Helse Nord FIKS – én journal i nord

Felles – og nye – journalsystemer ved sykehusene i Nord-Norge

FIKS-programmet i Helse Nord (Felles innføring kliniske systemer) har hatt ansvaret for innføringen av felles journalsystemer for de elleve sykehusene i Nord-Norge. Vår visjon "én journal i nord – uansett kor du bor​"​​​​​​ sier noe om våre ambisjoner for fagsystemene som innføres, og kan være verdt å lese. FIKS har også bidratt i utviklingen av nye kliniske systemer, og har dessuten hatt ansvaret for planlegging av innføringsprosjektet for elektronisk kurve og ny pasientjournal. FIKS-programmet avsluttes formelt 1. april 2017.

Mer om FIKS-programmet

Kontakt FIKS

Information in English​​


Journalsystemer som innføres ved sykehusene i Nord-Norge:​​​​

Én journal og felles rutiner – felles DIPS

Gjennom HOS-prosjektet har pasienter innenfor ett og samme helseforetak i Nord-Norge fått én pasientjournal som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. For ​helsepersonell betyr dette enklere tilgang til pasientens historikk og at det blir slutt på å sende journaler mellom sykehusene. Det betyr også felles rutiner for journalbruk i helseregionen.

Om prosjektet

​​​​​Nytt system ved sykehuslaboratoriene – DIPS Arena LAB

Et nytt og mer prosessorientert laboratoriedatasystem skal de neste årene se dagens lys ved sykehusene i Nord-Norge. Den nye løsningen skal bidra til å gi sykehuslaboratoriene bedre interne arbeidsprosesser.

Om prosjektet

Én røntgenjournal og ett bildearkiv – Sectra RIS og PACS

Helse Nord er godt i gang med å innføre én felles røntgenjournal (Sectra RIS) og ett felles bildearkiv (Sectra PACS) ved de elleve røntgenavdelingene i helseregionen. Åtte av elleve sykehus i landsdelen har allerede tatt i bruk den regionale løsningen, de tre røntgenavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge følger etter i oktober 2016.

Om prosjektet

​​​​​Felles patologisystem – SymPathy

Patologilaboratoriene i Tromsø og Bodø fikk i 2013 én felles løsning. Dette var det første skrittet på veien mot felles kliniske systemer i regi av FIKS-programmet i Helse Nord.

Om prosjektet

​​​​Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (for legekontorer)

Helse Nord har innført et nettbasert bestillingsverktøy der legekontorene i Nord-Norge kan rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i regionen. Det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har tatt i bruk nettløsningen. Prosjektet ble formelt avsluttet våren 2016.

Om elektronisk rekvirering

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena

Journalsystemet DIPS Arena utvikles av systemleverandøren DIPS ASA, i samarbeid med helseregionene som i dag bruker forgjengeren DIPS Classic. I løpet av de nærmeste årene innføres det nye journalsystemet gradvis ved alle sykehusene i Nord-Norge.

Om prosjektet

​​​​Elektronisk kurve og medikasjon – MetaVision

Helse Nord har vedtatt å innføre elektronisk kurve og medikasjon ved de elleve sykehusene i Nord-Norge. Planen er at de første sykehusavdelingene skal ta i bruk den nye kurveløsningen i løpet av 2017/18.

Om prosjektet

​​​​Pasientforløp: Samspill mellom ulike journalsystemer

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nord-norske sykehus. Det skal man oppnå ved å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen. Kun forprosjektet føres i regi av FIKS-programmet.

Om prosjektet​

​​​Regional standard for testing av IKT-systemer​

Helse Nord har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer som er i bruk ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Testrammeverket utgjør en form for "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i helseregionen. Fra 1. januar 2016 ble prosjektet konstituert som en seksjon i Helse Nord IKT.

