MetaVision - datoer for innføring i Helse Nord

MetaVision

Gjør dæ klar! Papirkurven utfases og sykehusene i Nord-Norge tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset.

​Her finner du dato for kommende innføringer av kurveløsningen MetaVision ved helseforetakene i Nord-Norge (datoer for opplæring oppdateres så snart disse er vedtatt av prosjektstyret ved det lokale prosjektet). Det tas forbehold om endringer – ta kontakt med din enhetsleder for nærmere informasjon om når du skal på opplæring:

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

UNN Harstad – Innføring nov./des. 2020, men løsning satt på hold pga utbedringer

 • Intensivavdelingen: 17. november 2020
 • Anestesi og Operasjon (AnOp): 17. november 2020
 • Akuttmottak, Sengepost og Psykisk helse og rus: 1. desember 2020

UNN Tromsø – replanlegging foregår i påvente av utbedringer fra systemleverandør

Sykehusavdeling: Anestesi, Intensiv, Operasjon
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører: utført
 • Oppfrisking av kompetanse superbrukere og sluttbrukere: informasjon kommer

skillelinje

Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

skillelinje

Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

UNN Narvik – replanlegging foregår  i påvente av utbedringer fra systemleverandør

Sykehusavdeling: Anestesi/Intensiv/Operasjon
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører Intensiv og AnOp: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere Intensiv og AnOp: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere Intensiv og AnOp: informasjon kommer

skillelinje

Sykehusavdeling – Akuttmottak/sengepost
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører Akuttmottak og sengepost: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere Akuttmottak og sengepost: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere Akuttmottak og sengepost: informasjon kommer

skillelinje

Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus
Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak

 • Opplæring instruktører Psykisk helse og rus: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere Psykisk helse og rus: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere Psykisk helse og rus: informasjon kommer

skillelinje

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset – Klinikk Alta

Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak medio mars

 • Opplæring instruktører: uke 11, ta kontakt med det lokale prosjektet for ytterligere informasjon

For påmelding: kontakt din enhetsleder

Finnmarkssykehuset – Sami Klinihkka (Karasjok)

Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak medio mars

 • Opplæring instruktører: uke 11, ta kontakt med det lokale prosjektet for ytterligere informasjon

For påmelding: kontakt din enhetsleder

Finnmarkssykehuset Kirkenes – avdeling Tana

Dato for innføring: Replanlegging foregår, informasjon kommer etter formelt vedtak medio mars

 • Opplæring instruktører: uke 11, ta kontakt med det lokale prosjektet for ytterligere informasjon

For påmelding: kontakt din enhetsleder

Finnmarkssykehuset Kirkenes – øvrige avdelinger

Dato for innføring: Replanlegging foregår

Mer informasjon kommer etter formelt vedtak

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Dato for innføring: Replanlegging foregår

Mer informasjon kommer etter formelt vedtak

 

Kommende innføringer ved øvrige helseforetak i regionen:

Nordlandssykehuset (høst 2021)

Mer informasjon kommer


Helgelandssykehuset (høst 2021)

Mer informasjon kommer


Fant du det du lette etter?