Dokumentdeling via kjernejournal

Helse Nord lanserer en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter i journalen din. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp. Tjenesten er under utprøving.

Colourbox.com
I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. Denne samhandlingstjenesten skal gjøre deler av sykehusjournalen tilgjengelig for helsepersonell også utenfor sykehuset. Målet er raskere, bedre og sikrere helsehjelp. 

På tampen av 2020 startet Helse Nord sin utprøving av deling av dokumenter i kjernejournal. Helse Nord har ett veldig godt samarbeid med Bodø Kommune og ble en naturlig samarbeidspartner for utprøving av samhandlingstjenesten. Med utgangspunkt i eget journalsystem og nasjonal Kjernejournal fikk leger og sykepleiere på legevakt, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Mørkved legesenter tilgang til ulike typer journaldokumenter fra alle sykehusene i Helse Nord. 

Tjenesten er svært godt tatt imot, og er noe som er etterspurt av helsepersonell. Dokumentdelinga har gjort samhandlinga mellom helsepersonell på tvers av virksomheter og omsorgsnivåer mer effektiv, og pasienter slipper med dette å gjenta sykehistorien sin til ulike behandlere. Når pasientenes journaldokumenter er enklere tilgjengelig blir beslutningsgrunnlaget bedre, det samme blir muligheten til å raskt danne seg et overblikk over sykdomshistorikk. 

I tillegg til en rekke positive erfaringer, har det også vist seg at det ennå er mye å jobbe med. Blant annet er informasjonen om dokumentdeling på helsenorge.no vanskelig å forstå for innbyggere. Det er for mye tekst, og det har vist seg å være utfordrende å finne frem til ulike personverninnstillinger og forstå konsekvensen av de ulike valgalternativene. Dette er områder som prosjektet sammen med nasjonale aktører vil jobbe for å forbedre. 

Utprøvinga har vært en del av et nasjonalt prosjekt, ledet av Norsk helsenett, og med Helse Sør-Øst som nasjonal hovedsamarbeidspartner. Oslo Universitetssykehus startet også sin utprøving i 2020.  

Dette skjer videre:

  • Inntil videre er dokumentdelingstjenesten i prøvedrift. Det arbeides med å avklare og løse gjenstående utfordringer omkring avtaleregulering mellom aktørene og ansvar i informasjonskjeden. 
  • Forvaltning nasjonalt og pasientenes kontaktpunkter er sentrale områder som må være på plass for å sikre at pasienten enkelt kan få svar på oppslag som en er usikker på. 
Det planlegges innføring i 2023.
Fant du det du lette etter?