Årlig rapportering på forskning og innovasjon

Her finner du de årlige faglige rapporteringene over forskning finansiert av Helse Nord RHF. Disse inneholder rapportering fra forskningsprosjektene - enkeltvis og samlet, strategiske satsinger og regionale funksjoner.

Rapporten for 2018 er nå tilgjengelig i PDF-format og er ordnet i sju deler:

  • Del 1 gir oversikter over forskningsporteføljen og -produksjon til prosjekter med finansiering gjennom utlyste midler i Helse Nord. 

  • Del 2 gir oversikt over strategiske tildelte prosjekter. 

  • Del 3 viser nøkkeltall over forskningsstrategiens prioriterte områder.

  • Del 4 omfatter rapportering fra det eneste prosjektet som er forankret i Helse Nord tilknyttet den nasjonale satsingen HELSEFORSK: 3P – Pasienter og profesjonelle i partnerskap. 

  • Del 5 inneholder rapporter fra alle regionale støtte- og infrastrukturfunksjoner.

  • Del 6 lister opp de nasjonale tjenestene som Helse Nord har ansvar for. Her finner du informasjon om dette.

  • Del 7 viser oversikt over årsrapporter og sluttrapporter fra forskningsprosjektene finansiert av Helse Nord. Disse er søkbare i det nasjonale forskningsregisteret.

Vi håper rapportene vil brukes aktivt av klinikere, ledere, media, pasienter og publikum – alle som er interessert i kunnskap og forskning!

God lesning!Hovedrapport_2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Hovedrapport_2018.pdfHovedrapport_2018.pdfpdf3771800
Faglig rapportering 2017 - Hovedrapport forskningsaktiviterer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2017 - Hovedrapport forskningsaktiviterer.pdfFaglig rapportering 2017 - Hovedrapport forskningsaktiviterer.pdfpdf1910677
Faglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdfFaglig rapportering 2016 - Hovedrapport forskningsaktiviteter.pdfpdf3969226
Faglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdfFaglig rapportering 2015 - Prosjektrapporter.pdfpdf3995531
Faglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdfFaglig rapportering 2015 - Hovedrapport.pdfpdf3276043
Faglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2014 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfpdf3008081
Faglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdfFaglig rapportering 2014 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjektene.pdfpdf2883885
Faglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2013 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfpdf2140580
Faglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfFaglig rapportering 2013 - Delrapport - Års- og sluttrapporter fra prosjekter.pdfpdf1818899
Faglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig rapportering på forskning og innovasjon/Faglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfFaglig rapportering 2012 - Hovedrapport forskningsaktivitet.pdfpdf2920684

​​


Fant du det du lette etter?