Avtaler med private somatiske sykehus

Helse Nord RHF har inngått avtaler med private sykehus innenfor fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, hjerte og plastisk kirurgi.


Aleris Helse AS Bodø

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS Bodø om følgende behandlinger:

Ortopedi 

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon 
 • Artroskopisk clavikula  og artroskopisk akromionreseksjon 
 • Artroskopisk stabilisering 
 • Artroskopisk meniskfjerning 
 • Partiell fjerning av betent leddhinne 
 • Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd 
 • Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus) 
 • Ganglion fot 
 • Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå) 
 • Osteosyntesefjerning ankel 

Plastisk kirurgi 

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon 
 • Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi) 
 • Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage) 
 • Dobbeltsidig brystreduksjon* 
 • Arrkorreksjon 
 • Botox for hyperhidrosis 

Kardiologi 

 • Konsultasjon som ikke fører til utredning 
 • Hjerteutredning, arbeids-EKG 
 • Hjerteutredning, ultralyd av hjertet 

Avtalen er forlenget til 30.04.2020.

Aleris Helse Bodø


​​Aleris Helse AS Tromsø

​Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS Tromsø om følgende behandlinger:​

Ortopedi

 • ​Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Artroskopisk clavikula  og Artrosk. akromionreseksjon
 • Artroskopisk stabilisering
 • Artroskopisk meniskfjerning
 • Partiell fjerning av betent leddhinne
 • Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd
 • Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus)
 • Ganglion fot
 • Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå
 • Osteosyntesefjerning ankel

​​​Hånd- og håndledds-kirurgi

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Dupuytrens kontraktur (krokfinger), inngrep
 • Dupuytrens kontraktur, xiapex (behandling med injeksjoner)
 • Dekompresjon og aderanseløsning av nervus medianus,(Carpal tunnel syndrom)
 • DeQuervain (Gamer's thumb)
 • CMC-1- artrose (slitasje i tommelens grunnledd/ rotledd)
 • Fingerleddsartrose
 • Triggerfinger
 • Ganglion ( væskefyllt cyste)

Øre-Nese-Hals

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Septumplastikk
 • Conchoplastikk i lokal/narkose
 • Tonsillectomi (voksne og barn)
 • Adenotomi - alder <16 år
 • Innlegging av ventilasjonsrør gjennom trommehinne - alder <16 år

Søvnapne

 • Konsultasjon som ikke fører til registrering/operasjon
 • Emblettaregistrering - Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi)
 • Polysomnografi, avansert søvnregistrering
 • CPAP-tilpasning
Avtalen er forlenget til 30.04.2020.

Aleris Helse Tromsø


Ibsensykehusene AS (rituell omskjæring)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Ibsensykehusene AS om rituell omskjæring av guttebarn.  
Målgruppen er barn eldre enn tre måneder. Det er også inngått en tilleggavtale om rituell omskjæring av gutter mellom 0-3 måneder.

Omskjæring som foretas av medisinske årsaker, som for eksempel på grunn av trang forhud, infeksjoner eller skader er ikke rituell omskjæring.

Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter og regulert i lov om rituell omskjæring av gutter av 20. juni 2014 nr. 40.

Pasientbetaling:

 • Pasientens foreldre skal betale egenandel iht. gjeldende forskrift fra HELFO
 • Pasienten har ikke rett til dekning av utgifter til pasientreise. 
 • Rituell omskjæring av gutter inngår ikke i frikortordningen til HELFO.

Foreldrene må ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til rituell omskjæring


Rammeavtale - Ibsensykehusene AS.pdf

Tilleggsavtale - Ibsensykehusene AS.pdf

Les mer om rituell omskjæring av guttebarn på ibsensykehusene.noFor information in Arabic, Urdu, Somali and English, go to helsenorge.no


Nordnorsk hudlegesenter Tromsø

Helse Nord har inngått avtale med Nordnorsk Hudlegesenter Tromsø om følgende behandling:​

Laserbehandling - Hårfjerning på medisinsk indikator 

Rammeavtale - Nordnorsk Hudlegesenter - sladdet versjon.pdf

Nordnorsk hudelegesenter Tromsø

Volvat Tromsø

Helse Nord har inngått avtale med Volvat Tromsø om følgende behandlinger:​
 • Plastisk kirurgi  
 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon          
 • Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi)              
 • Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage)          
 • Dobbeltsidig brystreduksjon*  
 • Arrkorreksjon  
 • Botox for hyperhidrosis                               ​


Henvisning og betaling - private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere.

Helse Nord RHF kjøper eksterne helsetjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

Ved henvisning til privat sykehus vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor.

Uten henvisning må pasienten selv betale for behandlingen.

Les mer om pasientrettigheter på helsenorge.noFant du det du lette etter?