Digitale skjema

Å digitalisere flere av dagens papirbaserte skjema vil gi både en økonomisk og tidsbesparende gevinst. Helse Nord jobber med å digitalisere skjema og gjøre disse tilgjengelig via Helsenorge. I dag sendes mange skjema på papir fra sykehus, før de fylles ut og returneres av pasienten. Målet er at flere av disse skjemaene skal kunne sendes ut, fylles ut og returneres digitalt.  

Mange pasienter som har time eller legges inn på sykehus, bes fylle ut et skjema om sine helseopplysninger. I Helse Nord er det gjort et stort arbeid med å gå igjennom eksisterende helseopplysningsskjema for å få ett felles skjema i regionen som kan fylles ut digitalt. Dette arbeidet bygger på jobben til Helse Sør-Øst, som var først ute med digitale pasientbrev på Helsenorge. Brukere har bidratt med å utvikle det nye skjemaet. 

Digitalt helseopplysningsskjema  vil innføres i Helse Nord når sykehusene tar i bruk de digitale pasientbrevene​​ høsten 2022. 

Andre digitale skjema vil tas i bruk etter hvert som de er klare. Først ut er «tilbakemeldingsskjema» fra pasienter der HF-ene i Helse Nord besluttet innhold i mars. Produksjonssetting er forsinket av tekniske årsaker. Produksjonssetting er utsatt til høsten 2022. 


Fant du det du lette etter?