Regional overlegefunksjon innen habilitering

Habiliteringsseksjonen ved UNN gir medisinskfaglig bistand til alle habiliteringsavdelinger i Helse Nord. Det er opprettet en stilling som regional overlege for å ivareta denne funksjonen. 

​Habiliteringsseksjonen ved UNN ønsker å fordele regional bistand blant spesialister (både behandlere, leger og psykologer) ut fra den spesifikke kompetanse/erfaring den enkelte spesialist besitter.

Utgangspunkt:

​– Utvikle skreddersydd tilbud til lokale habil​​iteringsavdelinger/pasient og samarbeidspartnere: ulike samarbeidsformer.
– Vi skal ikke overta ansvaret fra lokale behandlere, men ønsker å samarbeide og ønsker å bistå.
– Pasient skal samtykke til kontakt/samarbeid.
– En (ikke anonym) henvendelse skal vises i pasientens journal.
– Effektivt når regional overlege på UNN får tilgang til pasientjournal i DIPS i de andre helseforetakene.

Samarbeidet kan f.eks. bestå av:
  • ”lavterskel” drøfting for å få tips eller råd
  • felles gjennomgang av journal
  • videokonferanse, dersom det ønskes en slags ’kvalitetssikring” i komplekse problemstillinger.
  • I noen tilfeller kan lege/psykolog/spesialist fra UNN bli med i et utrednings- eller behandlingsforløp i form av konsultasjon/utredning/drøfting lokalt.
  • I tilfeller der behovet er en ren tverrfaglig utredning kan en tenke seg at det er hensiktsmessig at pasienten kommer til Tromsø.

I tillegg til bistand i enkeltsaker ønsker vi å beskrive en del praktiske rutiner når det gjelder for eksempel medisinsk undersøkelse i habiliteringsforløpet. Dette skal sees i perspektiv av både nasjonale retningslinjer, fagnettverk innenfor habilitering i Helse Nord og sist, men ikke minst for at pasienter på ulike steder i regionen skal få samme type tilbud, både i form av utredning og behandling. Habiliteringsseksjonen ved UNN vil beskrive både fordeling av kompetanse blant leger/spesialister på UNN, samt planlegge og utvikle arbeidet på dette feltet fremover.

Henvisningsrutiner


Vennligst kontakt en av de tre overleger som er beskrevet i kontaktboksen til høyre - der kommer det også frem hva "henvisningen" må inneholde og saksgangen videre.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.