Diabetes fagråd

Fagråd for diabetes skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Leder i fagrådet

Tor Claudi, overlege Nordlandssykehuset Bodø

Sekretær

Lisbeth Pedersen, rådgiver/regional diabetessykepleier, Nordlandssykehuset Bodø​. Kontaktinformasjon​

Medlemmer

  • Trond Jenssen, professor dr. med., Rikshospitalet/Universitetet i Tromsø
  • Ragnar Joakimsen, overlege, UNN Tromsø
  • Andreas Holund, spes. allmennmedisin/fastlege, Harstad
  • Dag Veimo, overlege, Nordlandssykehuset Bodø
  • Gunn Kristin Langvoll, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset Hammerfest
  • Nina Lorentsen, klinisk ernæringsfysiolog, Helgelandssykehuset Mosjøen
  • Nina Skille, forbundsleder diabetesforbundet​Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.