Fremdriftsplan - én kurve i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision) ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

​Tidslinjen under er tentativ - vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold som FRESK-programmet i Helse Nord ikke rår over.

 1. Høst 2019: Evaluering og videre planlegging av innføringen ved sykehusene i Nord-Norge

 2. Høst 2019: Første avdeling i Helse Nord tar i bruk elektronisk kurve og medikasjon

  Intensivavdelingen ved UNN Tromsø er først ut til å ta i bruk MetaVision. Replanlegging er igang - nærmere informasjon vil bli lagt ut på UNNs eget Intranett (intranett.unn.no/ekurve)

 3. Høst 2019: Akseptansetest av den regionale løsningen for elektronisk kurve og medikasjon

  Akseptansetest er en formalisert form for programvaretesting, hvor det undersøkes om kurveløsningen tilfredsstiller brukerbehov, funksjonelle krav, og forretningsprosesser. Testingen av systemet vil gjøre det mulig å bestemme om kriteriene som er stilt til systemleverandøren er overholdt, og er avgjørende ift innføring av MetaVision ved sykehusene i Nord-Norge. Nærmere dato kommer.

 4. Høst 2019: Opplæring av superbrukere og sluttbrukere

  Det vil bli gitt klasseromsundervisning av 3,5 timers varighet for sluttbrukere (primært leger og sykepleiere), samt et dagskurs for superbrukere. Det forutsettes at brukerne av MetaVision tar e-læringskurs i forkant. Detaljplanlegging er igang - informasjon om opplæring vil bli lagt ut på UNNs eget Intranett (intranett.unn.no/ekurve)

 5. Mai-juni 2019: Opplæring av instruktører

  Det vil bli gitt undervisning til instruktørene ved UNN, som har ansvar for opplæring av superbrukere, leger og sykepleiere som skal ta i bruk MetaVision. Opplæringen vil være en kombinasjon av e-læring og klasseromsundervisning (5 dagers kurs). Det er også laget et introduksjonskurs i klasserom (heldagskurs) som vil gi deltageren et oversiktsbilde over kurveløsningen.

 6. April-juni 2019: Etablering av driftsmiljø og brukerstøtte for MetaVision

 7. April 2019: Justeringer etter funksjonell test og retesting (hotfix #2)

  Etter gjennomført funksjonell test må det utføres justeringer og retesting for å avklare om feil eller mangler som ble avdekket under testingen er rettet opp i fra systemleverandørens side.

 8. Mars/april 2019: Justeringer etter funksjonell test og retesting (hotfix #1)

  Etter gjennomført funksjonell test må det utføres justeringer og retesting for å avklare om feil eller mangler som ble avdekket under testingen er rettet opp i fra systemleverandørens side.

 9. Januar-februar 2019: Ytelsesmåling i Helse Nords tekniske miljø

  Ved ytelsemåling testes systemets responstid på et bestemt tidspunkt med en bestemt last/belastning. Gjennom å teste systemets generelle ytelse av spesifiserte transaksjoner får man svar på hvordan responstid er for hver enkelt funksjon. Men det er også viktig å simulere reell bruk av systemet, noe som ikke alltid er like lett å estimere. Det er ønskelig å finne flaskehalser gjennom å simulere riktig antall brukere som samtidig vil utføre samme transaksjon(er). Gjennom ytelsesmåling ønsker man mao å bidra til at brukerne ikke forlater systemet (dvs. at de gir opp eller blir utålmodig), samtidig som den bidrar til å forstå hvordan løsningen oppfører seg i en reell situasjon (live) og hvordan brukeren kommer til å oppleve MetaVision ved bruk.

 10. Januar-februar 2019: Funksjonell test av MetaVision

  Første funksjonelle test av kurveløsningen MetaVision gjennomføres 28.-30. januar 2019. Ved en funksjonell test bryter man systemet opp i nødvendige biter, slik at det er mulig å konkludere om en eller en serie av hendelser gir ønsket utfall. En funksjonell test sørger for forventet kvalitet på applikasjonen i sin helhet, i tillegg bør testingen gjenspeile faktisk bruk av systemet, og spesielt ha fokus på de kritiske områdene/funksjonene.

 11. Januar 2019: Installasjon av kurveløsningen MetaVision i Helse Nords miljø

  Onsdag 9. januar 2019 overleverte systemleverandør EVRY siste versjon av kurveløsningen til Helse Nord (MetaVision 6.11). FRESK oppgraderte da løsningen i Helse Nords tekniske miljø, med frist for levering av konfigurasjonsendringer fredag 18. januar.

 12. 4. desember 2018: Programstyremøte – vedtak om innføring av elektronisk kurve og medikasjon i nord

  På bakgrunn av ulike omstendigheter rundt det tekniske, samt mer praktiske forhold ved sykehusene, har det regionale prosjektet gitt sin anbefaling for første innføring av MetaVision på Intensivavdelingen ved UNN Tromsø i mai 2019. Programstyret i FRESK tilsluttet seg denne anbefalingen.

 13. Oktober 2018: Formell oppstart for implementeringsfasen av prosjektet (fase 3)

  Mer detaljert planlegging av innføringen ved sykehusene i sykehuset igangsatt: ferdigstilling av den funksjonelle delen av løsningen, utarbeidelse av opplæringsmateriell, involvering/etablering av lokale prosjekter, forberedelser til akseptansetest, samt etablering av drift/vedlikehold av kurveløsningen.

 14. Januar 2016 - oktober 2018: Regionalt forprosjekt for innføring av MetaVision (fase 2)

  Forprosjektet startet allerede under FIKS-programmet i Helse Nord, og ble videreført da FRESK-programmet i Helse Nord formelt ble etablert i januar 2018. Gjennomgang av prosesser i Helse Nord og samordning med journalsystemet DIPS Arena var sentrale temaer i forprosjektet. I tillegg jobbet prosjektet med regionalt oppsett og konfigurasjon, samt gjennomgang av utstyr og infrastruktur.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.