Digitale skjema

Å digitalisere flere av dagens papirbaserte skjema vil gi både en økonomisk og tidsbesparende gevinst. Helse Nord jobber med å digitalisere flere av skjemaene som i dag fylles ut på papir. I dag sendes mange skjema på papir fra sykehus, før de fylles ut og returneres av pasienten. Målet er at flere av disse skjemaene skal kunne sendes ut, fylles ut og returneres digitalt. 

I Helse Nord er det gjort et stort arbeid med å gå igjennom eksisterende helseopplysningsskjema for å få ett felles skjema i regionen som kan fylles ut digitalt. Dette arbeidet bygger på jobben som Helse Sør-Øst var først ute med, med sine digitale pasientbrev på Helsenorge. 


Digitalt helseopplysningsskjema forventes å være klart i første kvartal 2022. Andre digitale skjema vil tas i bruk etter hvert som de er klare.
Fant du det du lette etter?