Koordinerende enheter i helseforetakene og kommunene

De koordinerende enhetene ved helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

​Her finner du også kontaktinformasjon til de koordinerende enhetene i kommunene som hører inn under helseforetakene.

FinnmarkssykehusetUniversitetssykehuset Nord-NorgeNordlandssykehusetHelgelandssykehuset


Fant du det du lette etter?