Styremøte i Helse Nord RHF 27. oktober 2021

 

Styremøtet strømmes på Helse Nord RHFs YouTube-side

Følgende styresaker ettersendes:

 • Styresak 129-2021 Nye Helgelandssykehuset - tomteutredning
 • Styresak 130-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer
 • Styresak 131-2021 Budsjett 2022 Helse Nord RHF
 • Styresak 132-2021 Virksomhetsrapport nr. 9-2021
 • Styresak 133-2021 Tertialrapport nr. 2-2021
 • Styresak 139-2021 Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. helseforetaksloven § 21
 • Styresak 140-2021/5 Orienteringssak ad. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
 • Styresak 141-2021/2 Referatsak ad. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 2021
 • Styresak 141-2021/3 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021
 • Styresak 141-2021/4 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer 
 • Styresak 141-2021/5 Referatsak ad. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?