Diabetes fagråd

Fagråd for diabetes skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Leder i fagrådet

Ragnar Joakimsen, overlege, UNN Tromsø

Sekretær
Siri Grøvnes Solheim, rådgiver, Helse Nord RHF, Bodø​. Kontaktinformasjon

Medlemmer

  • Tor Claudi, overlege, Nordlandssykehuset
  • Elin Røst, diabetessykepleier, Nordlandssykehuset 
  • Brit Ryan, diabetessykepleier, Helgelandssykehuset
  • Anders Ahlquist, diabetessykepleier, UNN
  • Lin Hagen Sjøgren, diabetessykepleier, Finnmarkssykehuset
  • Grete Mo, overlege, Helgelandssykehuset Mosjøen
  • Arne Stokke, seksjonsoverlege, Nordlandssykehuset
  • Mona Søndenå, fastlege, Kirkenes 
  • Nina Skille, brukerrepresentant

Fant du det du lette etter?