R-FAAT: Fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige og individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.


R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Våre viktigste oppgaver er å: 

  • bidra til kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og veiledning
  • tildele midler til prosjekter som skal føre til økt kunnskap og kompetanse
  • tilby veiledning gjennom vårt nevropsykiatriske konsulasjonsteam

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet.

Arrangementsoversikt
​Fra
​Til​Tittel/tema​Sted​Avgift​Lenke
16.01.2020
17.01.2020​​Introduksjonskurs i ADOS-2 Modul 3 og 4 
​Oslo
​NOK 1400
Les mer​
10.02.2020
14.02.2020​
Kurs for ​barn og unge i alderen 10 – 14 år med Tourettes syndrom/kroniske tics og deres foreldre/pårørende
​Frambu​IngenLes mer
13.02.2020
14.02.2020​​Introduksjonskurs i ADI-R
​Bergen
​NOK 600
​Les mer
26.02.2020
27.02.2020​
​Introduksjonskurs i ADI-R
​Tromsø
​NOK 500
​Les mer
27.02.2020
28.02.2020​Introduksjonskurs i ADI-R
​Oslo
​NOK 1400
​Les mer
12.03.202012.03.2020​​Opplæring i Habit Reversal Training (HRT). Del 1 og 2 av 3.​Oslo​GratisLes mer
16.03.202017.03.2020​ADHD i skolenGardermoen​NOK 3200​Les mer​
18.03.202018.03.2020​​Utviklingshemming og autisme; observasjon, intervensjoner og samhandling​Oslo​NOK 1795Les mer
18.03.2020
19.03.2020
​Introduksjonskurs ADOS-2,
modul 1-4
​Ålesund
​Ikke klar
​Les mer
20.03.202020.03.2020​Autisme - pedagogiske tiltak som virker​Ålesund​NOK 2650​​Les mer
20.03.2020
20.03.2020​Introduksjonskurs ADOS-2, Toddler
​Ålesund
​Ikke klar
Les mer​
26.03.202026.03.2020​Autismespekterforstyrrelse og psykiske tilleggslidelser​Bergen​NOK 150​​Les mer
26.03.202027.03.2020​​ICA 2020: International Conference on Autism​Madrid​EUR 450​Les mer
01.04.202001.04.2020​​NKUP-seminaret 2020​Oslo​NOK1000​Les mer
20.04.202020.04.2020​​Opplæring i Habit Reversal Training (HRT). Del 3 av 3​Oslo​GratisLes mer
23.04.202024.04.2020​​​Introduksjonskurs: Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS -2, modul 3 og 4Bergen​​​NOK 600​Les mer
24.04.2020​24.04.2020​​​Utviklingsforstyrrelse; utfordrende atferd og seksualitet​​ÅlesundNOK 2650​​Les mer
06.05.202009.05.2020​​8th World Congress on ADHD​PrahaEUR 600​Les mer
07.05.202008.05.2020​​Autisme i skolenGardermoen​​​​NOK 2800​Les mer
03.06.202004.06.2020​​Nasjonal autismekonferanseTønsberg​Ikke klarLes mer
03.06.202005.06.2020​​13th European Conference on Tourette Syndrome & Tic DisordersLausanne​EUR 370Les mer
07.06.202007.06.2020​Fagkonferansen "Tourettes syndrom i Norge 2020"Gardermoen​NOK 650Les mer​
17.09.202018.09.2020​​ICAIDD 2020 : International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities​Lisboa​EUR 450Les mer
12.11.202012.11.2020​Sjelden diagnose og autisme/ADHD​Frambu​NOK 500Les mer
17.11.202019.11.2020​​The International ADHD Congress 2020 (ADHD 2020)Tel Aviv​​USD 450Les mer

Tildeling av prosjektmidler

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke prosjektmidler fra R-FAAT. Det oppfordres til prosjekter i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene.

​Gjennom tildeling av prosjektmidler ønsker vi å bidra til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom. 

Les mer om prosjektmidler

Søknad kan sendes på e-post til: rfaat@unn.no

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT) har opprettet et nevropsykiatrisk konsultasjonsteam som kan benyttes av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Teamet dekker både barn/ungdom og voksne. 

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte i forhold til R-FAAT sine målgrupper. Det kan også søkes råd og veiledning i forhold til behandling og oppfølging av pasienter. Det må ikke sendes detaljert informasjon om saken til R-FAAT før du har fått tildelt tid.

Møter i 2020:
15.april, frist for å melde inn saker er 3. april (pga.påske).

Saker kan sendes på e-post til rfaat@unn.no

Hvordan be om veiledning fra Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Behandling av Tourette/tics med HRT

Hva er HRT?
Habit Reversal Training (HRT) er et behandlingstilbud  for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom (HRT har også effekt på voksne). Et element i HRT er å sammenligne situasjoner med mye tics med situasjoner der det er lite tics - hva utløser tics og hva fører til at tics reduseres? Behandlingen er manualbasert.

