Universitetssamarbeidet

Universitetssamarbeidet (USAM) er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge.

Det er et rådgivende organ i forskningssaker, og er underlagt styret i Helse Nord RHF.

Helse Nords strategi vektlegger brukernes egne erfaringer i utviklingen av tjenestetilbudet. Derfor er brukerrepresentanter med som observatører i de formelle samarbeidsorganene mellom utdanningsinstitusjonene og RHF-et.

​Medlemmer i Universitetssamarbeidet 2018

Medlemmer i USAMs arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg (AU) til USAM skal prioritere, forberede og fremme saker for NSG.

Arbeidsutvalget har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall fra medlem i AU møter vararepresentant for institusjonen. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet som skal fremkomme i saksfremlegget.

Arbeidsutvalget møtes ca. fire ganger i året, senest to uker før hvert USAM-møte, eller avhengig av saksmengden.

AU kan også ta avgjørelser i saker utenom USAM, på delegert myndighet fra USAM.

Siv Cathrine Høymork (leder)
Kvalitets- og forskningsdirektør. Helse Nord RHF

Einar Bugge
Kvalitets- og utviklingssjef. Universitetssykehuset Nord-Norge
Thrina Loennechen
Dekan. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 

Johanna E. Sollid
Prodekan forskning. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 

Formål (instruks)

​Formålet med​ Universitetssamarbeidet er å ivareta samarbeidet mellom universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.

Les hele instruksen


​​Referater fra møter i USAM

20180606 Referat USAM godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180606 Referat USAM godkjent.pdf20180606 Referat USAM godkjent.pdf
20180514 Referat AU USAM godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180514 Referat AU USAM godkjent.pdf20180514 Referat AU USAM godkjent.pdf
20180416 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180416 Referat AU USAM.pdf20180416 Referat AU USAM.pdf
20180309 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180309 Referat USAM.pdf20180309 Referat USAM.pdf
20180307 Organisering av samarbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180307 Organisering av samarbeidet.pdf20180307 Organisering av samarbeidet.pdf
20180221 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20180221 Referat AU USAM.pdf20180221 Referat AU USAM.pdf
20171805 referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171805 referat AU USAM.pdf20171805 referat AU USAM.pdf
20171109 Referat USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171109 Referat USAM. Godkjent.pdf20171109 Referat USAM. Godkjent.pdf
20171020 Referat AU USAM godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171020 Referat AU USAM godkjent.pdf20171020 Referat AU USAM godkjent.pdf
20170913 Referat USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170913 Referat USAM. Godkjent.pdf20170913 Referat USAM. Godkjent.pdf
20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdf20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdf
20170309 referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170309 referat USAM.pdf20170309 referat USAM.pdf
20170221 referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170221 referat AU USAM.pdf20170221 referat AU USAM.pdf
20161104 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20161104 Referat USAM.pdf20161104 Referat USAM.pdf
20161021 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20161021 Referat AU USAM.pdf20161021 Referat AU USAM.pdf
20160916 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160916 Referat USAM.pdf20160916 Referat USAM.pdf
20160829 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160829 Referat AU USAM.pdf20160829 Referat AU USAM.pdf
20160606 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160606 Referat USAM.pdf20160606 Referat USAM.pdf
20160523 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160523 Referat AU USAM.pdf20160523 Referat AU USAM.pdf
20160418 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160418 Referat USAM.pdf20160418 Referat USAM.pdf
20160314 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160314 Referat USAM.pdf20160314 Referat USAM.pdf
20160304 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160304 Referat AU USAM.pdf20160304 Referat AU USAM.pdf
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.