Universitetssamarbeidet

Universitetssamarbeidet (USAM) er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge.

Det er et rådgivende organ i forskningssaker, og er underlagt styret i Helse Nord RHF.

Helse Nords strategi vektlegger brukernes egne erfaringer i utviklingen av tjenestetilbudet. Derfor er brukerrepresentanter med som observatører i de formelle samarbeidsorganene mellom utdanningsinstitusjonene og RHF-et.

​Medlemmer i Universitetssamarbeidet 2016


​Representanter:


Siv Cathrine Høymork (leder)
Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF

Einar Bugge
Kvalitets- og utviklingssjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Beate Sørslett
Medisinsk direktør, Nordlandssykehuset HF

Jan Terje Henriksen
Avdelingsleder, Avd. for forskning og pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset HF

Mette Kjær
Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF

Tomas Log
Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF

Anne Husebekk
Rektor. UiT Norges arktiske universitet

Sameline Grimsgaard
Konstituert dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Johanna E. Sollid
Prodekan forskning, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Geir F. Lorem
Prodekan utdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Trine Karlsen
Dekan. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet

Observatører:


Jannikke Ludt
Avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd

Renate Elenjord
Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF

Kevin Wang
Studentrepresentant (medisin), UiT Norges arktiske universitet

Knut Hartviksen
Brukerrepresentant, FFO/regionalt brukerutvalg i Helse Nord

Sekretariat:

Tove Klæboe Nilsen
Forskningssjef, Helse Nord RHF

Kristina Lindstrøm
Rådgiver, Helse Nord RHF

Vararepresentanter:


Finn Henry Hansen
Direktør, Helse Nord RHF

Svetlana Zykova
Avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling, Universitetessykehuset Nord-Norge HF

Petter Román Øien
Leder av forskningsseksjonen. Nordlandssykehuset HF

Torben Wisborg
Overlege, Finnmarkssykehuset HF

Anne Ingeborg Pedersen
Rådgiver, Helgelandssykehuset HF

Gunnar Leivseth
Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Helsefak. UiT

Inger Njøstad
Prodekan medisin og odontologiutdanning, Helsefak. UiT

Jan H. Rosenvinge (2.vara fra UiT)
Prodekan forskerutdanning, Helsefak. UiT

Pål Vegard Storeheier
Direktør for forsknings- og utviklingsavdelingen, UiT

Ingjerd Gåre Kymre
1.amanunensis, Nord Universitet

Vara observatører:

Marianne Grønsleth
Spesialrådgiver, Norges Forskningsråd

Margaret Aarag Antonsen
Fagsjef, Sykehusapotek Nord HF

Studentrepresentant
Universitetet i Tromsø 

Jørgen Dahl
Brukerrepresentant FFO/regionalt brukerutvalg i Helse NordMedlemmer i USAMs arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg (AU) til USAM skal prioritere, forberede og fremme saker for NSG.

Arbeidsutvalget har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall fra medlem i AU møter vararepresentant for institusjonen. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet som skal fremkomme i saksfremlegget.

Arbeidsutvalget møtes ca. fire ganger i året, senest to uker før hvert USAM-møte, eller avhengig av saksmengden.

AU kan også ta avgjørelser i saker utenom USAM, på delegert myndighet fra USAM.

Siv Cathrine Høymork (leder)
Kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

Einar Bugge
Kvalitets- og utviklingssjef, UNN
Sameline Grimsgaard
Prodekan forskning, UiT Norges arktiske universitet

Representant
UiT Norges arktiske universitetFormål (instruks)

​Formålet med​ Universitetssamarbeidet er å ivareta samarbeidet mellom universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.

Les hele instruksen


​​Referater fra møter i USAM

20171805 referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171805 referat AU USAM.pdf20171805 referat AU USAM.pdf
20171109 Referat USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171109 Referat USAM. Godkjent.pdf20171109 Referat USAM. Godkjent.pdf
20171020 Referat AU USAM godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20171020 Referat AU USAM godkjent.pdf20171020 Referat AU USAM godkjent.pdf
20170913 Referat USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170913 Referat USAM. Godkjent.pdf20170913 Referat USAM. Godkjent.pdf
20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdf20170828 Referat AU USAM. Godkjent.pdf
20170309 referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170309 referat USAM.pdf20170309 referat USAM.pdf
20170221 referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20170221 referat AU USAM.pdf20170221 referat AU USAM.pdf
20161104 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20161104 Referat USAM.pdf20161104 Referat USAM.pdf
20161021 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20161021 Referat AU USAM.pdf20161021 Referat AU USAM.pdf
20160916 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160916 Referat USAM.pdf20160916 Referat USAM.pdf
20160829 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160829 Referat AU USAM.pdf20160829 Referat AU USAM.pdf
20160606 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160606 Referat USAM.pdf20160606 Referat USAM.pdf
20160523 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160523 Referat AU USAM.pdf20160523 Referat AU USAM.pdf
20160418 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160418 Referat USAM.pdf20160418 Referat USAM.pdf
20160314 Referat USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160314 Referat USAM.pdf20160314 Referat USAM.pdf
20160304 Referat AU USAM.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Forskning/USAM/Referat USAM/20160304 Referat AU USAM.pdf20160304 Referat AU USAM.pdf
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.