Om prosjektet​

Aktuelt om en journal i nord

21.12.2016

Drømmen om én journal – og hvit jul

Vi er ved veis ende på en lang og relativt humpete vei, der endestasjonen heter ”én journal i nord” – vil noen si. Andre vil si at det er nå vi tar fatt på reisen. Og da er det ikke reisen til julestjernen vi snakker om.
05.12.2016

Pasienter kan lese journalen sin fra Longyearbyen sykehus på nett

Longyearbyen sykehus tok i desember i bruk samme journalsystem som de elleve sykehusene i Nord-Norge. For pasienter på Svalbard betyr det full oversikt over egen helse på nett.
21.11.2016

Psykiatrien tar i bruk felles journal

Med én felles journal i helseregionen er pasientens sykdomshistorikk nå samlet på én plass. Psykologer og leger innen rus og psykiatri tok 31/10 i bruk Helse Nords felles journal.
15.11.2016

Vinnerbildet: Ei sein sommernatt ved bålet før mørketida

Ka e det beste med Nord-Norge? Ifølge radiograf Silje Mathisen er det dette: "Ei sein sommarnatt me bålet, det e et fint minne å ha me sæ inn i en lang vinter og mørketid".
14.11.2016

Fotokonkurranse for UNN: Her er de flotte bildene vi har mottatt!

Her har vi samlet bildene vi har mottatt i vår interne fotokonkurranse for UNN-medarbeidere. Vinneren annonseres 15. november.
20.10.2016

Bruk av fraser høyner kvaliteten på kommunikasjon med pasienten

Når Universitetssykehuset Nord-Norge 24. oktober tar i bruk regionale rutiner for journalbruk som er vedtatt innført i hele helseregionen, er bruk av fraser til fordel for brevmaler én av mange endringer som helsepersonell vil merke.
17.10.2016

Avviksmelding fra UNN etter opplæring i Sectra RIS og PACS

I fbm Sectra-opplæring for røntgenpersonell ved UNN, har Helse Nord FIKS mottatt to avviksmeldinger. Programleder i FIKS forsikrer om at nødvendige tiltak er iverksatt.
05.10.2016

5 på røntgen om én røntgenjournal og ett bildearkiv i nord

Elleve sykehus i Nord-Norge har fått én røntgenjournal og ett bildearkiv. Hva tenker de som jobber på røntgen om at de nå har fått én felles løsning?
01.10.2016

Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Nord-Norge er et faktum!

1. oktober fikk de elleve sykehusene i Nord-Norge én røntgenjournal og ett felles bildearkiv! En stor gratulasjon til hele helseregionen!
22.09.2016

Felles røntgenbildearkiv for 11 sykehus - men hvordan bruker man det?

Om én uke har vi én røntgenløsning i nord: Røntgenpersonell ved UNN har i løpet av en tre ukersperiode i september i tur og orden fått opplæring i bruk av den regionale radiologiløsningen som innføres i høst.
02.09.2016

Ny radiologiløsning for UNN

Når UNN får ny radiologiløsning i høst står et superbrukerkorps fra Røntgenavdelingen klar med fersk kunnskap om nyvinningen som de skal dele med sine kolleger.
22.08.2016

Superbrukere på skolebenken

Når UNN tar i bruk regionale rutiner for journalsystemet DIPS fra 24. oktober står et superbrukerkorps på 137 sykehusansatte klare for å hjelpe sine kolleger.
11.07.2016

Ber om hjelp og tålmodighet fra røntgenpasienter

I løpet av høsten vil Universitetssykehuset Nord-Norge ta i bruk et nytt røntgensystem som vil bedre samhandling mellom sykehusene i Helse Nord. Før den tid ber sykehuset om forståelse fra pasientene for at ventetidene vil øke.
23.06.2016

Én regional journal: 24. oktober tar UNN i bruk nye rutiner

Når hele Nord-Norge samles i ett "DIPS-rike" medfører det mange endringer – i denne omgangen for UNN-medarbeidere.
21.06.2016

Søk jobb i forvaltningssenteret for én journal i nord!

Nylig fikk elleve sykehus i Helse Nord én felles journal, og det innebærer at 15.000 journalbrukere i helseregionen nå skal bruke journalen på samme måte. Nå kan du søke jobb i forvaltningssenteret!
20.06.2016

Kurset i ny standard for IT-testing

Testledere ble kurset i ny standard for testing av IT-systemer. Kunnskapen er nyttig i forhold testing av datasystemer ved sykehusene i regionen.
16.06.2016

Fikk pris for arbeid med én felles journal i Nord-Norge

Prosjektleder Ann-Britt Nilssen i FIKS ble tildelt DIPS-prisen 2016 for sitt solide arbeid med å lede innføringen av én journal i Helse Nord.
13.06.2016

Vinnerbildet er fra Jotka Fjellstue!

