Tuberkulosekontrollprogram

Tuberkulosekontrollprogram 2016–2020 (tuberkulose fagplan) definerer mål for tuberkulosekontrollen i regionen og legger til rette for oppfølging av høy faglig standard. 
Internrevisjon av regionale fagplaner i Helse Nord høsten 2015 viste at forrige tuberkulosekontrollprogram var lite integrert i helseforetakenes styringssystemer. Ansvaret for de oppgavene vi ønsker gjennomført er derfor tydeligere beskrevet i denne planen.

Forlenget planperiode

Helse Nords tuberkolosekontrollprogram skulle etter planen revideres i 2020. På grunn av koronapandemien er revisjonsarbeidet utsatt. Planperioden forlenges ut 2021.

Dokumenter


Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av smittevernplan 2016–2020 Helse Nord, og disse revideres parallelt.

Fant du det du lette etter?