Avtaler med private somatiske sykehus

Helse Nord RHF har inngått avtaler med private sykehus innenfor fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, hjerte og plastisk kirurgi.


Aleris Helse AS Tromsø

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS i Tromsø om følgende behandlinger:
Ortopedi
Skulder / albue / underarm:
• Endoskopisk operasjon for habituell skulderluksasjon
• Sutur eller rekonstruksjon av muskel i skulder eller overarm: Artroskopisk sutur rotator
• Reseksjon eller eksisjon av clavicula: Artroskopisk eller åpen
• Myotomi eller tenotomi i skulder eller overarm: Bicepstenotomi uten tenodese
• Sutur eller reinsering av sene i skulder eller overarm: Operasjon for SLAP lesjon

Kne / legg:
• Endoskopisk reinserering av menisk
• Endoskopisk meniskreseksjon
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i kne

Fot / ankel:
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i ankel eller fot pga bruskskader
• Artrodese av annet metarsofalangealledd med intern fiksasjon
• Eksisjonsarthroplastikk tå
• NHK57 Korrigerende osteotomi (chevron), evt NHG44 TMT1 Arthrodese (Lapidus)
• Fjerning av Mortons/ overskjæring av nerve i fot/ interdigitalt nevrinom

Diverse osteosyntesefjerning:
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra albue eller underarm
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra håndledd eller hånd
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra kne eller legg
• Fjerning av osteocyntesemateriale fra fot og ankel

LIS utdanning
• Eventuelt tillegg i operasjoner utført av LIS (Hovedoperatør)

Øre-Nese-Hals
• Septumplastikk
• Conchoplastikk i lokal/narkose
• Tonsillectomi/tonsilotomi  (voksne og barn)
• Adenotomi - alder <16 år
• Innlegging av ventilasjonsrør gjennom trommehinne - alder <16 år

Plastisk kirurgi
• Rekonstruksjon av mamma med fettvevstransplantasjon etter kreft eller behandling for benigne lidelser som har gitt tap av brystvev
• Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle etter sykelig overvekt
• Bukplastikk med vertikal komponent etter sykelig overvekt
• Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, lårplastikk
• Dobbeltsidig brystreduksjon
• Arrkorreksjon
• Annen småkirurgi (lipomer, epidermpidcyster, etc, avh av anatomisk lokal)

Kardiologi
• Hjerteutredning, arbeids-EKG
• Hjerteutredning, ultralyd av hjertet
• Holter

Les hele avtalen gjeldende fra 1. mai 2020

Aleris Helse AS: Tilleggsavtale - dagkirurgi rygg i Bodø og søvnapnoe i Tromsø

Helse Nord RHF har inngått en kortsiktig avtale med Aleris Helse AS om leveranse av somatiske spesialisthelsetjenester: 

  • Bodø – Dagkirurgi rygg
  • Tromsø – Utredning, behandling og oppfølging av søvnapnoe

​Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. 

Avtalen er forlenget fra 01.01.2023 til 31.12.2023. 


Aleris Helse AS Bodø

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS i Bodø om følgende behandlinger:

Ortopedi

Kne / legg:
• Endoskopisk reinserering av menisk
• Endoskopisk meniskreseksjon
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i kne

Fot / ankel:
• Eksisjonsarthroplastikk tå
• Annen endoskopisk operasjon på synovialhinne eller leddflate i ankel eller fot pga bruskskader
• Artrodese av annet metarsofalangealledd med intern fiksasjon
• NHK57 Korrigerende osteotomi (chevron), evt NHG44 TMT1 Arthrodese (Lapidus)
• Fjerning av Mortons/ overskjæring av nerve i fot/ interdigitalt nevrinom
• Ganglion fot

Kardiologi

• Hjerteutredning, arbeids-EKG
• Hjerteutredning, ultralyd av hjertet
• Holter

Les avtalen som gjelder fra 1. mai 2020

Aleris Helse AS: Tilleggsavtale – Lunge- og gastromedisinsk utredning, behandling og kontroll i Bodø

Helse Nord RHF har inngått avtale med Aleris Helse AS om leveranse av somatiske spesialisthelsetjenester:                                                                                                                      

  • Lungemedisinsk utredning, behandling og kontroll                    

  • Gastromedisinsk utredning, behandling og kontroll                         

​Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor.  

Avtalen er forlenget fra 01.01.2023 til 31.12.2022

Avtale lunge og gastromedisink – Aleris Helse AS


Volvat Medisinske Senter AS Nord Norsk Hudlegesenter i Tromsø - Laserbehandling

Helse Nord har avtale for kjøp av laserbehandling med Volvat Medisinske Senter AS Nord Norsk Hudlegesenter for kjøp av laserbehandling.

Avtalen omfatter hårfjerning med diodelaser for pasienter med diagnose transseksualisme og som er eller har vært i et behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen og omfanget av denne, skal være medisinsk indisert, og anbefalt/bekreftet/henvist av spesialisthelsetjeneste i offentlig sykehus.

Avtalen gjelder fra 11.03.21 til 01.04.22. Avtalen forlenges automatisk med 1 – ett – år av gangen, frem til opphør 01.04.25

Henvisning og betaling - private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere.

Helse Nord RHF kjøper eksterne helsetjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

Ved henvisning til privat sykehus vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor.

Uten henvisning må pasienten selv betale for behandlingen.

Les mer om pasientrettigheter på helsenorge.noFant du det du lette etter?