Barn og unge

I dag er det ingen digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år. Dette er etterspurt av foreldre så vel som ungdommene selv.

Colourbox.com
Hva kommer?

U
tvidet nektingsfunksjonalitet

Utvidet nektingsfunksjonalitet basert på henvisning som sørger for at all informasjon knyttet til en henvisning ikke blir tilgjengelig på helsenorge før behandler har vurdert dette. Selve henvisningsstatus kan nektes, all informasjon knyttet til henvisningen kan nektes og rekvirent kan merke en henvisning med «nektet». Beslutningsstøtte for behandler er et ytterligere tiltak for å beskytte barn og andre som er i en sårbar situasjon. Denne forbedringen er en forutsetning for digital tilgang til informasjon via helsenorge for aldersgruppen 12-16 år.

Denne forbedringen er avhengig av Arena. I mellomtiden er det innført ti virkedagers utsatt visning på henvisninger til barneavdelinger (somatikk og psykisk helse). Dersom ingen av foreldrene har samme bostedsadresse som barnet, vil det ikke vises noen informasjon om barnet på Helsenorge.
 

Digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år


Prosjektet foreslår å beholde standard tilgang, dvs at i utgangspunktet har ingen digital tilgang til noen dokumenter for aldersgruppen 12-16 år. Digital tilgang vurderes av behandler i samråd med foreldre og pasienten. Pasienten må gi samtykke til at foreldre får tilgang i et møte uten at foreldrene er til stede. Dette var ungdomsrådene svært tydelige på.
 
Dips må utvikle funksjonalitet som gir behandler mulighet til å angi hvem som skal ha innsyn (pasienten selv eller dennes representant (foreldre). Denne beslutningen må trigge tilgangsmekanismen på helsenorge. Tilgangen kan gis på person- (pasient), periode- og dokumentnivå, med mindre det er nektet innsyn i noe av innholdet. Beslutningen om tilgang skal dokumenteres i journalen (automatisk). På bakgrunn av erfaringer kan det også tenkes mer finmasket tilgangsfunksjonalitet, f.eks digital tilgang til bare den ene forelderen. Dette må i så fall utredes og risikovurderes.
 
Tidsplan: Avhenger av Dips Arena. Tentativt 2020.


Fant du det du lette etter?