Pasientbrev på Helsenorge

1 av 3 nordmenn forstår ikke informasjonen som kommer fra helsetjenesten. Nå skal det bli enklere for pasienter å forstå informasjonen som sendes i brev fra sykehus. Derfor skal de nye pasientbrevene på Helsenorge være kortere, skrives med klart språk og vise til informasjon på nett. Alle brev sendes direkte til Helsenorge slik at pasienten har mest mulig samlet på ett sted.


I dag er brevene svært lange – opp mot ni sider (!) – og favner det meste relatert til behandlingen. Nå blir brevene kortere, og det blir fokus på å gi pasienten tilgang til den viktigste informasjonen for å møte forberedt til timen. Målet er at de nye brevene skal være på ett A4-ark. Pasienter som trenger eller ønsker det, vil fortsatt få brevet i posten.

For pasienten vil det være vanskelig å lese mange sider med informasjon på mobil eller nettbrett. Vi vil sikre oss at pasienten får gjort viktige forberedelser for å være klar til timen. Denne informasjonen skal stå i brevet. I tillegg lenkes det til utfyllende informasjon som pasienten selv kan velge å klikke på for å få lese mer.  

Den økonomiske gevinsten ved å innføre brevene er beregnet til 36 millioner årlig for helseforetakene i regionen. 

Helseforetakene vil innføre de nye brevene i første halvdel av 2022. Den tekniske løsningen for å sende ut brev på Helsenorge vil være klar innen utgangen av 2021.
Brevene settes sammen av en rekke standardiserte formuleringer som kan være felles for behandlingstyper, sykehus og så videre – slik som du finner det på nettsidene til sykehusene i dag. I tillegg skal all informasjon i brevet være i «klart språk», og derfor være kort, oversiktlig og enkel å lese og forstå for pasienten. 
 
Tilleggsinformasjon om behandling, rettigheter og praktisk informasjon finnes på nett eller formidles via telefon og post dersom brukeren ønsker dette. Dersom mottakeren bruker Helsenorge får pasienten et varsel om brev, og ved behov, en påminning. Dersom brevet ikke blir åpnet digitalt, ettersendes brevet til fysisk post. I de tilfellene der pasienten ikke er bruker av Helsenorge, sendes brevet automatisk til pasientens postadresse.

I tillegg til at brevene blir kortere og mer forståelige, er det flere fordeler med de nye brevene: 

  • Frem til nå har pasienter opplevd å få motstridende informasjon i brev, vedlegg, på nett og i direkte kontakt med sykehusene. Nå får pasienten kvalitetssikret informasjon på ett sted. 
  • I lange brev kan viktig informasjon være «gjemt». De nye brevene blir ryddigere og den viktigste informasjonen kommer først. 
  • Mange pasienter forstår ikke informasjonen de får fra helsetjenesten. De nye brevene skal være enklere og i «klart språk». 
  • De fleste pasienter forventer i dag å få informasjon digitalt. 
  • De nye brevene sørger for at pasientene får det meste av helseinformasjon på ett sted (Helsenorge). 
  • Mindre fysiske brev = færre penger brukes på porto. Nytteberegning av digitalisert pasientinformasjon fra 2016 estimerte en årlig gevinst på totalt ca. 36 mill.
  • Det er lettere å finne brevet på Helsenorge enn et brev som er mottatt et halvt år tidligere.
  
I oppdragsdokumentet for 2021 stilles det krav om å innføre nye inntaksbrev i klarspråk og digitalisert form. 

Helse Nord starter med de vanligste brevene fra fagsystemet Dips. Planen er at brev om radiologitimer vil komme på Helsenorge i 2022. Vi jobber for at informasjon skal følge pasientforløpet og henge sammen med andre tjenester på Helsenorge.
Fant du det du lette etter?