Helsefaglig

Helsefagområdet omfatter rus, psykisk helsevern og fysisk helse (somatikk). 

Kvalitet og pasientsikkerhet ​

Forskning og innovasjon

Samhandling mellom sykehus og kommune

Barn som pårørende

Nasjonale tjenester og regionale kompetansesenter​

Nasjonal helse- og sykehusplan​


​​​Regionale fagråd

I Helse Nord er det etablert ulike​ fagråd som skal gi råd i spørsmål av faglig art. Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene.​

Oversikt over f​agråd i Helse Nord​

​​K​ronikersatsningen

Kronikersatsingen i Helse Nord er en samlebetegnelse på satsing innen områdene diabetes, geriatri, revmatologi, habilitering og rehabilitering, og utviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD og tourettes syndrom).

Det er egne regionale handlingsplaner for de ulike fagområdene, og hvert fagområde har regional koordinatorer som blant annet driver kompetanseutviklingstiltak og regionale fagnettverk og/eller fagråd.​​


​​​Fagplaner, rapporter/utredninger og høringer


Fagplaner, rapporter og utredninger

​Hø​ringer

​​Mine behandlingsvalg

Nettsiden minebehandlingsvalg.no er skal hjelpe pasienter med alvorlige diagnoser å delta aktivt i beslutninger knyttet til sin egen situasjon. ​Helsepersonell kan bruke sidene når de diskuterer ulike behandlingsmulighetene med pasienten. 

Nettsidene er utviklet av et forskningsteam på UNN, og er laget i samarbeid med pasienter og helsepersonell.