E-læring rehabilitering og koordinering

Det finnes mange e-læringssressurser for både pasienter og helsepersonell når det gjelder rehabilitering og habilitering, koordinator og individuell plan. På denne siden har vi samlet noen av dem.

Colourbox.com

Covid-19. Vurdering og gjennomføring av rehabilitering

Kurset er rettet mot klinikere som møter covid-19-pasienter i intensivavdeling, sengeposter, poliklinikker og rehabiliteringsavdelinger i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastleger og kommunale helsetjenester. 
Kurset inneholder anbefalinger, sjekklister og funksjonsmål for hele forløpet fra akutt innleggelse til oppfølging hjemme, og består av tre deler:
1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer
Helsepersonell skal kunne ta dette kurset raskt når de får inn en pasient med covid-19. Kurset starter derfor med et spørsmål om arbeidssted, slik at innholdet tilpasses den enkeltes behov. Det er også en meny der man kan gå direkte til det man trenger. Kurset presenterer funksjonsmål (skjema og tester) for de ulike behandlingsnivåene. Funksjonsmålene beskrives av klinikere fra ulike behandlingssteder og yrkesgrupper, som er eksperter på måleverktøyet de introduserer. 


To minutter om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Denne filmen på to minutter gjennomgår hva som er viktig å tenke på ved henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for å få en rask og riktig vurdering. 

Henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Kompetansetrappa - nettkurs innen somatisk rehabilitering i Helse Nord

Kompetansetrappa tar deltakerne opp ei trapp i 8 fagspesifikke tema. Trinnene bygger på hverandre. Det starter med nettkurs, følges opp med undervisning på videokonferanse og/eller praktiske kurs lokalt, og fortsetter med erfaringssamlinger. Kursene om dysfagi, synsvansker, kognitive vansker, håndtering av pasienter med hjerneslag, og hjernens anatomi og ulike type hjerneskade, samt kurs om forebygging og behandling av trykksår​ er tilgjengelig. Kursene om språkvansker og om post-traumatisk forvirring publiseres høsten 2021. På nettsida til kompetansetrappa finner du også lenke til grunnleggende e-læringskurs som er utviklet ved Sunnaas sykehus. 

Kompetansetrappa. Somatisk rehabilitering

Hvem har behov for rehabilitering?

Er du pasient og lurer på om du kan ha utbytte av rehabilitering? Er du pårørende og lurer på om en av dine nærmeste har det? Er du lege, sykepleier eller terapeut ansatt i kommune eller sykehus? Helse Sør-Øst har utviklet et e-læringskurs for alle som ønsker å vurdere hvem som trenger rehabilitering.

Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell plan og koordinator. Lurer du på hva rollen som koordinator innebærer, eller hvordan en bør arbeide med individuell plan? I dette nettkurset får du innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, og en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen. (Nytt kurs november 2019)


Hva gjør en koordinator i spesialisthelsetjenesten?

En koordinator i spesialisthelsetjenesten sikrer samordning av pasientens tjenestetilbud. Dette krever samarbeid med mange tjenesteytere. I dette kurset får du prøve deg som koordinator for pasienter med ulike utfordringer. Kurset er utviklet av Sunnaas sykehus HF.


E-læring for individuell plan

Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar? (fra 2009)

​​

​​​​E-læring for kommunalt ansatt ledsager​

​​Når en pasient trenger kommunalt ansatt ledsager under sykehusopphold er det flere ting å huske på. Dette e-læringskurset gir en grundig innføring i prosessen omkring vurdering, avtale, dokumentasjon og økonomisk oppgjør. Kurset er myntet på ansatte i både sykehus og kommune.

Ta e-læringskurset for kommunalt ansatt ledsager her​

 

Fant du det du lette etter?