Fremdriftsplan – DIPS Arena i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av journalsystemet DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – replanlegging pga korona
FREMDRIFTSPLAN – replanlegging og ny innføringsstrategi for DIPS Arena i nord vedtatt

Status i prosjektet (pr. juni 2020)

Grunnleggende funksjonalitet i det nye journalsystemet DIPS Arena skulle etter planen tas i bruk ved Helgelandssykehuset i mai 2020. Etter utsettelse som følge av koronautbruddet i mars, har det regionale prosjektet gjennomført en replanlegging av journalinnføringen i helseregionen – med forbehold om videre utvikling for Covid-19. Den opprinnelige planen var å innføre det nye journalsystemet i flere faser – planen er nå å gjøre DIPS Arena mest mulig komplett, slik at det aller meste av funksjonalitet kan innføres samlet når sykehusene er klare for å ta mot den nye løsningen. Det regionale prosjektet samarbeider tett med systemleverandøren om dette arbeidet. Det jobbes også med å rigge en robust forvaltning av DIPS Arena, dette for å sikre at oppfølging og videre utvikling av systemet ivaretas etter at det er tatt i bruk ved klinikkene.

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmet i Helse Nord sin kontroll.

 1. November 2021 – Innføring av DIPS Arena ved siste helseforetak i Nord-Norge

  BIG BANG for regional funksjonalitet: blant annet innføres medikasjon i hele helseregionen. Mer informasjon kommer.

 2. Oktober 2021 – Innføring av DIPS Arena ved 3. helseforetak i Nord-Norge

  Mer informasjon kommer

 3. Mai 2021 – Innføring av DIPS Arena ved 2. helseforetak i Nord-Norge

  Mer informasjon kommer

 4. Mars 2021 – Innføring av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset

  Opplæring i bruk av det nye journalsystemet ved foretaket starter i begynnelsen av februar 2021

 5. Q2 2020: Replanlegging og endring av innføringsstrategi for DIPS Arena i nord

  I perioden mars–juni 2020 ble innføringen av DIPS Arena i helseregionen replanlagt, i tett samarbeid med helseforetakene og Helse Nord IKT. Den nye planen innebærer at alle helseforetak i regionen gjennomfører et systembytte fra DIPS Classic til DIPS Arena i løpet av 2021, og det er tatt en beslutning om å gjennomføre en tilnærmet helhetlig systeminnføring – istedet for en innføring i faser som tidligere planlagt. Dette er mulig fordi store deler av den nye løsningen nå er ferdigstilt og klar for innføring. Samtidig bidrar den nye strategien til at innføringen kan skje i prosjektets tiltenkte levetid.

 6. Mars 2020: Utsettelse av planlagt innføring pga Covid-19

  Pga unntakstilstand ved sykehusene i regionen som følge av koronautbruddet, besluttet et samlet prosjektstyre 12. mars 2020 å utsette innføringen av DIPS Arena (fase 1) ved Helgelandssykehuset på ubestemt tid. Innføringen skulle etter planen finne sted 3. mai 2020, med oppstart av sluttbrukeropplæring 23. mars. Det regionale prosjektet fikk i oppdrag å replanlegge innføring, og fikk samtidig klarsignal til å revurdere innføringsstrategien i lys av utsettelsen.

 7. Oktober 2019: Utsettelse pga ytelse/responstid i løsningen

  12. oktober 2019 besluttet et samlet prosjektstyre å utsette innføringen av DIPS Arena (fase 1) ved Helgelandssykehuset som etter planen skulle gjennomføres i november 2019 pga utfordringer med ytelse/responstid i det nye journalsystemet. Ny dato for innføring ved foretaket ble satt til 3. mai 2020.

 8. Mars 2019: Formell oppstart av implementeringsfasen i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

  Spente prosjektdeltakere fra helseforetakene i nord, Helse Nord IKT og Forvaltningssenter EPJ (FSE) møttes 13. mars 2019 i Forskningsparken i Tromsø, til oppstartsmøte for det regionale prosjektet DIPS Arena i nord. Deltakerne besto av klinikere og forvaltere som skal bidra inn i prosjektet som regionale testere, instruktører eller i ulike team-/arbeidsgrupper. Nyansatt regional prosjektleder Heidi Johansen ledet samlingen. DIPS Arena skulle etter planen innføres i flere faser, med innføring av grunnleggende funksjonalitet på første helseforetak høsten 2019. Aktiviteter, fremdrift og milepæler var planlagt og prosjektet hadde et travelt år foran seg for å komme i mål.

Fant du det du lette etter?