Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2020

Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser både hos sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord.

Colourbox.com