Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 20. mai 2021

 
Foretaksmøtene er planlagt avholdt som felles foretaksmøte torsdag 20MAI2021 - kl. 08.30 (til ca. kl. 09.30). Tidspunkt for foretaksmøtet er tilpasset det allerede avtalte styreledermøte samme dag. Felles foretaksmøte avvikles som video/telefonmøte pr Teams. Det vil bli sendt e-post med oppkoblingsinformasjon. Vi vil også be om påmelding til arrangementet, slik at vi har oversikt over, hvem som deltar fra HF-ene.

Foreløpig ber vi dere om å sette av tidspunktet i deres kalender. Formell innkalling med saksdokumenter sendes ca. én uke før foretaksmøtene.


Dokumenter


Fant du det du lette etter?