E-læring rehabilitering og koordinering

Det finnes mange e-læringssressurser for både pasienter og helsepersonell når det gjelder rehabilitering og habilitering, koordinator og individuell plan. På denne siden har vi samlet noen av dem.

Colourbox.com

Kompetansetrappa - nettkurs innen somatisk rehabilitering i Helse Nord

Kompetansetrappa tar deltakerne opp ei trapp for etter hvert åtte faglige tema. Trinnene bygger på hverandre. Det starter med nettkurs, følges opp med undervisning på videokonferanse eller på lokale kurs, og fortsetter med erfaringssamlinger. Kursene om svelgvansker, synsvansker og kognitive vansker er ferdig utviklet. Kursene innen flere av de andre temaene er planlagt publisert høsten 2020. På nettsida til kompetansetrappa finner du også lenke til grunnleggende e-læringskurs som er utviklet ved Sunnaas sykehus. 

Kompetansetrappa. Somatisk rehabilitering

Hvem har behov for rehabilitering?

Er du pasient og lurer på om du kan ha utbytte av rehabilitering? Er du pårørende og lurer på om en av dine nærmeste har det? Er du lege, sykepleier eller terapeut ansatt i kommune eller sykehus? Helse Sør-Øst har utviklet et e-læringskurs for alle som ønsker å vurdere hvem som trenger rehabilitering.

Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell plan og koordinator. Lurer du på hva rollen som koordinator innebærer, eller hvordan en bør arbeide med individuell plan? I dette nettkurset får du innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, og en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen. (Nytt kurs november 2019)


Hva gjør en koordinator i spesialisthelsetjenesten?

En koordinator i spesialisthelsetjenesten sikrer samordning av pasientens tjenestetilbud. Dette krever samarbeid med mange tjenesteytere. I dette kurset får du prøve deg som koordinator for pasienter med ulike utfordringer. Kurset er utviklet av Sunnaas sykehus HF.


E-læring for individuell plan

Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar? (fra 2009)


Fant du det du lette etter?