Styremøte i Helse Nord RHF 15. desember 2021

 

Styremøtet strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-side

Grunnet smittesituasjonen i regionen, arrangeres styremøtet digitalt.

Styresak 168-2021 Utfordringsbildet og risiko, er trukket fra sakslisten og utsatt til et senere styremøte i 2022.Fant du det du lette etter?