Våre helseforetak

Helse Nord har fire helseforetak, som består av flere sykehus, som gir pasientbehandling i vår region. I tillegg har vi sykehusapotek som leverer medisiner til helseforetakene og er åpent for publikum, og Helse Nord IKT som drifter og forvalter våre felles IKT-systemer.

Bildet øverst viser en illustrasjon av ​Finnmarkssykehusets nye Kirkenes sykehus som åpner i 2017