Prøvesvar

I løpet av 2019 vil pasientene i Helse Nord kunne se enkle prøvesvar på helsenorge.no. Dette forutsetter forsinket visning av prøvesvar slik at henviser har mulighet til å informere pasienten om resultatet

Colourbox.com
 

I første omgang er det bare internt rekvirerte prøvesvar som vil være tilgjengelig på helsenorge.no.


  • Tilgang til internt rekvirerte røntgenbeskrivelse og patologisvar (tekstbasert, ikke bilder).
  •  Visningen på helsenorge.no utsettes automatisk i ti virkedager - behandlere får mulighet til å kontakte pasienten om resultatet.
  •  Innlemmes i tjenesten «Pasientjournal».
  •  Behandler kan nekte innsyn på lik linje med andre dokumenter i «Pasientjournal».
 
Andre prøvesvar utredes i et nasjonalt prosjekt, tidsplan ikke satt. Denne tjenesten utvikles av et nasjonalt prosjekt (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten), finansiert av Nasjonal IKT. Helse Sør-øst er hovedsamarbeidspartner. Tidsplanen for dette prosjektet er usikker.


Fant du det du lette etter?