Hva sier legekontorene om løsningen?

De aller fleste legekontorene i Nord-Norge har tatt i bruk Helse Nords bestillingsløsning for elektronisk rekvirering av laboratorietjenester. Nå videreutvikles løsningen til også å inkludere rekvirering av røntgentjenester og klinisk henvisning. I tillegg vil sykehjem og andre aktører i pleie- og omsorgstjenesten i løpet av høsten 2018 få tilbud om å ta den i bruk. Både sykehuslaboratoriene og fastlegene er godt fornøyde med gevinstene som er oppnådd etter å ha tatt i bruk løsningen - under kan du lese hva noen av de har uttalt til media om løsningen.

Fant du det du lette etter?