Angst, depresjon eller livskrise

Helse og arbeid

Målgruppen er personer som har mild depresjon, angstplager av fobisk karakter (ikke generalisert angst), eller er i livskrise. Dette er et tilbud om raskere spesialistbehandling for personer som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV eller som står i fare for sykmelding.

Hver sjette person vil i løpet av livet oppleve depresjon og angstlidelser. Slike problemer er en av de hyppigste årsaker til sykefravær. Raskere tilbake-poliklinikken for angst og depresjon er et behandlingstilbud innenfor ordningen Helse og arbeid. Ordningen "Raskere tilbake" opphørte fra 1.1.2018. Begrepet brukes fortsatt i en overgangsfase for å henvise til dette tilbudet.​

Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård (Tromsø)

Om tilbudet

Foregår på dagtid på Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård i Tromsø.

Poliklinikkens behandlere er psykologer og tilbyr

  • ​Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på målrettet korttidsterapi som blant annet kognitiv terapi og løsningsfokusert terapi, samt assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internettbaserte selvhjelpsprogram )

  • Kartlegging av problemer som er knyttet til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem 

  • Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe

  • Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen

  • Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer.

  • Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange.

For hvem

Raskere tilbake-poliklinikkens tilbud er rettet mot dem som har mild depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise.  

Problemene (årsaken til henvisningen)  bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende ​behandlingstilbud enn Raskere tilbake-poliklinikken kan tilby.

Ventetid

Henviste pasienter som faller inn under kriteriene for tilbudet innkalles til avklaringssamtale 2-3 uker etter henvisning. Ventetiden på videre behandling kan variere en del.  Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca 6 til 8 uker.

Ansvarlig avdeling

Psykisk helse og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Teamkoordinator og kontaktperson

Psykologspesialist Ruth-Laila Sivertsen
Telefon: 77 62 77 00​​​​

Henvisning

Henvisningen merkes "Raskere tilbake" og sendes elektronisk til Raskere tilbake UNN Tromsø. Postadresse: Henvisningsenheten "Raskere tilbake", boks 35, UNN. 9038 Tromsø

Norsk arbeidshelse (Tromsø og Harstad)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Norsk Arbeidshelse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Stamina Helse (Kirkenes, Hammerfest, Vadsø og Narvik)

Helse Nord har inngått rammeavtale med Stamina Helse AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål. 

Unicare Psykolog Bodø

Helse Nord har inngått rammeavtale med Unicare Psykolog AS om kjøp av poliklinisk behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med full arbeidsdeltakelse som mål.

 

Henvisning til Helse og arbeid


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.