MetaVision - datoer for innføring i Helse Nord

MetaVision

Gjør dæ klar! Papirkurven utfases og sykehusene i Nord-Norge tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset.

​Her finner du dato for kommende innføringer av kurveløsningen MetaVision ved helseforetakene i Nord-Norge (datoer for opplæring oppdateres så snart disse er vedtatt av prosjektstyret ved det lokale prosjektet). Det tas forbehold om endringer – ta kontakt med din enhetsleder for nærmere informasjon om når du skal på opplæring:

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

UNN Harstad – Løsning satt på pause frem til 2022 (pga utbedringer i ytelse)

  • Intensivavdelingen: 17. november 2020
  • Anestesi og Operasjon (AnOp): 17. november 2020
  • Akuttmottak, Sengepost og Psykisk helse og rus: 1. desember 2020

UNN Tromsø

Sykehusavdeling: Intensivavdelingen og MIHO
Dato for innføring: 19. mai 2021

skillelinje

Sykehusavdeling: Anestesi og Operasjon
Dato for innføring: 2022

skillelinje 

Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak
Dato for innføring: 2022

skillelinje  

Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus
Dato for innføring: 2022

UNN Narvik – replanlegging foregår  i påvente av utbedringer fra systemleverandør

Sykehusavdeling: Anestesi/Intensiv/Operasjon
Dato for innføring: 2022

skillelinje  

Sykehusavdeling – Akuttmottak/sengepost
Dato for innføring: 2022

skillelinje  

Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus
Dato for innføring: 2022

skillelinje  

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset – Sami Klinihkka (Karasjok)

Dato for innføring: 2022

Finnmarkssykehuset Kirkenes

Dato for innføring: 2022

Finnmarkssykehuset Hammerfest   

Dato for innføring: 2022

 

Kommende innføringer ved øvrige helseforetak i regionen:

Nordlandssykehuset – Replanlegging foregår

Mer informasjon kommer


Helgelandssykehuset – Replanlegging foregår

Mer informasjon kommer


Fant du det du lette etter?