Digitale pasienttjenester i nord

Prosjektledelse, arbeids- og styringsgruppe

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT.

Kontakt prosjektleder

Ønsker du å kontakte oss i prosjektet? 

Bruk e-post: digitalepasienttjenester@helse-nord.no 

Kontaktinfo til prosjektleder Tove Sørensen:
E-post: tove.sorensen@hn-ikt.no
Telefon: 91195696

Organiseringen av prosjektet

Prosjektet eies av Helse Nord RHF ved IT-sjef Bjørn Nilsen. Prosjektleder er Tove Sørensen, som har med seg teknisk prosjektstøtte fra Ragnhild Varmedal og Oddgeir Strømsnes.

 
Prosjektet består av flere delprosjekt, hvert med en delprosjektleder. Delprosjektene rapporterer til prosjektleder.

 
Det etableres innføringsprosjekt ved hvert helseforetak (HF) der det er behov (timer, dialog) med en ansvarlig fra hvert HF. Innføringsløpet ledes av prosjektleder ved hvert foretak og rapporterer til hovedprosjektet som har koordineringsansvar. 
                           
Prosjektet følger Helse Nords regler og praksis for prosjektgjennomføring. Les mer om prosjektstyret og prosjektgruppa nedenfor.

 
Prosjektet vil involvere brukerne gjennom brukerpanel, regionalt og lokale brukerutvalg, pasientombud, pasientorganisasjoner, fagråd og ressurspersoner i Helse Nord. 

Testing utføres av regionalt testsenter etter bestilling og spesifikasjon fra prosjektet. 
Helse Nords kommunikasjonsavdeling har i samarbeid med prosjektleder, ansvar for interessentanalyse og kommunikasjonsplan.

 
Prosjektet konsulterer og benytter regionale ressurser ved behov, bla informasjonssikkerhetsforum, Regionalt arkitekturkontor, funksjonell og teknisk forvaltning. Prosjektet jobber i tett samarbeid med FRESK, «Integrasjonsprosjektet» i Helse Nord og «Digitale Innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten» (DIS) som er eid av Nasjonal IKT og som i Helse Nord ledes av Tove Normann. Direktoratet for e-helse er tjeneste- og systemleverandør for de digitale innbyggertjenestene som utvikles på plattformen til helsenorge.no. 

 
Norsk Helsenett er driftsleverandør på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Dips og andre leverandører av fagsystemer involveres etter avtale.

Prosjektstyret (medlemmer og møtereferater)

Prosjektstyret består av deltakere fra hvert helseforetak, tillitsvalgte/verneombud, representant for fastlegene i Nord-Norge og programleder for Helse Nords FRESK-program

 
Medlemmer:
 • Bjørn Nilsen, styringsgruppeleder, IT-sjef, Helse Nord RHF
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset
 • Hanne Frøyshov, medisinsk direktør/stedfortreder adm. direktør, Helgelandssykehuset
 • Siw Blix, samhandlingssjef, Finnmarkssykehuset
 • Markus Rumpsfeld, klinikksjef medisinsk klinikk, UNN
 • Tore Schei, seksjonsleder, Helse Nord IKT
 • Ann Mari Jenssen, konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF
 • Jeanette Mikalsen, konsernverneombud, Helse Nord RHF
 • Bengt Flygel Nilsfors, programleder, FRESK 
 • Dag Nordvåg, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø (Vara: Leif Røssås, fastlege og praksiskonsulent, Tromsø)
 • Line Ringheim, seksjonsleder portefølje, Norsk Helsenett 
 • Terje Jørgensen, leder eHelse og arkitektur i Bodø kommune
 • Roger Slettli Nymo, prosjektleder Data & dokumentdeling, Helse Nord IKT/ Helse Nord RHF
 • Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF

Referat prosjektstyremøter


 

Prosjektgruppa

 • Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT/Helse Nord RHF
 • Ragnhild Varmedal, teknisk prosjektstøtte, UNN
 • Oddgeir Strømsnes, prosjektleder, Helse Nord IKT
 • Roger Slettli Nymo, prosjektleder, Helse Nord IKT 
 • Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder, Helse Nord IKT
 • Merete Nilsen, Finnmarkssykehuset
 • Benedikte Garmo, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Meline Kaikhuntod Einarsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Marit Wågan, Nordlandssykehuset
 • Marte Vassli Gullesen, Helgelandssykehuset
 • Esther S Øverland, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
 • Silja Mikkola Jensen, Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord
 • Elise Leiros, tjenesteansvarlig, Helse Nord IKT
 • Maiken Rundmo Jamtli, EPJ-rådgiver, Helse Nord IKT
 • Elin Berild, Helse Nord IKT
 • Linda Sollund, testleder, Helse Nord IKT
 • Kine Moxness Sandnes, kommunikasjonsrådgiver, Helse Nord IKT

Fant du det du lette etter?