Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 30. juni 2021

 

Innkalling og saksdokumenter til styremøtene sendes ca. 7 dager før, med en planlagt ettersendelse ca. 5 dager før.

Møtet planlegges som fysisk møte i Bodø, med mulighet for digital deltakelse.

Det er to saker som skal behandles:

  • Helgelandssykehuset - tomtevalg og bærekraftsituasjon
  • UNN - arealer til psykisk helse og rusbehandlingFant du det du lette etter?