Årlig rapportering på forskning og innovasjon

Her finner du de årlige faglige rapporteringene over forskning finansiert av Helse Nord RHF. Disse inneholder rapportering fra forskningsprosjektene - enkeltvis og samlet, strategiske satsinger og regionale funksjoner.

Rapporten for 2020 er nå tilgjengelig i PDF-format: 

Helse Nord - Forskning - Årsrapport 2020


Rapporten er vesentlig bearbeidet og forenklet sammenliknet med tidligere år. Kapittel 6 i rapporten viser oversikt over årsrapporter og sluttrapporter fra forskningsprosjektene finansiert av Helse Nord. Disse er søkbare i det nasjonale forskningsregisteret

Årsrapporter for nasjonale tjenester er publisert her

Rapportering på innovasjon i Helse Nord 2019 


​​


Fant du det du lette etter?