Innovasjon

Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester.

Innovasjon skal også forbedre organisasjonen​ i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske løsninger og gode pasientforløp.

Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. 

Innovasjonsvirksomheten i Helse Nord skal være forskningsbasert og/eller brukerdrevet. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. 

Formålet med innovasjon i helsesektoren er å gi bedre kvalitet i helsetjenestetilbudet, mer effektivisering, kostnadsreduksjon og næringsutvikling. 

Innovasjonsaktivitetene skal økes i årene framover. Det skal satses på ulike typer innovasjon, både den som er kommersialiserbar og tjenesteinnovasjon, som tar sikte på ikke-kommersiell gjenbruk. 

Det skal etableres hensiktsmessige finansieringsstrukturer og ressursbruk i regionen, og det skal også jobbes for å øke antallet innovasjonsprosjekter fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og EU fra dagens nivå.

Innovasjon og innovasjonsmidler

 • Illustrasjon
  04.03.2019
  Utlysning av innovasjonsmidler 2019

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Nå lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter, med søknadsfrist 25. april.

 • 05.12.2018
  Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord

  6 prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2018.

 • Innovasjonsmidler Colurbox.com
  08.03.2018
  Innovasjonsutlysning 2018

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Nå lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 19. april.

 • Innovasjonsmidler i Helse Nord
  24.09.2017
  Disse innovasjonsprosjektene fikk støtte fra Helse Nord

  For første gang i historien lyste i mai Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Fem prosjekter har nå fått til sammen rundt 18 millioner kroner. Målet er at prosjektene skal komme pasienter i hele Nord-Norge til nytte.

 • 03.04.2017
  Lyser ut midler til innovasjon

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. For første gang i historien lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 15. mai 2017.

Fant du det du lette etter?