Hva er et fagråd? (mandat)

Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene. 

Hva er et fagråd? (mandat)

Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene. 

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene.

Det skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra den aktuelle situasjon for fagområdet og med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak. Det skal også sette relevante saker på dagsorden.

Fagrådet skal:

  • gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen fagområdet
  • behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
  • utrede saker som har interesse for alle helseforetakene (HF) og på forespørsel fra enkelte HF
Saker som ønskes belyst fremmes til fagrådets leder. Leder beslutter i dialog med fagdirektør i Helse Nord RHF, om forslaget tas opp til behandling i fagrådet. 
 
Fagrådets medlemmer representerer både helseforetaket de er ansatt i og Helse Nord som helhet.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.