Forskning  viser at HRT har effekt . Hensikten med behandlingen er at pasienten skal oppnå effektiv  ticskontroll og få redusert funksjonssvikt.  Behandlingen strekker seg over ca  12  ganger. Behandlingen er individuell, men betinger at en har støtte fra en nærperson gjennom behandlingen. 

Sentrale komponenter i HRT
Det trenes på å være oppmerksom på når ticsene skjer, og hva som skjer rett forut for ticsene. Forut for ticsene er det ofte et lite forvarsel eller følelse som kalles "urge".  Dette forvarselet oppfattes som en trang til å måtte ticse, denne trangen blir mindre når en ticser. Imidlertid kan urge fort komme tilbake, og da må en i gang med ticsingen  igjen.

For å bryte denne sirkelen belønner vi ikke urge eller trang med et tics, men med det vi kaller en konkurrerende respons, som skal gjøres rett etter at en kjenner urge. Konkurrerende respons er en øvelse som skal gjøres helt til urge eller trangen til å ticse er borte, eller minst 1 minutt. Den konkurrerende responsen skal gjøre det umulig å ticse.

De fleste over 10 år kan beskrive et forvarsel. Hvis en ikke har forvarsel, er det vanskelig å behandle med konkurrerende respons og HRT. For å kunne bruke metoden HRT, må både barnet og nærperson være motiverte

Best effekt av HRT har vi hvis barnet har evne til å konsentrere seg om ticsene, være oppmerksom på ticset , samt greie å identifisere forvarsel i tillegg til kognitiv modenhet.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (aleksandra.somby@finnmarkssykehuset.no)
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (yee.kong.chow@finnmarkssykehuset.no)

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø (berit.dahle@unn.no)
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø (judeson.joseph@unn.no)
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø (aina.wikestad.sundfaer@unn.no)
Barn: Anniken Johansen, psykolog, BUP Harstad (anniken.johansen@unn.no)
Barn: Åsne A. Lindahl, psykolog, BUP Harstad (asne.astrid.lindahl@unn.no)
Voksne: Silje M. Tessem, seksjonsoverlege, Habiliteringsseksjonen (silje.marie.tessem@unn.no)

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø (inger.furuholmen@nordlandssykehuset.no)
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø (sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no)

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen (elisabeth.nystuen@helgelandssykehuset.no

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Per Wilhelmsen
Seksjonsleder, Habilteringsseksjonen, UNN HF
E-post: per.wilhelmsen@unn.no
Tel: 77 75 41 83, mobil: 909 71 687

Besøksadresse: 

Habiliteringsseksjonen, Hansine Hansens veg 67, Tromsø
(under helikopterbasen, inngang ved siden av Tromsø kommunale legevakt)

Postadresse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

Arbeidsområder:

  • koordinere arbeidet i R-FAAT
  • ha oversikten i helseregionen
  • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
  • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Utdanningsdirektoratet

6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering 29. oktober 2015 (youtube.com)

Presentasjoner fra konferanse i Tromsø (mai 2019)

Klikk på tittel for å åpne presentasjonen

Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser (Jon F. Bjåstad)

De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD (Oddbjørn Løndal)

Autisme – sykdom, tilstand eller personlighet? (Maj-Britt Rocio Posserud)

Autisme og komorbide psykiske symptomer (Maj-Britt Rocio Posserud)

Cognitive Abilities:  A different way of thinking and learning profile og The profile of abilities in girls and women with ASD (Tony Attwood)


Ungdom med ADHDMer informasjon om de ulike diagnosene

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. ​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. ​​​​I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. 

Les mer om ADHD på helsenorge.no

Sånn er jeg og sånn er det (en film om ADHD fra helsedirektoratet)

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (institutt for psykologisk rådgivning)

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.  Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom  er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Regionale retningslinjer

Retningslinjene for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er utarbeidet i Helse Sør-Øst og Helse Midt, og er nå også anbefalt gjeldende i Helse Nord.


Nasjonal faglig retningslinje

I 2005 ble "Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD" gitt ut. Utarbeidelsen av veilederen var nært knyttet til et oppdrag fra Helse - og Omsorgsdepartementet om å sørge for en helhetlig utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne, samt forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler.

I løpet av perioden 2005 – 2014 er det publisert mange nye studier om ADHD og relaterte tilstander. Det kom derfor en ny nasjonal, faglig retningslinje fra Helsedirektoratet i 2017.
Last ned den nasjonale, faglige retningslinjen

Regionale retningslinjer

Helse Nord benytter seg av regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom som er utarbeidet av Helse Sør–Øst. 

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med tourettes syndrom i Helse Sør-Øst .pdfFant du det du lette etter?