Helsefaglig

Helsefagområdet omfatter rus, psykisk helsevern og fysisk helse (somatikk). 

Kvalitet og pasientsikkerhet ​

Forskning og innovasjon

Samhandling mellom sykehus og kommune

Barn som pårørende

Nasjonale tjenester  i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan​


​​​Regionale fagråd og fagnettverk

I Helse Nord er det etablert ulike​ fagråd som skal gi råd i spørsmål av faglig art. Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene.​

Oversikt over f​agråd  i Helse Nord​

​​​Fagplaner, rapporter/utredninger og høringer


Fagplaner, rapporter og utredninger

​Hø​ringer

​​Mine behandlingsvalg

Nettsiden minebehandlingsvalg.no er skal hjelpe pasienter med alvorlige diagnoser å delta aktivt i beslutninger knyttet til sin egen situasjon. ​Helsepersonell kan bruke sidene når de diskuterer ulike behandlingsmulighetene med pasienten. 

Nettsidene er utviklet av et forskningsteam på UNN, og er laget i samarbeid med pasienter og helsepersonell.