Strukturert journal

Når sykehusene i Helse Nord går over fra et journalsystem som i stor grad er basert på fritekst (DIPS Classic) til neste generasjon pasientjournal DIPS Arena, vil det være behov for å å strukturere informasjonen i det nye systemet som innføres. Prosjektet Strukturert journal skal sørge for at behovet for strukturering av informasjon defineres. Dette sikrer bl.a. søkbarhet og gjenbruk av data til fordel for en tekstbasert pasientjournal.

banner Strukturert journal
 

Prosjektet Strukturert journal ivaretar behovet for gjenbruk av data i dokumentasjon, virksomhetsstyring, kvalitetssikring, m.m. - uavhengig av hvilket system som aktuell data registreres i (DIPS Arena eller MetaVision).

Å strukturere opp informasjonselementer, regler, samt å definere behov for gjenbruk av data som pr. i dag er fritekst i DIPS Classic, vil kreve en betydelig regional innsats. Prosjektet tar også for seg sekundærbruk av data mot og imellom helseregionens egne journalsystemer, og rapporteringsbehov/gjenbruk av data til f.eks. kvalitetsregistrene.

Prosjektet skal bidra inn i det nasjonale arketypearbeidet ved å kartlegge hvilke arketyper regionen har behov for, modellere nye arketyper og drive de gjennom nasjonalt arketypearbeid og godkjenningsprosess (NRUA). Dette gjøres i samarbeid med den regionale arketypeforvaltningen, som er en del av Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord.


skillelinje

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.