Fagråd og fagnettverk

På denne siden finner du en alfabetisk oversikt over fagråd, og fagnettverk i Helse Nord. 

​Hva er et fagråd? (mandat)Hva er et fagnettverk? Hvordan søke midler til fagnettverk?Fagplaner, rapporter og utredninger

Vi oppfordrer til at flere fagnettverk presenterer seg her, gjerne etter følgende mal:

  • Navn på nettverket

  • Kort historikk: når opprettet, tidligere aktiviteter osv

  • Hvem er med i nettverket: fagfelt, faggrupper, evt. navngitte medlemmer

  • Hvordan er nettverket organisert, herunder leder/kontaktperson 

  • Har nettverket et mandat (evt. beskrive det eller legge link til det)

  • Aktiviteter, møtefrekvens, handlingsplan ol.

  • Aktuelle lenker (til aktiviteter, presentasjoner, fagstoff osv)
Søk i fagråd og fagnettverk

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), fagnettverk https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/alternativ-kommunikasjon-fagnettverkAlternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), fagnettverk A
Ambulante rehabiliteringsteam (ART), fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/ambulante-rehabiliteringsteam-art-fagnettverkAmbulante rehabiliteringsteam (ART), fagnettverkA
Autisme og tidligintervensjon, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/autisme-og-tidligintervensjon-fagnettverkAutisme og tidligintervensjon, fagnettverkA
CFS/ME, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/cfsme-fagnettverkCFS/ME, fagnettverkC
Diabetes fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/diabetes-fagradDiabetes fagrådD
Fagråd og fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverkFagråd og fagnettverkF
Fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/gynekologi-og-fodselshjelp-fagradFagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommerF
Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemerhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/forvaltningsrad-for-kliniske-ikt-systemerForvaltningsråd for kliniske IKT-systemerF
Geriatri, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/geriatri-fagradGeriatri, fagrådG
Habilitering fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/habilitering-fagradHabilitering fagrådH
Hjertemedisin fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/hjertemedisin-fagradHjertemedisin fagrådH
Hudsykdommer, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/hudsykdommer-fagradHudsykdommer, fagrådH
Hva er et fagnettverk?https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/hva-er-et-fagnettverkHva er et fagnettverk?H
Hva er et fagråd? (mandat)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/hva-er-et-fagrad-mandatHva er et fagråd? (mandat)H
Hørsel, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/horsel-fagnettverkHørsel, fagnettverkH
Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/infeksjon-smittevern-og-mikrobiologi-fagradInfeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagrådI
Informasjonssikkerhet fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/informasjonssikkerhet-fagradInformasjonssikkerhet fagrådI
Klinisk patologi, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/klinisk-patologi-fagradKlinisk patologi, fagrådK
Kontornettverk, habiliteringhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/kontornettverkKontornettverk, habiliteringK
Lungemedisin fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lungemedisin-fagradLungemedisin fagrådL
Læring og mestring, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lering-og-mestring-fagnettverkLæring og mestring, fagnettverkL
Nettverk for leger innen habiliteringsfeltethttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/nettverk-for-leger-innen-habiliteringsfeltetNettverk for leger innen habiliteringsfeltetN
Nyre fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/nyre-fagradNyre fagrådN
Ortopedi fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/ortopedi-fagradOrtopedi fagrådO
Overvekt, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/overvekt-fagnettverkOvervekt, fagnettverkO
Pasient- og pårørendeopplæring, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/pasient-og-parorendeopplering-fagnettverkPasient- og pårørendeopplæring, fagnettverkP
Prehospitale tjenester, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/prehospitale-tjenester-fagradPrehospitale tjenester, fagrådP
Psykisk helsevern for voksne fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/psykisk-helsevern-for-voksne-fagradPsykisk helsevern for voksne fagrådP
Autisme, ADHD og Tourettes syndrom fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndromAutisme, ADHD og Tourettes syndrom fagnettverkR
Regional Perinatalkomitehttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regional-perinatalkomiteRegional PerinatalkomiteR
Regional legemiddelkomitehttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regional-legemiddelkomiteRegional legemiddelkomiteR
Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regionalt-ledernettverk-i-habilitering-rnhRegionalt ledernettverk i habilitering (RNH)R
Regionalt ledernettverk i rehabiliteringhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regionalt-ledernettverk-i-rehabiliteringRegionalt ledernettverk i rehabiliteringR
Rehabilitering fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/rehabilitering-fagradRehabilitering fagrådR
Revmatologi fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/revmatologi-fagradRevmatologi fagrådR
Rus/TSB fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/rustsb-fagradRus/TSB fagrådR
Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemmede-og-rettssikkerhet-ved-lovbrudd-fagnettverkRettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, fagnettverkR
Seksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/seksualitet-og-funksjonsnedsettelse-fsf-fagnettverkSeksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverkS
Sped- og småbarn, nordnorsk fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/sped-og-smabarn-nordnorsk-fagnettverkSped- og småbarn, nordnorsk fagnettverkS
Utviklingshemming, aldring og demens, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemming-aldring-og-demens-fagnettverkUtviklingshemming, aldring og demens, fagnettverkU
Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemmingutviklingsforstyrrelser-og-psykisk-helse-fagnettverkUtviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse, fagnettverkU

Fant du det du lette etter?