Med et ordentlig solskinnsbilde fra Jotka Fjellstue på Finnmarksvidda stakk Synnøve Amundsen av med seieren i den interne fotokonkurransen som ble lansert som nedtelling til innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset.
09.06.2016

Nord-Norge tar første skritt mot ”én innbygger, én journal”

Mandag 6. juni fikk sykehuspersonell i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen. – I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier overlege Bård Rannestad ved Akuttmedisinsk UNN Tromsø.
06.06.2016

Nye rutiner med samiske innkallingsbrev i DIPS

Finnmarkssykehuset tar i bruk nye nasjonale innkallingsbrev samtidig med at foretaket får én felles journal den 6. juni. I den anledning blir det nye rutiner knyttet opp til de samiske innkallingsbrevene.
06.06.2016

Én journal for finnmarkingen - og for Helse Nord!

Gratulerer med én journal ved Finnmarkssykehuset! - Ett viktig grep for å gjøre det tryggere for pasienten, mener prosjektleder Line Nilsen.
02.06.2016

1200 DIPS-brukere ved Finnmarkssykehuset på skolebenken

Innføring av én journal og felles rutiner ved Finnmarkssykehuset vil medføre en ny måte å jobbe på for helsepersonell ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, ved de tre distriktspsykiatriske sentrene og andre desentraliserte spesialisthels...
11.05.2016

Sparer tid når fraser erstatter brevmaler

Flere hundre fraser er klar til bruk i takt med at sykehusene i landsdelen får én journal.
15.04.2016

Første pasient operert etter planlegging i ny journal

I dag ble den første operasjonen som er planlagt i det nye journalsystemet DIPS Arena utført ved UNN. I løpet av de neste årene vil journalen trinnvis tas i bruk ved sykehusene i landsdelen.
14.03.2016

Kutter papirmølla for kreftprøver

Legekontorene i Nord-Norge kan nå sende elektronisk bestilling til sykehuslaboratoriet av prøver for å avdekke føflekk- og livmorhalskreft.
07.03.2016

Kickoff og nyttig erfaringsutveksling mellom røntgenpersonell

1. oktober får UNN én røntgenjournal og felles bildearkiv med Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
07.03.2016

Henter ut gevinsten av regionale IKT-løsninger

Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset starter felles vaktordning for radiologi på Helgeland mandag 7. mars.
04.03.2016

Sykehuspersonell lærte om elektronisk kurve

FIKS er i gang med å forberede innføringen av elektronisk medikasjons- og kurveløsning ved alle kliniske avdelinger ved sykehusene i Nord-Norge.
29.02.2016

Gratulerer med én felles journal ved Helgelandssykehuset!

- En merkedag for Helgelandssykehuset og et viktig skritt i retning av enda bedre pasientsikkerhet, mener prosjektleder Skule Stormdalshei og administrerende direktør Per Martin Knutsen.
22.02.2016

Kan felles terminiologi bidra til bedre helsearbeid?

Forsker Bente Christensen fra FIKS var en av foreleserne da Norsk Sykepleieforbund inviterte til seminar om strukturert pasientjournal og terminologi i sykepleietjenesten.
03.02.2016

Testere møttes til årlig IKT-samling

Testpersonell er viktige ressurser i helsevesenet når nye datasystemer innføres og oppgraderes. Hvert år møtes de til faglig påfyll og gode diskusjoner under NASTHI-samlingen.
31.01.2016

En røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge

Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv!
20.01.2016

Akseptansetesten er utført: Snart klar for regional radiologiløsning ved Nordlandssykehuset

Lørdag 30. januar tar røntgenavdelingene ved sykehusene i Bodø, Vesterålen og Lofoten i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning. Flere brikker skal på plass før løsningen lanseres.
12.01.2016

