Private laboratorier og røntgeninstitutt

Helse Nord RHF har avtaler med følgende private laboratorier og røntgeninstitutt: 

Evidia AS: Polikliniske radiologiske undersøkelser i Tromsø

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia AS om leveranse av polikliniske radiologiske undersøkelser i Tromsø for modalitetene:
 • MR mammae
 • Mammografi

Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 06. september 2021. 


Evidia AS: PET/CT​ i Oslo

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia AS om leveranse av PET/CT-undersøkelser ved virksomhetens kreftsenter i Oslo. 

Avtalen gjelder fra 1.april 2021 til 31.desember 2023 med mulighet til ytterligere opsjon i 1 + 1 år. 

Bestillerne av PET/CT-undersøkelser er helseforetak eid av Helse Nord RHF.  

Tjenester som skal leveres er beskrevet  i relaterte vedlegg.​

​​

Evidia AS: MR, CT, UL og røntgen i Bodø 


Helse Nord har inngått avtale med Evidia AS om leveranse av polikliniske radiologiske tjenester i Bodø.

I Bodø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

 • Magnetisk resonanstomografi – MR
 • Computertomografi – CT 
 • Ultralyd – UL
 • Konvensjonell røntgen - RTG

Henvisning kan per i dag skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 01.01.2020

Avtale - Radiologiske tjenester i Bodø - Aleris Røntgen.pdf

Evidia AS: Polikliniske radiologiske undersøkelser MR prostata i Tromsø

Helse Nord RHF har inngått avtale med Evidia AS som omfatter polikliniske radiologiske undersøkelser i Tromsø på følgende:

 • MR Prostata med IV kontrast, 1.5T eller 3T
 • MR Prostata uten IV kontrast, 1.5T eller 3T

Henvisning kan skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.
Avtalen gjelder fra 01.01.2022 til 31.12.2022 med mulighet til opsjon ytterligere 1 år + 1 år.  

Avtale - Polikliniske radiologisk MR prostata - Aleris Røntgen.pdf


Unilabs Norge AS: MR, CT, UL og røntgen i Tromsø 

Helse Nord har inngått avtale med Unilabs Norge AS om leveranse av polikliniske radiologiske tjenester i Tromsø.

I Tromsø omfatter avtalen polikliniske tjenester innen følgende modaliteter:

 • Magnetisk resonanstomografi – MR
 • Computertomografi – CT 
 • Ultralyd – UL
 • Konvensjonell røntgen - RTG

Henvisning kan per i dag skje fra primærlege, privatpraktiserende legespesialist/legespesialist i private sykehus eller legespesialist ved offentlige helseforetak. Henvisning kan i tillegg skje fra manuellterapeut og kiropraktor. Røntgenavdelinger i offentlige helseforetak kan også overføre henvisninger til leverandør.

Avtalen gjelder fra 01.07.2020. 

Avtale - Radiologiske tjenester i Tromsø - Unilabs Norge AS.pdfFürst: Periodontittanalyser

Ny avtale ble inngått med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium fra 22.02.2016 og gjelder frem til  21.02.2019

Avtalen omfatter:

 • Analyser av prøver innsendt fra tannleger, av personer som lider av/hvor det er mistanke om periodontitt og der mekanisk behandling er forsøkt uten tilfredsstillende resultat.
 • Patologianalyser innen cytologi og histologi, sendt fra helseforetak eid av Helse Nord RHF, private sykehus som har avtale med Helse Nord RHF, eller avtalespesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF​

Avtale mellom Helse Nord og Fürst laboratorietjenster.pdf

Folkehelseinstituttet: Toksikologi, farmakologi og mikrobiologi​

Helse Nord RHF har løpende avtale med Folkehelseinstituttet om analyser av toksikologi, farmakologi og mikrobiologi.

​Unilabs Norge AS: Teleradiologiske tjenester i Tromsø

Avtale med Unilabs Norge AS, som omfatter teleradiologisk tolkning innen følgende områder:
 • Magnetisk resonanstomografi, MR vanlig
 • Computertomografi, CT vanlig
 • MR stor
 • CT stor
 • Konvensjonell røntgen
 • Oversendelse av tidligere undersøkelser
 • Øyeblikkelig hjelp 
Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020.

Fant du det du lette etter?