Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2021

 

Styremøtet ble strømmet på Helse Nord RHFs YouTube-side


Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.


Fant du det du lette etter?