Avtaler med private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private leverandører av helsetjenester. Under finner du en oversikt over hvilke private virksomheter Helse Nord har avtale med.


Private avtalespesialister


Henvisning og betaling - private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere.

Helse Nord RHF kjøper eksterne helsetjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

Ved henvisning til privat sykehus vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor.

Uten henvisning må pasienten selv betale for behandlingen.

Les mer om pasientrettigheter på helsenorge.noFant du det du lette etter?