Prøvesvar

I løpet av 2020 vil pasientene i Helse Nord kunne se enkle (dokumentbaserte) prøvesvar på Helsenorge. Disse vises med ti dagers utsettelse fra rekvirent har godkjent svaret. I løpet av mai 2020 vil covid-19 prøvesvar vises på Helsenorge.

Colourbox.com
 

I første omgang er det bare internt rekvirerte prøvesvar som vil være tilgjengelig på Helsenorge.


  • Tilgang til internt rekvirerte røntgenbeskrivelse og patologisvar (tekstbasert, ikke bilder).
  •  Visningen på helsenorge.no utsettes automatisk i ti virkedager - behandlere får mulighet til å kontakte pasienten om resultatet.
  •  Innlemmes i tjenesten «Pasientjournal».
  •  Behandler kan nekte innsyn på lik linje med andre dokumenter i «Pasientjournal».
 
Andre prøvesvar utredes i et nasjonalt prosjekt, tidsplan ikke satt. Denne tjenesten utvikles av et nasjonalt prosjekt (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten), finansiert av Nasjonal IKT. Helse Sør-øst er hovedsamarbeidspartner. Tidsplanen for dette prosjektet er usikker.


Fant du det du lette etter?