Forskningsmidler i Helse Nord

Helse Nord RHF forvalter midler til helseforskning, som skal komme pasientene til gode. Om lag halvparten av midlene kommer via statsbudsjettet, og om lag halvparten bevilges av styret for Helse Nord RHF.

​Noen av midlene tildeles direkte i strategiske satsinger og forskningsstøttefunksjoner til helseforetakene, mens storparten av midlene lyses ut hvert år. Nedenfor finnes de aktive utlysningene våre, samt tidligere års regionale utlysning.
Fant du det du lette etter?