Programstyret i FRESK

Programstyret i Helse Nord FRESK består av følgende personer:

skillelinje

Leder av programstyret:

  • ​Hilde Rolandsen, eierdirektør - Helse Nord RHF

skillelinje

Medlemmer i programstyret:

  • ​Eva Håheim Pedersen, adm. direktør - Finnmarkssykehuset HF
  • Marit Lind, konst. adm. direktør ​- Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Paul Martin Strand, adm. direktør - ​Nordlandssykehuset HF
  • Hulda Gunnlaugsdottir, adm. direktør - Helgelandssykehuset HF
  • ​Oddbjørn Schei, adm. direktør - Helse Nord IKT HF
  • Espen Mælen Hauge, adm. direktør ​- Sykehusapotek Nord HF
  • ​Randi Brendberg, fagsjef - Helse Nord RHF
  • ​Sissel Alterskjær, hovedtillitsvalgt - Helse Nord RHF

skillelinje

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.