Helse i arbeid

Tidligere "Raskere tilbake" og andre arbeidsrettede tilbud

Helse i arbeid omfatter en videreføring av arbeidsrettede tiltak, utrednings- og behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. I Helse Nord er det tilbud også til personer med kognitive følgetilstander etter hjerneskade. 

Helse i arbeid innebærer en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring, som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Konseptet er basert på erfaringene fra iBedrift, en metode utarbeidet med finansiering fra Raskere tilbake bevilgningen.

Tilbudet blir gitt i sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering. Se under beskrivelsen av hvert tilbud hvordan det skal henvises.

Helse i arbeid (tidligere iBedrift)

Utredning

Utredningstilbud ved UNN Tromsø

 • Tverrfaglig utredning/avklaring for spesifikke og uspesifikke smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet

 • Utredning og konservativ behandling av eksempelvis skulderlidelser, hofte- og kneleddartrose og rygglidelser


To av de private rehabiliteringsinstitusjonene har tilbud om poliklinisk avklaring for personer som er sykmeldt eller i ferd med å falle ut av arbeid. Les mer om disse nedenfor:

Opptreningssenteret i Finnmark, AltaValnesfjord helsesportssenter

Henvisning til disse polikliniske avklaringstilbudene sendes direkte til institusjonen.

Det er også utredning integrert i noen av tilbudene under behandling og utredning nedenfor


Bedriftstiltak i samarbeid med NAV

UNN Tromsø

Forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak for IA-bedrifter i samarbeid med NAV der målet er å øke nærværet i bedriften.

Gjennom å formidle kunnskap om vanlige helseplager til arbeidstakere, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte ansatte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene. Mer kunnskap vil også styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse.

UNN Tromsø. Kontakt Jostein Bentzen, Tel: 995 47 056 
E-post: 
jostein.bentzen@unn.no

Opptreningssenteret i Finnmark, Alta tilbyr tilsvarende bedriftstiltak. Les mer om dette ved å følge lenka nedenfor

Opptreningssenteret i Finnmark Andre arbeidsrettede utrednings-, behandlings- og rehabiliteringstilbud

Mestringsopphold fem dager for personer med muskel-skjelettplager i tidlig sykmeldingsfase (nytt 2018)

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/ skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til arbeidsrettet rehabilitering (2-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er en viktig faktor.

Samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver er sentralt. Det skal være kort ventetid på tilbudet, maks 4 uker.

Les mer om dette tilbudet hos de institusjonene som Helse Nord har inngått avtale med: 

Stamina Helse, Bodø

Henvisning til disse tilbudene skal sendes til de fysikalskmedisinske poliklinikkene i det helseforetaket pasienten tilhører. Med unntak av tilbudet ved Opptreningssenteret i Finnmark. Her sendes henvisningen til UNN.


Behandling og utredning  (angst, depresjon, hjerneskade, muskel- og skjelett, smerte) 

Angst, depresjon eller livskriseKognitive følger etter hjerneskadeMuskel og skjelett​Smertemestring, langvarig smerte

Arbeidsrettet rehabilitering i rehabiliteringsinstitusjon (2-4 ukers opphold)

I tillegg finnes  det tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering innen den ordinære avtalen som Helse Nord RHF har med de private rehabiliteringsinstitusjonene.

Henvisning til disse arbeidsrettede rehabiliteringstilbudene skal sendes til Regional vurderingsenhet.

Andre rehabiliteringstilbud i helseregion nord

 

Henvisning og kontakt

Henvisning til tilbud innen arbeid og helse

Henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. Velg behandlingssted gjelder på samme måte som for andre pasienter. 

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen merkes fortsatt i en overgangsfase med "Raskere tilbake" og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykmeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Hvilke arbeidsrettede tiltak har vært forsøkt
 • Pasientens telefonnummer

Se for øvrig under hvert tilbud hvor henvisningen skal sendes.


Kontaktpersoner ved helseforetakene

Det finnes en kontaktperson for Helse og arbeid ved hvert av våre helseforetak. Henvisere kan ta kontakt direkte med disse for mer informasjon om behandlingstilbudene og ordningen.

UNN
Øyvind Lyngedal
E-post: oyvind.lyngedal@unn.no

Helgelandssykehuset
Odd Rune Jenssen
E-post: odd.rune.jenssen@helgelandssykehuset.no

Nordlandssykehuset
Anne-Lise Michalsen
E-post: anne-lise.michalsen@nordlandssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset
Lena Wennberg
E-post: lena.wennberg@finnmarkssykehuset.no​

Helse Nord RHF
Knut Tjeldnes


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.