Styremøte i Helse Nord RHF 24. november 2021

 

Styremøtet strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-side

Grunnet smittesituasjonen i regionen, arrangeres møtet i Teams.

NB! Møtet starter med en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2021. Denne saken er unntatt offentlighet jfr. u.off. §23, 1. ledd. Det åpne styremøtet starter ca. klokken 09.00
Fant du det du lette etter?