Styremøte i Helse Nord RHF 27. april 2022

 

Styremøtet strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-side

Styresak 46-2022 Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppfølging av styresak 4-2022, trekkes etter krav om drøfting fra konserntillitsvalgte og verneombud. Saken vil tas opp i et senere styremøte.


Følgende saker ettersendes:Fant du det du lette etter?