Avtaler med private somatiske sykehus

Helse Nord RHF har inngått avtaler med private sykehus innenfor fagområdene ortopedi, øre-nese-hals, hjerte og plastisk kirurgi.


Henvisning


Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor. ​

Aleris Helse AS Bodø

Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS Bodø om følgende behandlinger:

Ortopedi 

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon 
 • Artroskopisk clavikula  og artroskopisk akromionreseksjon 
 • Artroskopisk stabilisering 
 • Artroskopisk meniskfjerning 
 • Partiell fjerning av betent leddhinne 
 • Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd 
 • Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus) 
 • Ganglion fot 
 • Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå) 
 • Osteosyntesefjerning ankel 

Plastisk kirurgi 

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon 
 • Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi) 
 • Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage) 
 • Dobbeltsidig brystreduksjon* 
 • Arrkorreksjon 
 • Botox for hyperhidrosis 

Kardiologi 

 • Konsultasjon som ikke fører til utredning 
 • Hjerteutredning, arbeids-EKG 
 • Hjerteutredning, ultralyd av hjertet 


Aleris Helse Bodø


​​Aleris Helse AS Tromsø

​Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS Tromsø om følgende behandlinger:​

Ortopedi

 • ​Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Artroskopisk clavikula  og Artrosk. akromionreseksjon
 • Artroskopisk stabilisering
 • Artroskopisk meniskfjerning
 • Partiell fjerning av betent leddhinne
 • Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd
 • Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus)
 • Ganglion fot
 • Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå
 • Osteosyntesefjerning ankel

​​​Hånd- og håndledds-kirurgi

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Dupuytrens kontraktur (krokfinger), inngrep
 • Dupuytrens kontraktur, xiapex (behandling med injeksjoner)
 • Dekompresjon og aderanseløsning av nervus medianus,(Carpal tunnel syndrom)
 • DeQuervain (Gamer's thumb)
 • CMC-1- artrose (slitasje i tommelens grunnledd/ rotledd)
 • Fingerleddsartrose
 • Triggerfinger
 • Ganglion ( væskefyllt cyste)

Øre-Nese-Hals

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 • Septumplastikk
 • Conchoplastikk i lokal/narkose
 • Tonsillectomi (voksne og barn)
 • Adenotomi - alder <16 år
 • Innlegging av ventilasjonsrør gjennom trommehinne - alder <16 år

Søvnapne

 • Konsultasjon som ikke fører til registrering/operasjon
 • Emblettaregistrering - Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi)
 • Polysomnografi, avansert søvnregistrering
 • CPAP-tilpasning

Aleris Helse Tromsø


Volvat Tromsø

Helse Nord har inngått avtale med Volvat Tromsø om følgende behandlinger:​

Plastisk kirurgi  

 • Konsultasjon som ikke fører til operasjon          
 • Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi)              
 • Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage)          
 • Dobbeltsidig brystreduksjon*  
 • Arrkorreksjon  
 • Botox for hyperhidrosis                               ​


Rammeavtale - Volvat Tromsø - Sladdet versjon.pdf

​Volvat Tromsø​
Kos​​tnader for pasienten​​

​​
Utredning/behandling på diagnosene det er inngått avtale om, gir ikke ekstrakostnader for pasientene. De betaler det samme som ved behandling ved et offentlig sykehus, dvs. egenandel. 

Kostnadene ved behandling dekkes av det offentlige. Reiseutgiftene dekkes på vanlig måte, etter trygdeetatens regler.

Helse Nords betalingsansvar omfatter den behandling som avtalene dekker og som er spesifisert i hver avtale. 

Det innebærer at hvis pasienten ønsker å benytte andre tilbud ved de private sykehusene som ikke er i avtalene med Helse Nord, må både behandling og reise finansieres av pasienten selv.