Presenterte FIKS på internasjonal konferanse

Bente Christensen skriver doktorgrad om FIKS. I vinter var hun i Texas i USA for å presentere forskningen på en årlig konferanse om informasjonsteknologi.
05.01.2016

Fra FIKS til ny seksjon i Helse Nord IKT

Testregimeprosjektet, som tidligere var en del av FIKS, er nå blitt en egen seksjon i Helse Nord IKT.
15.12.2015

Sikrere legemiddelhåndtering med elektronisk kurve

Elektronisk pasientkurve kan bidra til å redusere legemiddelfeil ved sykehusene, mener farmasøyter som nylig publiserte en forskningsartikkel om effekter av å tilføye farmasøyter ved intensivavdelingen på UNN.
04.09.2015

Disse skal bli eksperter i DIPS

Nærmere 190 superbrukere ved Nordlandssykehuset er klare til å ta fatt på opplæring i ny bruk og rutiner i elektronisk pasientjournal (DIPS).
20.08.2015

Mindre papirarbeid for fastlegen

Fra begynnelsen av september har alle legekontor på Helgeland muligheten til å gå over fra papir til skjerm når laboratorieprøver skal rekvireres.
11.08.2015

Elektronisk medikasjons- og kurveløsning bidrar til bedre pasientsikkerhet

Helse Nord innfører en felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i helseregionen som på sikt skal erstatte dagens papirbaserte kurver. – Løsningen skal bidra til å gjøre det tryggere for pasienten, sier prosjektleder Bjørn Børresen.
01.06.2015

Regional radiologiløsning i drift ved fem av elleve sykehus i Nord-Norge

Da er Helse Nords regionale radiologiløsning i drift ved Finnmarkssykehuset.
29.05.2015

NRK/Legeforeningen: Faktafeil om innføring av én journal i Helse Nord

I en rapport fra McKinsey & Company av april 2015 trekkes Helse Nords overordnede IT-strategi frem som eksempel på et IKT-prosjekt som er 11 år ”forsinket”. NRK fulgte opp med å omtale den såkalte ”forsinkelsen” i et radioinnslag.
27.05.2015

Lørdag får Finnmarkssykehuset ny, felles radiologiløsning

Lørdag 30. mai får røntgenpersonell ved Finnmarkssykehuset en ny, felles radiologiløsning – snart har vi felles rutiner og felles systemer i hele Nord-Norge.
11.05.2015

Innføring av én journal 2015-16: Nordlandssykehuset først ut

I løpet av det kommende året innføres det foretaksvis én felles journal og felles rutiner: først ut er Nordlandssykehuset.
28.11.2014

Universitetssykehuset Nord-Norge prøver ut neste generasjon pasientjournal

Sykepleier Hilde Haukåas Rognli fikk æren av å være den første til å ta i bruk DIPS Arena ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
08.09.2014

Felles radiologisystemer og felles rutiner om knappe fem måneder!

Endelig er vi i gang med innføringen av felles røntgenjournal, bildearkiv og rutiner for radiologiavdelingene ved de nord-norske sykehusene.
28.08.2014

Innføringen av felles radiologisystemer i Helse Nord er i gang!

Et omfattende regionalt arbeid starter denne uka, der medarbeidere fra samtlige helseforetak i regionen er involvert.
03.06.2014

Universitetssykehuset Nord-Norge første sykehus i landsdelen som tar i bruk e-resept

Legene ved Nyremedisinsk seksjon ved UNN Tromsø har startet utprøving av den nyutviklede e-reseptløsningen som Helse Nord og leverandøren DIPS har utviklet.
19.05.2014

Hvordan unngå fristbrudd? I dag innføres 22 felles ventelisteprosedyrer i Helse Nord

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset får i dag felles ventelisteprosedyrer.
25.04.2014

60 felles pasientadministrative rutiner innføres ved sykehusene i nord

Mandag 28. april starter innføringen av 60 regionale prosedyrer for bruk av pasientbehandlingssystemet DIPS i Helse Nord.
11.04.2014

Kjære fastlege: vil du bestille blodprøveanalyser elektronisk fra Nordlandssykehuset?

Legekontorer i Nordland kan nå bestille blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sitt lokale sykehus.
Se flere nyheter fra FIKS()