MetaVision - datoer for innføring i Helse Nord

MetaVision

Gjør dæ klar! Papirkurven utfases og sykehusene i Nord-Norge tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset.

​Her finner du datoer for innføring og opplæring ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved øvrige helseforetak i regionen (siden oppdateres så snart datoer for opplæring er satt av det lokale prosjektet):

skillelinje

Dato for innføring: 17. november 2020

Sykehusavdeling: Intensiv – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på Intensiv: uke 38
 • Opplæring superbrukere på Intensiv: uke 39
 • Opplæring sluttbrukere på Intensiv: f.o.m. uke 40 – kontakt din avdelingsleder for nærmere info

Sykehusavdeling: AnOp (Anestesi og Operasjon) – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på AnOp: uke 44
 • Opplæring superbrukere på AnOp: uke 45
 • Opplæring sluttbrukere på AnOp: uke 45-46 – kontakt din avdelingsleder for nærmere info


Dato for innføring: 1. desember 2020

Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på sengepost og akuttmottak: uke 42
 • Opplæring superbrukere på sengepost og akuttmottak: uke 43
 • Opplæring sluttbrukere på sengepost og akuttmottak: uke 43-48

skillelinje

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Dato for innføring: 11. januar 2021
Sykehusavdeling: Anestesi, Intensiv, Operasjon – UNN Tromsø

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

Dato for innføring: 2. februar 2021
Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak – UNN Tromsø

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

Dato for innføring: 4. mai 2021
Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus – UNN Tromsø

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

skillelinje

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik

Dato for innføring: 11. mai 2021
Sykehusavdeling: Anestesi, Intensiv, Operasjon – UNN Narvik
Sykehusavdeling: Sengepost – UNN Narvik
Sykehusavdelinger: Akuttmottak – UNN Narvik

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

skillelinje

Kommende innføringer ved øvrige helseforetak i regionen:

Finnmarkssykehuset

Dato for innføring: Vår 2021

Mer informasjon kommer


Nordlandssykehuset

Dato for innføring: Høst 2021

Mer informasjon kommer


Helgelandssykehuset

Dato for innføring: Høst 2021

Mer informasjon kommer


Fant du det du lette etter?