Sjekk inn på A-fløya på UNN!

Mandag 10. september tas innsjekksautomater i bruk på A-fløya ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Fire poliklinikker får felles inngang (A2) like nord for hovedinngangen på sykehuset.

Sjekk inn på A-fløya på UNN!
Turid Røkenes Kristiansen og Laila Strand Sivertsen leder de fire poliklinikkene på A-fløya ved UNN Tromsø. 10. september 2018 tar nybygget i bruk innsjekksautomater og pasienten sjekker inn selv ved ankomst (foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress).

Disse fungerer like selvforklarende som innsjekksautomater på en flyplass.

Turid Røkenes Kristiansen, leder for poliklinikkene på A-fløya ved UNN Tromsø

Mer om innføringen i Pingvinavisa, som utgis av Universitetssykehuset Nord-Norge.