Prøvesvar

Pasientene i Helse Nord kan nå se enkelte internt rekvirerte prøvesvar på Helsenorge. Visningen på Helsenorge utsettes automatisk i ti virkedager, slik at behandler får mulighet til å kontakte pasienten om resultatet før det publiseres. Covid 19-prøvesvar vises allerede på nettstedet. 

Colourbox.com

I første omgang er det bare internt rekvirerte prøvesvar, det vil si prøvesvar som sykehuset selv har bestilt, som vil være tilgjengelig på Helsenorge. Prøvesvar som er bestilt av fastlegen vil ikke vises på denne måten. 

I hovedsak er det internt rekvirerte røntgenbeskrivelser og patologisvar (tekstbasert, ikke bilder) som vil vises for pasienten på Helsenorge. Dette gjelder prøvsvar som er godkjent etter 1. november 2019. 

Visningen på Helsenorge utsettes automatisk i ti virkedager. Dette er gjort for at behandler kan kontakte pasienten om resultatet. 

  • Prøvesvarene blir tilgjengelig under flisen "Pasientjournal" på Helsenorge. (1)
  • Foreløpig er det kun covid-19-svar som tilgjengelig under flisen "Prøvesvar" (2)

Illustrasjon Helsenorge


Behandler kan nekte innsyn på lik linje med andre dokumenter i «Pasientjournal».

Prosjektet jobber med å vise prøvesvar som er bestilt fra fastlege. Det er usikkert når dette kommer på plass. Det jobbes også med å kunne vise andre typer prøvesvar. 

Fant du det du lette etter?