Forskningsmidler fra KLINBEFORSK også i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, er gitt et tilskudd på totalt 133,6 mill. kroner over Statsbudsjettet 2017. Dette betyr at det blir lyst ut midler også i 2017. Søknadsfrist for utlysningen er satt til 30. april 2017.

Endelig utlysningstekst vil være tilgjengelig på programmets nettsider medio februar etter behandling i programstyret for KLINBEFORSK. 

​For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.