Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 30. juni 2021

 

Styremøtet vil strømmes på Helse Nords YouTube-kanal

Det er to hovedsaker i dette møtet:

  • Styresak 91-2021 Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø
  • Styresak 92-2021 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase steg 0 - bærekraftanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og tomteutredning

Saksdokumenter


Fant du det du lette etter?