Årlig rapportering på forskning og innovasjon

Her finner du de årlige faglige rapporteringene over forskning finansiert av Helse Nord RHF. Disse inneholder rapportering fra forskningsprosjektene - enkeltvis og samlet, regionale funksjoner og strategiske satsinger.

Rapporten for 2016 er nå tilgjengelig i PDF-format og er ordnet i fem deler:

  • Del 1 gir oversikter over tildelingene til forskningsprogrammene i Helse Nord, statistikk, klassifiseringer, utviklingstrender og kommentarer. 

  • Del 2 omfatter rapportering fra det eneste prosjektet som er forankret i Helse Nord tilknyttet den nasjonale satsingen HELSEFORSK: 3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap. 

  • Del 3 inneholder rapporter fra alle regionale funksjoner og strategiske satsinger.

  • Del 4 lister opp de nasjonale tjenestene som Helse Nord har ansvar for.

  • Del 5 viser oversikt over årsrapporter og sluttrapporter fra forskningsprosjektene finansiert av Helse Nord. Disse er søkbare i det nasjonale forskningsregisteret i eRapport

Vi håper rapportene vil brukes aktivt av klinikere, ledere, media, pasienter og publikum – alle som er interessert i kunnskap og forskning!

God lesning!
Faglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdfFaglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdf
Faglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdfFaglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdf
Faglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdfFaglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdf
Faglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdf
Faglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdfFaglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdf
Faglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdf
Faglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfFaglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdf
Faglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdf
Faglig rapportering 2012 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2012 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfFaglig rapportering 2012 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdf
Faglig rapportering 2011 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2011 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2011 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdf

​​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.