Fremdriftsplan – DIPS Arena i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av journalsystemet DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – replanlegging pga korona
FREMDRIFTSPLAN – replanlegging og ny innføringsstrategi for DIPS Arena i nord vedtatt

Status i prosjektet (pr. desember 2020)

Prosjektet DIPS Arena i nord forbereder seg til 2021 – som blir et spennende og krevende innføringsår. Helgelandssykehuset tar i bruk det nye journalsystemet i mars, deretter følger Nordlandssykehuset i mai og til slutt Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i hhv. oktober og november. Den siste store brukertesten er gjennomført, og journalsystemet fremstår som en stabil og god løsning med en ny og intuitiv arbeidsflate. I tida fremover skal alle DIPS-brukere i Helse Nord læres opp på løpende bånd. For å lykkes med å ta i bruk DIPS Arena må hver enkelt enhet ved sykehusene i Nord-Norge være særdeles godt forberedt, og det hviler et tungt ansvar på lederne ved disse enhetene. Det jobbes derfor systematisk med å forberede sykehusene på hva det vil kreve av dem å innføre det nye journalsystemet og hva de konkret må gjøre for å bli tilstrekkelig forberedt til å ta dette i bruk. Kort oppsummert er prosjektet i skarp rute til den kommende innføringen og takker alle involverte for en solid innsats.

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmet i Helse Nord sin kontroll.

 1. November 2021 – Innføring av DIPS Arena ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

  BIG BANG for regional funksjonalitet: blant annet innføres medikasjon i hele helseregionen. Detaljer om innføringen vil publiseres på helseforetakets intranettsider før og under innføringen.

 2. Oktober 2021 – Innføring av DIPS Arena ved Finnmarkssykehuset

  Detaljer om innføringen vil publiseres på helseforetakets intranettsider før og under innføringen.

 3. Mai 2021 – Innføring av DIPS Arena ved Nordlandssykehuset

  Detaljer om innføringen vil publiseres på helseforetakets intranettsider før og under innføringen.

 4. 14. mars 2021 – Innføring av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset

  Opplæring i bruk av det nye journalsystemet ved foretaket starter i begynnelsen av februar 2021. Detaljer om innføringen vil publiseres på helseforetakets intranettsider før og under innføringen.

 5. Q2 2020: Replanlegging og endring av innføringsstrategi for DIPS Arena i nord

  I perioden mars–juni 2020 ble innføringen av DIPS Arena i helseregionen replanlagt, i tett samarbeid med helseforetakene og Helse Nord IKT. Den nye planen innebærer at alle helseforetak i regionen gjennomfører et systembytte fra DIPS Classic til DIPS Arena i løpet av 2021, og det er tatt en beslutning om å gjennomføre en tilnærmet helhetlig systeminnføring – istedet for en innføring i faser som tidligere planlagt. Dette er mulig fordi store deler av den nye løsningen nå er ferdigstilt og klar for innføring. Samtidig bidrar den nye strategien til at innføringen kan skje i prosjektets tiltenkte levetid.

 6. Mars 2020: Utsettelse av planlagt innføring pga Covid-19

  Pga unntakstilstand ved sykehusene i regionen som følge av koronautbruddet, besluttet et samlet prosjektstyre 12. mars 2020 å utsette innføringen av DIPS Arena (fase 1) ved Helgelandssykehuset på ubestemt tid. Innføringen skulle etter planen finne sted 3. mai 2020, med oppstart av sluttbrukeropplæring 23. mars. Det regionale prosjektet fikk i oppdrag å replanlegge innføring, og fikk samtidig klarsignal til å revurdere innføringsstrategien i lys av utsettelsen.

 7. Oktober 2019: Utsettelse pga ytelse/responstid i løsningen

  12. oktober 2019 besluttet et samlet prosjektstyre å utsette innføringen av DIPS Arena (fase 1) ved Helgelandssykehuset som etter planen skulle gjennomføres i november 2019 pga utfordringer med ytelse/responstid i det nye journalsystemet. Ny dato for innføring ved foretaket ble satt til 3. mai 2020.

 8. Mars 2019: Formell oppstart av implementeringsfasen i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

  Spente prosjektdeltakere fra helseforetakene i nord, Helse Nord IKT og Forvaltningssenter EPJ (FSE) møttes 13. mars 2019 i Forskningsparken i Tromsø, til oppstartsmøte for det regionale prosjektet DIPS Arena i nord. Deltakerne besto av klinikere og forvaltere som skal bidra inn i prosjektet som regionale testere, instruktører eller i ulike team-/arbeidsgrupper. Nyansatt regional prosjektleder Heidi Johansen ledet samlingen. DIPS Arena skulle etter planen innføres i flere faser, med innføring av grunnleggende funksjonalitet på første helseforetak høsten 2019. Aktiviteter, fremdrift og milepæler var planlagt og prosjektet hadde et travelt år foran seg for å komme i mål.

Fant du det du lette etter?