Colourbox.com

Helse i arbeid

Helse i arbeid er et tilbud til personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Tilbudet er en videreføring av det som tidligere het «raskere tilbake».
Helse i arbeid er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Tilbudet blir gitt i sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering.

 

Tilbud ved våre helseforetakFinnmarkssykehuset

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Les mer om behandligstilbudet på finnmarkssykehuset.no.​


Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 


Nordlandssykehuset

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 

Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset

​​​Helgelandssykehuset

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 

Helse i arbeid, beskrivelse av behandlingstilbudet ved Helgelandssykehuset, SandnessjøenHelse i arbeid-senteret ved Helgelandssykehuset, SandnessjøenTilbud ved våre private samarbeidspartnere

Muskel- og skjelettplager (fem dagers mestringsopphold)

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning på grunn av muskel-/ skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til arbeidsrettet rehabilitering (2-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er en viktig faktor.

Samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver er sentralt. Det skal være kort ventetid på tilbudet, maks 4 uker.

Les mer om dette tilbudet hos de institusjonene som Helse Nord har inngått avtale med: 

Opptreningssenteret i Finnmark, Alta

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø

Valnesfjord Helsesportssenter


Henvisning til disse tilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av tilbudet ved Opptreningssenteret i Finnmark. Her sendes henvisningen til UNN.

Arbeidsrettet rehabilitering

Helse Nord har arbeidsrettede rehabiliteringstilbud (2-4 uker) og mestringstilbud (4-5 dager) ved private rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg finnes det flere tilbud hos våre helseforetak.
Les mer om arbeidsrettet rehabilitering her Andre rehabiliterings- og habiliteringstilbud i Helse Nord

Det finnes en rekke tilbud til pasientene i Helse Nord, både i offentlige sykehus og hos private institusjoner. 

Les mer om rehabilitering og habilitering i Helse Nord
 


Fant du det du lette etter?