Dokumentdeling via kjernejournal

Helsepersonell vil il løpet av 2020 få  bedre mulighet til å lese journalen din fra andre sykehus og behandlere. 
Colourbox.com
 

​I løpet av 2020 kommer nye digitale løsninger for å dele informasjon om pasienter mellom helsepersonell. 

Sentrale opplysninger fra din pasientjournal vil være tilgjengelig via kjernejournal.

Det gjør at leger og andre som behandler deg vil få enklere tilgang til flere viktige journalopplysninger. For deg som pasient kan det bety at du slipper å gjenfortelle hele sykehistorien din hver gang du møter en ny behandler. 

Det kan også gi deg og din behandler et bedre grunnlag for felles vurderinger og samvalg.   

På helsenorge.no vil du kunne styre hva slags informasjon og hvilke journaldokumenter helsepersonell kan lese i din kjernejournal. 

Mer informasjon om dette kommer på denne siden før tjenesten lanseres i Helse Nord utover høsten 2020.  

Les mer om kjernejournal på Helsenorge