Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2021

Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser i sykehusene og  tilbudet i de private rehabiliteringsinstitusjonenene om rehabilitering i tidlig fase/direkte etter sykehusopphold. Oversikten er utviklet for å hjelpe sykehusene å finne plasser til pasienter med behov for å komme raskt i gang med rehabilitering i sommerperioden. 

Colourbox.com

​​Hele ov​ersikten finner du her: ​

Åpne rehabiliteringsplasser i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord sommeren 2021.pdf​​

Tilbudet er for pasienter som fyller kriteriene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, innenfor følgende grupper:

·         Subakutt fase hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade

·         Ortopedi: multitraumer, amputasjoner, brudd eller lignende

·         Kompleks funksjonssvikt etter langvarig sykehusbehandling

​Institusjonene tar imot pasienter med hjelpebehov. Ta kontakt med institusjonene for å avklare i hver enkelt sak. Kontaktinformasjon finner dere på vedlagt oversikt​.

Om henvisning​

Pasienter som trenger rehabilitering direkte i forlengelse av sykehusopphold, henvises direkte til institusjonen av sykehuslege.

Det er fortsatt et utvidet tilbud både Vigør og Valnesfjord som ble opprettet i forbindelse med koronapandemien fordi sykehusrehabilitering ble redusert. Pasienter med behov for rehabilitering etter covid-19-sykdom kan også henvises. Du finner oversikt over status for alle rehabiliteringstilbudene her. Rehabilitering etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Andre tilbud

Andre rehabiliteringstilbud, kurs og gruppetilbud for pasienter i seinfase ved de private rehabiliteringsinstitusjonene henvises via Regional vurderingsenhet. Disse er ikke tatt med i denne oversikten.
​​