Toppbanner på nettsiden til prosjektet Digitale pasienttjenester i nord

Din pasientjournal

Du har tilgang til din pasientjournal på helsenorge.no.


Er du pasient ved et sykehus i Helse Nord? Da har du digital tilgang til din pasientjournal.


Ved å logge deg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no kan du få enda bedre kunnskap om egen helse. Mange pasienter mener de finner nyttig informasjon i pasientjournalen. 

Har du nettopp vært på sykehus? Logg deg inn på helsenorge.no og finn ut om dette er noe for deg.

Klikk her for å logge inn på helsenorge.no

Nyttige tjenester

I tillegg til pasientjournalen får du også mange andre nyttige tjenester på helsenorge.no:

  • status på henvisninger
  • tilgangslogg (oversikt over personell som har gjort oppslag i din pasientjournal)
  • oversikt over resepter
  • bytte fastlege
  • kjernejournal
  • og mye mer...

Lurer du på noe?


Har du spørsmål om pasientjournalen din, skal du ta kontakt med sykehuset som har skrevet den.

Se mer informasjon og kontaktopplysninger på helsenorge.no

Aktuelt