Programstyret i FRESK

Programstyret i Helse Nord FRESK består av følgende personer:

skillelinje

Leder av programstyret:

 • ​Hilde Rolandsen, eierdirektør – Helse Nord RHF

skillelinje

Medlemmer i programstyret:

 • ​Siri Tau Ursin, adm. direktør – Finnmarkssykehuset HF
 • Anita Schumacher, adm. direktør – Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Paul Martin Strand, adm. direktør – ​Nordlandssykehuset HF
 • Hulda Gunnlaugsdottir, adm. direktør – Helgelandssykehuset HF
 • ​Oddbjørn Schei, adm. direktør – Helse Nord IKT HF
 • Espen Mælen Hauge – Sykehusapotek Nord HF
 • ​Randi Brendberg, fagsjef – Helse Nord RHF
 • ​Sissel Alterskjær, hovedtillitsvalgt – Helse Nord RHF
 • Ann Mari Jenssen, hovedtillitsvalgt – Helse Nord RHF

skillelinje

Sekretariatsfunksjon for programstyret:

 • ​Bengt Flygel Nilsfors, programleder – Helse Nord FRESK
 • Steve Lillehaug, økonomiansvarlig – Helse Nord FRESK

skillelinje

Det avholdes 4 møteserier pr. kalenderår, samt unntaksvis noen ekstraordinære møter (innkalling ved behov). Se oversikt over avholdte og kommende programstyremøter under.

Møter for programstyret i Helse Nord FRESK

 1. Programstyremøte – 2. desember 2021

  Siste av fire planlagte programstyremøter i 2021.

 2. Programstyremøte – 7. oktober 2021

  Tredje av fire planlagte programstyremøter i 2021.

 3. Programstyremøte – 20. mai 2021

  Andre av fire planlagte programstyremøter i 2021.

 4. Programstyremøte – 14. april 2021 (ekstraordinært)

  Ekstraordinært programstyremøte

 5. Programstyremøte – 16. februar 2021

  Første av fire planlagte programstyremøter i 2021.

 6. Programstyremøte – 1. desember 2020 kl. 15.00-18.00

  Siste av fire programstyremøter i 2020. Møtet avholdes etter planen i Tromsø.

 7. Programstyremøte – 16. oktober 2020 kl. 08.00-11.00

  Tredje av fire programstyremøter i 2020. Møtet avholdes etter planen i Bodø.

 8. Programstyremøte – 13. mai 2020 kl. 16.00-18.00

  Andre av fire programstyremøter i 2020. Møtet avholdes etter planen i Mo i Rana.

 9. Programstyremøte – 28. februar 2020 kl. 12.00-15.00

  Første av fire programstyremøter i 2020. Avholdt på Skype, i tråd med forhåndsregler/restriksjoner pga koronasituasjonen

 10. Programstyremøte – 4. desember 2019

  Siste av fire programstyremøter i 2019

 11. Programstyremøte – 20. september 2019

  Tredje av fire programstyremøter i 2019

 12. Programstyremøte – 15. mai 2019

  Andre av fire programstyremøter i 2019

 13. Programstyremøte – 21. februar 2019

  Første av fire programstyremøter i 2019

 14. Programstyremøte – 4. desember 2018

  Siste av totalt fire programstyremøter i 2018

 15. Programstyremøte – 10. sept. 2018

  Tredje av fire programstyremøter i 2018

 16. Programstyremøte – 8. mai 2018

  Andre av fire programstyremøter i 2018

 17. Programstyremøte – 24. januar 2018

  Første møte med programstyret i Helse Nord FRESK (1/4). Møtet ble avholdt hos Helse Nord RHF i Bodø. Presentasjon av FRESK-programmet og av prosjekter som skal inngå i programmet stod på agendaen.

Fant du det du lette etter?