Arkiv: Referater fra styringsgruppemøter i prosjekt Digitale pasienttjenester i Helse Nord

Dette prosjektet er avsluttet. 

​Referater fra styringsgruppemøter i prosjektet Digitale pasienttjenester i Helse Nord (2014–2017).

20170127 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20170127 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20170127 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20161216 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20161216 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20161216 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20161125 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20161125 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20161125 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20161028 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20161028 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20161028 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160923 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160923 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160923 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 6 - Regnskapsrapport Helse Nord pr 31.5.16.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 6 - Regnskapsrapport Helse Nord pr 31.5.16.pdf20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 6 - Regnskapsrapport Helse Nord pr 31.5.16.pdf
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 5 - Leveranser og estimater fra direktoratet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 5 - Leveranser og estimater fra direktoratet.pdf20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 5 - Leveranser og estimater fra direktoratet.pdf
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 4 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Gevinstpotensialanalyse.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 4 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Gevinstpotensialanalyse.xlsx20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 4 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Gevinstpotensialanalyse.xlsx
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 3 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Kort versjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 3 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Kort versjon.pdf20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 3 - Målbilde - Digitale pasienttjenester i nord - Kort versjon.pdf
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 2 - Målbilde for digitale pasienttjenester i nord - Lang versjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 2 - Målbilde for digitale pasienttjenester i nord - Lang versjon.pdf20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 2 - Målbilde for digitale pasienttjenester i nord - Lang versjon.pdf
20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 1 - Erfaringsrapport fra delprosjekt timer i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 1 - Erfaringsrapport fra delprosjekt timer i Helse Nord.pdf20160629 Styringsgruppemøte - vedlegg 1 - Erfaringsrapport fra delprosjekt timer i Helse Nord.pdf
20160629 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160629 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160629 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160527 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160527 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160527 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160527 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160527 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160527 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160408 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160408 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160408 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160408 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160408 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160408 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160212 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160212 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160212 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20160212 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20160212 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20160212 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20151204 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20151204 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20151204 Saksdokumenter styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf20151204 Referat styringsgruppe Digitale pasienttjenester i nord.pdf
20151023 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20151023 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf20151023 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf
20151023 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20151023 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20151023 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150904 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150904 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf20150904 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf
20150619 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150619 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf20150619 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf
20150619 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150619 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150619 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150604 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150604 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150604 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150409 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150409 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf20150409 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang til pasientjournal.pdf
20150409 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150409 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150409 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150304 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150304 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150304 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150304 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150304 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150304 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150123 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150123 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150123 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20150123 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20150123 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20150123 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20141205 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20141205 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20141205 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20141205 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20141205 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20141205 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20140930 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk_tilgang_pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20140930 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk_tilgang_pasientjournal.pdf20140930 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk_tilgang_pasientjournal.pdf
20140930 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20140930 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20140930 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20140829 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20140829 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20140829 Saksdokumenter styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20140829 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20140829 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20140829 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf
20140604 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Digitale pasienttjenester i nord/Styringsgruppemøter/20140604 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf20140604 Referat styringsgruppe Elektronisk tilgang pasientjournal.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.