Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020

Det skal avholdes felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene torsdag 25JUN2020. Foretaksmøtet skal behandle sak ad. Oppdragsdokument 2020 – revidert.

Sakspapirer


Fant du det du lette etter?