Veileder for vurdering og saksgang

Funksjonsdeling av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Denne veilederen beskriver et sett med kriterier og saksgang når det regionale helseforetaket skal vurdere funksjonsdeling av spesialisthelsetjenester innen fagområdene somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fant du det du lette etter?