Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022

Ikke gå glipp av spennende foredrag og diskusjoner rundt tema «Praksisvariasjon i helsetjenesten – er likeverdighet en illusjon?»

Konferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om, å styrke norsk helsetjenesteforskning. Her blir det kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon! 

Tromsø
 

Program

Det overordnete tema for konferansen er «Praksisvariasjon i helsetjenesten – er likeverdighet en illusjon?». Du kan se fram til aktuelle foredrag og spennende diskusjoner i plenums- og parallellsesjoner. Her er noe av det som står på programmet:

GEOGRAFISK VARIASJON

 • En av verdens ledende forskere innen geografisk variasjon er hovedtaler på konferansen. Professor David Goodman ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice har i mange år vært en pioner innen feltet. I sin forskning har han fordypet seg i årsaker og konsekvenser av uberettiget praksisvariasjon i helsetjenesten. I dette arbeidet har han fulgt opp de banebrytende studiene av geografisk variasjon til sin tidligere kollega ved Dartmouth, professor John Wennberg. Goodman er dessuten en av grunnleggerne av the Dartmouth Atlas of Health Care. Det er et helseatlas som også har inspirert SKDE i arbeidet med det norske helseatlaset.
 • Gjennom sin forskning har spesialist i ortopedkirurgi og ph.d-student Cato Kjærvik avdekket uønsket variasjon innen hoftebruddsoperasjoner i Norge. Han vil fortelle mer om hvilke uheldige konsekvenser dette har fått for pasientene.
 • Et nytt helseatlas innen kroniske sykdommer er under produksjon, og det vil bli presentert noen ferske resultater fra dette analysearbeidet.

FORSKNING PÅ COVID-19 OG VARIASJON

 • Pandemien har hatt en høy kostnad for alle som bor og jobber ved norske sykehjem. Samtidig har pandemien også gitt anledning til viktig erfaring og læring, både for sykehjemmene, kommunene og for nasjonale myndigheter. Professor Frode Fadenes Jacobsen vil fortelle mer fra forskningsprosjektet “Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem”. 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har et eget forskningsprogram for covid-19, med blant annet prosjekter med hovedtyngde på kommunale tjenester. Fagdirektør for helsetjenesteforskning, Kjetil Telle holder presentasjonen.
 • Pandemien har gitt helsetjenesten utfordringer med å ivareta «sørge-for-ansvaret». Hvilke konsekvenser har dette fått? SKDE-direktør Barthold Vonen vil presentere analyser fra RHFene.

PARALLELLSESJONER

Det inviteres til å presentere abstracts fra egen pågående forskning. Bredden i forskningstema under parallellsesjonene er stor: 

 1. Styring, ledelse, organisering og finansiering
 2. Pasientforløp, pakkeforløp, samhandling og helsefellesskap
 3. Pasientbehandling og praksisvariasjon
 4. Teknologi, e-helse, digitalisering og innovasjon
 5. Randomiserte og kvasieksperimentelle studier
 6. Forskning etter covid-19
 7. Annen helsetjenesteforskning


Her finner du foreløpig versjon av programmet.

Abstracts

Du er velkommen til å sende inn abstracts til parallellsesjonene.

Fristen for innsending er 1. september 2022.

Her finner du informasjon om abstracts (Pdf)

Ved innsending av skjema skal følgende skjema benyttes:

Abstractskjema (word)

Påmelding

Vi håper å se deg på konferansen i Tromsø!

Meld deg på konferansen her!

Overnatting Radisson Blu Hotel Tromsø 

Bestill hotellrom her

Fant du det du lette etter?