MetaVision - datoer for innføring i Helse Nord

MetaVision

Gjør dæ klar! Papirkurven utfases og sykehusene i Nord-Norge tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset.

​Her finner du datoer for innføring og opplæring ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved øvrige helseforetak i regionen (siden oppdateres så snart datoer for opplæring er satt av det lokale prosjektet):

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Harstad (november/desember 2020)

Dato for innføring: 17. november 2020

Sykehusavdeling: Intensiv – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på Intensiv: uke 38
 • Opplæring superbrukere på Intensiv: uke 39
 • Opplæring sluttbrukere på Intensiv: f.o.m. uke 40 – kontakt din avdelingsleder for nærmere info

Sykehusavdeling: AnOp (Anestesi og Operasjon) – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på AnOp: uke 44
 • Opplæring superbrukere på AnOp: uke 45
 • Opplæring sluttbrukere på AnOp: uke 45-46 – kontakt din avdelingsleder for nærmere info

Dato for innføring: 1. desember 2020

Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak – UNN Harstad

 • Opplæring instruktører på sengepost og akuttmottak: uke 42
 • Opplæring superbrukere på sengepost og akuttmottak: uke 43
 • Opplæring sluttbrukere på sengepost og akuttmottak: uke 43-48


Narvik (februar 2021)

Dato for innføring: 15. februar 2021

Sykehusavdeling: Anestesi, Intensiv, Operasjon – UNN Narvik
Sykehusavdeling: Sengepost – UNN Narvik
Sykehusavdelinger: Akuttmottak – UNN Narvik

 • Opplæring instruktører:uke 1-3
 • Opplæring superbrukere: uke 4
 • Opplæring sluttbrukere: uke 2-6

Tromsø (april/mai 2021)

Dato for innføring: 6. april 2021
Sykehusavdeling: Anestesi, Intensiv, Operasjon

 • Opplæring instruktører: utført
 • Oppfrisking av kompetanse super- og sluttbrukere: uke 9-12, 2021

Dato for innføring: 27. april 2021
Sykehusavdeling: Sengepost og akuttmottak

 • Opplæring instruktører: uke 11-12
 • Opplæring superbrukere: uke 14
 • Opplæring sluttbrukere: uke 14-18

Dato for innføring: 25. mai 2021
Sykehusavdeling: Psykisk helse og rus

 • Opplæring instruktører: informasjon kommer
 • Opplæring superbrukere: informasjon kommer
 • Opplæring sluttbrukere: informasjon kommer

 

Kommende innføringer ved øvrige helseforetak i regionen:

Finnmarkssykehuset (vår 2021)

Mer informasjon kommer


Nordlandssykehuset (høst 2021)

Mer informasjon kommer


Helgelandssykehuset (høst 2021)


Mer informasjon kommer


Fant du det du lette etter?