Colourbox.com

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord leveres av både egne helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner som vi har avtale med. Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Rehabiliterings- og habiliteringstilbudet sterkt redusert på grunn av koronapandemien.

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord

Arbeidsrettet rehabiliteringhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/arbeidsrettet-rehabiliteringArbeidsrettet rehabiliteringA
Barn, langtidsoppfølging ved alvorlig sykdom/skadehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/barn-langtidsoppfolging-ved-alvorlig-sykdomskadeBarn, langtidsoppfølging ved alvorlig sykdom/skadeB
CFS/MEhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/cfsmeCFS/MEC
Hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskadehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/hjerneslag-og-traumatiskervervet-hodeskadeHjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskadeH
Hjerterehabiliteringhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringH
Intensiv gangtrening, voksnehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/intensiv-gangtrening-voksneIntensiv gangtrening, voksneI
KOLS og andre luftveislidelserhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/kols-og-andre-luftveislidelserKOLS og andre luftveislidelserK
Komplekst eller sammensatt sykdomsbildehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/komplekst-eller-sammensatt-sykdomsbildeKomplekst eller sammensatt sykdomsbildeK
Krefthttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/kreftKreftK
Muskel/skjelett og ikke-inflammatoriske sykdommerhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/muskelskjelett-og-ikke-inflammatoriske-sykdommerMuskel/skjelett og ikke-inflammatoriske sykdommerM
Nevrologi (MS, parkinson m.m.), voksnehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/nevrologi-ms-parkinson-mm-voksneNevrologi (MS, parkinson m.m.), voksneN
Ortopedi (inkl. amputasjoner)https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/ortopedi-inkl-amputasjonerOrtopedi (inkl. amputasjoner)O
Overvekt barn og ungehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/overvekt-barn-og-ungeOvervekt barn og ungeO
Overvekt, voksne (sykelig overvekt)https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/overvekt-voksne-sykelig-overvektOvervekt, voksne (sykelig overvekt)O
Overvektsoperertehttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/overvektsopererteOvervektsopererteO
Rehabilitering barn og unge med revmatisk sykdom (barneleddgikt)https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/rehabilitering-barn-og-unge-med-revmatisk-sykdom-barneleddgiktRehabilitering barn og unge med revmatisk sykdom (barneleddgikt)R
Revmatiske og inflammatoriske sykdommerhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/revmatiske-og-inflammatoriske-sykdommerRevmatiske og inflammatoriske sykdommerR
Sanseforstyrrelser (svimmelhet, balanseforstyrrelser og tinnitus)https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/sanseforstyrrelser-svimmelhet-balanseforstyrrelser-og-tinnitusSanseforstyrrelser (svimmelhet, balanseforstyrrelser og tinnitus)S

Fant du det du lette etter?