Selvinnsjekk og betaling

Helse Nord skal innføre en selvbetjeningsløsning som blant annet gjør at pasienten selv kan registrere sin ankomst på sykehuset. Løsningen skal bidra til å fjerne kø i skranken og gi kortere ventetid for pasienter ved sykehusene i Nord-Norge. I april 2018 tar Finnmarkssykehuset Hammerfest som første sykehus i bruk den regionale løsningen, i Kirkenes tas løsningen i bruk parallelt med at de nye sykehuslokalene åpner.

Selvinnsjekk og betaling
Når pasienten selv kan "sjekke inn" ved ankomst på sykehuset vil det bidra til mindre kø og kortere ventetid. Foto (automat): DIPS ASA

I tillegg til at pasienten selv kan "sjekke inn" ved ankomst på sykehuset, gir den nye selvbetjeningsløsningen informasjon om pasientens timer den aktuelle dagen, hvor pasienten skal møte, m.m. På infoskjermer kan pasienten følge med på status og ventetid, samt få eventuelle beskjeder vedr. sitt oppmøte fra den aktuelle legen (anonymiserte pasientlister). Etter endt besøk på poliklinikk kan pasienten også betale direkte på automaten. 

Helse Nord kjørte i 2017 en anbudsforespørsel på en selvbetjeningsløsning for innsjekk-/utsjekk og pasientlogistikk som skal tas i bruk ved samtlige sykehus i helseregionen. Systemleverandøren DIPS ASA vant dette anbudet. Det regionale prosjektet er lagt under FRESK-programmet i Helse Nord.

2018: Inn-/utsjekk, betaling og pasientlister

​Innføringen av selvbetjeningsløsningen vil skje i tre delleveranser, der sykehusene i regionen tar i bruk den nye løsningen så snart de ulike versjonene er klare fra systemleverandørens side. Første delleveranse skjer i løpet av 2018, og består av funksjonalitet for inn- og utsjekk, betaling (automat og via sms) og pasientlister.

Selve innføringen er i første omgang planlagt gjennomført ved Finnmarkssykehuset og ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), dette skjer etter planen i hhv. april og september 2018 (med forbehold om endringer). I april 2018 tar Finnmarkssykehuset Hammerfest som første sykehus i bruk den regionale løsningen, samme dag innføres løsningen ved Spesialistpoliklinikken i Alta. I Kirkenes vil innsjekksautomatene tas i bruk parallelt med at de nye sykehuslokalene åpner. Innføringen ved Helgelandssykehuset og ved Nordlandssykehuset er under planlegging.

Andre delleveranse: Prosess- og køhåndtering

Andre delleveranse er mer avansert og automatisert funksjonalitet for prosess- og køhåndtering. I denne omgangen innføres en app for innsjekk og betaling fra mobil, en klinikerapp, samt funksjonalitet for rapportering (Analytics Patient Logistics).

Siste delleveranse: Pasientflyt, bestilling av forløpspakker, m.m.

Siste del av innføringen består av funksjonalitet som bidrar til mer avansert oppfølging av pasientflyten, mulighet for bestilling av forløpspakker og varslinger (Arena Notification Center).

Fremdriftsplan 2018:

Her finner du datoer for innføring av innsjekksautomater ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helgelandssykehuset.

Mer om selvinnsjekk og betaling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.