Styremøte i Helse Nord RHF 27. oktober 2021

 

Styremøtet ble strømmet på Helse Nord RHFs YouTube-side

Følgende styresaker ettersendes:


  • Styresak 139-2021 Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. helseforetaksloven § 21
  • Styresak 141-2021/3 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021
  • Styresak 141-2021/4 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer 
  • Styresak 141-2021/5 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?