Private laboratorier og røntgeninstitutt

Helse Nord RHF har avtaler med følgende private laboratorier og røntgeninstitutt: 

Aleris Helse AS: PET/CT​

Helse Nord RHF har inngått avtale med Aleris Helse AS om leveranse av PET/CT-undersøkelser ved virksomhetens kreftsenter i Oslo. 

Avtalen gjelder fra 1.april 2016 til 31.desember 2018 med mulighet til ytterligere opsjon i 1 + 1 år. 

Bestillerne av PET/CT-undersøkelser er helseforetak eid av Helse Nord RHF.  

Tjenester som skal leveres er beskrevet  i relaterte vedlegg.​

​​

Aleris: MR, CT, Ultralyd


Helse Nord har inngått avtale med Aleris (tidligere Curato røntgen) om leveranse av polikliniske radiologiske tjenester i Tromsø og Bodø.

I Tromsø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

1. Magnetisk resonanstomografi – MR
2. Ultralyd – UL
3. Computertomografi – CT, opsjon

I Bodø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

1. Magnetisk resonanstomografi – MR
2. Computertomografi – CT 
3. Ultralyd – UL
4. Konvensjonell røntgen - RTG

Henvisning kan per i dag skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 1.1.2016-31.12.2018 med ytterligere opsjon på 1 år. 

Uttak av opsjon på CT i Tromsø
Opsjon på undersøkelser med CT i Tromsø hos Curato Røntgen gjøres gjeldende fra 15.8.2016. Øvrige betingelser er i henhold til hovedavtalen.  
 

​Unilabs: MR, CT, Røntgen

Ny rammeavtale er inngått med Unilabs Norge AS på kjøp av røntgen​tjenester fra 1.1.2016 -31.12.2018 med ytterligere opsjon på 1 år.

Unilabs Norge AS har ny adm. direktør / kontaktperson fra 1.1.2016: Adm. direktør Wesley Caple. E-post: wesley.caple@unilabs.com.​

Tjenesten gjelder teleradiologiske billedtolkning innen følgende områder:

Magnetisk resonanstomografi (MR)
Computertomografi (CT)
Konvensjonell røntgen (RTG)


 

Fürst: Periodontittanalyser

Ny avtale ble inngått med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium fra 22.02.2016 og gjelder frem til  21.02.2019

Avtalen omfatter:

  • Analyser av prøver innsendt fra tannleger, av personer som lider av/hvor det er mistanke om periodontitt og der mekanisk behandling er forsøkt uten tilfredsstillende resultat.
  • Patologianalyser innen cytologi og histologi, sendt fra helseforetak eid av Helse Nord RHF, private sykehus som har avtale med Helse Nord RHF, eller avtalespesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF​

Avtale mellom Helse Nord og Fürst laboratorietjenster.pdf

Folkehelseinstituttet: Toksikologi, farmakologi og mikrobiologi​

Helse Nord RHF har løpende avtale med Folkehelseinstituttet om analyser av toksikologi, farmakologi og mikrobiologi.Fant du det du lette etter?