Helse Nord FIKS – én journal i nord

Felles journalsystemer ved sykehusene i Nord-Norge

FIKS-programmet i Helse Nord (Felles innføring kliniske systemer) var en gigantisk e-helsesatsning uten sidestykke i nordnorsk målestokk. FIKS hadde ansvaret for innføringen av felles journalsystemer for de elleve sykehusene i Nord-Norge. Programmets visjon "én journal i nord – uansett kor du bor​"​​​​​​ sier noe om våre ambisjoner for fagsystemene vi jobbet med å innføre, og kan være verdt å lese. FIKS har også bidratt i utviklingen av nye kliniske systemer, og har dessuten hatt ansvaret for planlegging av innføringsprosjektet for elektronisk kurve og ny pasientjournal. FIKS-programmet ble formelt avsluttet 30. mars 2017.

Mer om FIKS-programmet

Spørsmål om FIKS-programmet

Information in English​​


Totalt ni prosjekter inngikk i FIKS-programmet i Helse Nord:​​​​

Én journal og felles rutiner – felles DIPS

Gjennom HOS-prosjektet har pasienter innenfor ett og samme helseforetak i Nord-Norge fått én journal som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. For ​helsepersonell betyr dette enklere tilgang til pasientens historikk og at det blir slutt på å sende journaler mellom sykehusene. Det betyr også felles rutiner for journalbruk i helseregionen.

Om prosjektet

​​​​​Nytt system ved sykehuslaboratoriene – DIPS Arena LAB

Et nytt og mer prosessorientert laboratoriedatasystem skal de neste årene se dagens lys ved sykehusene i Nord-Norge. Den nye løsningen skal bidra til å gi sykehuslaboratoriene bedre interne arbeidsprosesser. Dette arbeidet vil videreføres i et nytt program med forventet oppstart høsten 2017.

Om prosjektet

Én røntgenjournal og ett bildearkiv – Sectra RIS og PACS

Helse Nord har i prosjektperioden innført en regional radiologiløsning ved de elleve sykehusene i helseregionen - løsningen består av én felles røntgenjournal (Sectra RIS) og ett felles bildearkiv (Sectra PACS).

Om prosjektet

​​​​​Felles patologisystem – SymPathy

Patologilaboratoriene i Tromsø og Bodø fikk i 2013 én felles løsning. Dette var det første skrittet på veien mot felles kliniske systemer i regi av FIKS-programmet i Helse Nord.

Om prosjektet

​​​​Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (for legekontorer)

Helse Nord har innført et nettbasert bestillingsverktøy der legekontorene i Nord-Norge kan rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i regionen. Det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har tatt i bruk nettløsningen. Prosjektet er formelt avsluttet, men våren 2017 pågår det fortsatt arbeid for å koble opp legekontorer som bruker journalsystemet System X mot Helse Nords sykehuslaboratorier.

Om elektronisk rekvirering

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena

Journalsystemet DIPS Arena utvikles av systemleverandøren DIPS ASA, i samarbeid med helseregionene som i dag bruker forgjengeren DIPS Classic. I løpet av de nærmeste årene innføres det nye journalsystemet gradvis ved alle sykehusene i Nord-Norge. Dette prosjektet vil videreføres i et nytt program med forventet oppstart høsten 2017.

Om prosjektet

​​​​Elektronisk kurve og medikasjon – MetaVision (forprosjekt)

Helse Nord har vedtatt å innføre elektronisk kurve og medikasjon ved de elleve sykehusene i Nord-Norge. Dette prosjektet vil videreføres i et nytt program med forventet oppstart høsten 2017.

Om prosjektet

​​​​Pasientforløp: Samspill mellom ulike journalsystemer (forprosjekt)

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nord-norske sykehus. Det skal man oppnå ved å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen. Forprosjektet har vært ført i regi av FIKS-programmet. Det videre arbeidet vil videreføres i et nytt program med forventet oppstart høsten 2017.

Om prosjektet​

​​​Regional standard for testing av IKT-systemer​

Helse Nord har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer som er i bruk ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Testrammeverket utgjør en form for "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i helseregionen. Fra 1. januar 2016 ble prosjektet konstituert som en seksjon i Helse Nord IKT.

Om prosjektet​

Aktuelt om en journal i nord

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.