Om elektronisk rekvirering

Helse Nord har fått utviklet en nettbasert bestillingsløsning som gir legekontorene i Nord-Norge muligheten til å rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i helseregionen. Bestillingsløsningen egner seg for legekontorer med journalsystemene CGM Journal, WinMed2, Plenario og System X. Vi jobber også med å videreutvikle løsningen - blant annet for bestilling av røntgentjenester.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester
 

Hvert sykehus i helseregionen har laget et oppsett for de analyser som rekvireres, og legekontorene har gjennom løsningen tilgang til opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse ved de sykehusene som har laboratoriehåndbok. Med den elektroniske bestillingsløsningen kan legekontorene rekvirere til flere sykehuslaboratorier og flere fagspesialiteter samtidig: medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og patologi (histologi og patologi).

Raskere prøvesvar o​​​g redusert risiko for feil
Muligheten for å rekvirere laboratorietjenester elektronisk bidrar til at legekontorene får raskere prøvesvar. Risiko for feil er samtidig redusert til et minimum.

Slipper å taste​​ inn informasjonen flere ganger
Den nye bestillingsløsningen har bidratt til å gjøre kommunikasjonen mellom legekontor og sykehus elektronisk, i motsetning til tidligere hvor legekontorene fylte ut skjemaer på papir når pasienter tok blodprøver – skjemaer som videre fulgte med prøvene til sykehusene. Når prøvene ankom sykehuslaboratoriet ble opplysningene tidligere tastet inn på nytt, noe som var både tungvint og tidkrevende.

Flere fordeler med elektronisk rekvirering:

• All relevant informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalen
• Legekontorene får oppdatert oversikt over rekvirerte prøver
• Kvalitetssikringen blir bedre
• Redusert risiko for feilmerking
• Enklere oversikt over prøvemateriale
• Slipper papirrekvisisjoner
• Bedre kontroll med prøven
• Kontinuerlig oppdatert tjenestetilbud

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.