Barn og unge

I dag er det ingen digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år. Verken foreldre eller ungdommen selv har tilgang til, f.eks videotimer fra Helsenorge.

Colourbox.com

Tilgang ba​sert på henvisning 

Tilgang basert på henvisning sørger for at informasjon knyttet til en henvisning ikke blir tilgjengelig på Helsenorge før behandler har vurdert dette. Selve henvisningsstatus kan nektes, all informasjon knyttet til henvisningen kan nektes . Denne forbedringen er en forutsetning for digital tilgang til Helsenorge-tjenester for aldersgruppen 12-16 år.

Digita​​le pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år 

Det er ingen juridiske grunner til at aldersgruppen 12-16 år ikke har digitale tjenester, gitt forsvarlige mekanismer for tilgang. Dette må styres fra journalsystemet. 

I utgangspunktet har ingen digital tilgang til noe helseinformasjon for aldersgruppen 12-16 år. Digital tilgang vurderes av behandler i samråd med foreldre og pasienten. Pasienten må gi samtykke til at foreldre får tilgang i et møte uten at forelder/rene er til stede. Dette er ungdomsrådene i Helse Nord svært tydelige på. 

Dips må utvikle funksjonalitet som gir behandler mulighet til å angi hvem som skal ha innsyn (pasienten selv eller dennes representant (foreldre). Denne beslutningen er en forutsetning for tilgang på Helsenorge. Beslutningen om tilgang og tilgangen blir loggført.  

Tidsplan: 2022. 

Les mer her: "De som er mest innenfor, holdes utenfor" (Dagens Medisin)​

Fant du det du lette etter?