R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Våre viktigste oppgaver er å: 

  • bidra til kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og veiledning
  • tildele midler til prosjekter som skal føre til økt kunnskap og kompetanse
  • tilby veiledning gjennom vårt nevropsykiatriske konsultasjonsteam

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet.

Arrangementsoversikt
​Fra
​Til
​Tema
​Sted
​Avgift
​26.01.
2022


​28.01.
2022


​23rd International Conference on Autism, Intellectual Disability and Developmental Disabilities​
​Florida​Ikke 
klart


​27.01.
2022


​27.01.
2022


​Felleskonferansen: Jenter og kvinner med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom
​Video​Ingen​03.02.
2022

​03.02.
2022

​Autisme, utviklings-hemming og ADHD – myter og fakta!
​Video


​NOK 
1800

​10.02.
2022
10.02.
2022​
​Autisme - pedagogiske tiltak som virker
​Video

​NOK
1800
​01.03.
2022

​01.03.
2022

​​Utviklingsforstyrrelse - atferd og seksualitet

​Video


​NOK
1800

​16.03.
2022
​16.03.
2022
​Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes?
​Video

​NOK
1800
​16.03.
2022
16.03.
2022
​Introduksjonskurs, ADOS-2 modul 3 og 4
​Jølster

​NOK
800
​21.03.
2022

​22.03.
2022

​16. International Conference on Autism

​Madrid


​EUR
250

​23.03.
2022


​23.03.
2022


​Utviklingshemming og autisme; observasjon, intervensjoner og samhandling
​Video​NOK
555


​15.02.
2022

16.02.
2022

Oslo

​Ikke
klart

​06.05.
2022
​06.05.
2022
​Nevroutviklingsforstyrrelser og tiltak i barnehage
​Oslo

​NOK
900
09.06.
2022

​11.06.
2022

​Lausanne


Ikke
klart

​23.06.
2022


​24.06.
2022


​​​International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Management
​Wien​EUR
250


​07.09.
2022

​09.09.
2022

​13th Autism-Europe International Congress

Krakow

​Ikke 
klart

​09.09.
2022

09.09.
​2022

Nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
​Oslo


NOK
900
​14.09.
2022

​14.09.
2022

​Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling
​Oslo


​NOK 
900

​24.09.
2022
25.09.
2022​
​"Oss to og  ASF" - parkurs​

​Asker

​NOK
1000
​20.10.
2022

20.10.
2022
Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
​Oslo


NOK
900

​Tildeling av prosjektmidler

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke prosjektmidler fra R-FAAT. Det oppfordres til prosjekter i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene.

​Gjennom tildeling av prosjektmidler ønsker vi å bidra til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom. 

Søknad kan sendes på e-post til:​ rfaat@unn.no​

​​Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT) har opprettet et nevropsykiatrisk konsultasjonsteam som kan benyttes av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Teamet dekker både barn/ungdom og voksne. 

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte i forhold til R-FAAT sine målgrupper. Det kan også søkes råd og veiledning i forhold til behandling og oppfølging av pasienter. Det må ikke sendes detaljert informasjon om saken til R-FAAT før du har fått tildelt tid.

Saker kan sendes på e-post til rfaat@unn.no

​​​​​​​​Behandling av Tourette/tics med HRT

Hva er HRT?
Habit Reversal Training (HRT) er et behandlingstilbud  for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom (HRT har også effekt på voksne). Et element i HRT er å sammenligne situasjoner med mye tics med situasjoner der det er lite tics - hva utløser tics og hva fører til at tics reduseres? Behandlingen er manualbasert.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (aleksandra.somby@finnmarkssykehuset.no)
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (yee.kong.chow@finnmarkssykehuset.no)

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø (berit.dahle@unn.no)
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø (judeson.joseph@unn.no)
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø (aina.wikestad.sundfaer@unn.no)
Voksne: kontakt Hans Kristian Høgås ved Habiliteringsseksjonen, som vil videreformidle din henvendelse (hans.kristian.hogas@unn.no) 

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø (inger.furuholmen@nordlandssykehuset.no)
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø (sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no)

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen (elisabeth.nystuen@helgelandssykehuset.no) 

​Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Tim-Martin Lockertsen
Regional rådgiver/psykolog
E-post: tim-martin.lockertsen@unn.no
Tel: 77 62 78 75

Besøksadresse: 
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø

Postadresse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

​Arbeidsområder:

  • koordinere arbeidet i R-FAAT
  • gi behandlerstøtte
  • ha oversikten i helseregionen
  • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
  • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Utdanningsdirektoratet

6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering 29. oktober 2015 (youtube.com)

Ungdom med ADHDMer informasjon om de ulike diagnosene

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. ​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. ​​​​I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. 

Les mer om ADHD på helsenorge.no

Sånn er jeg og sånn er det (en film om ADHD fra helsedirektoratet)

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (institutt for psykologisk rådgivning)

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.  Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom  er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Regionale retningslinjer

Retningslinjene for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er utarbeidet i Helse Sør-Øst og Helse Midt, og er nå også anbefalt gjeldende i Helse Nord.


Nasjonal faglig retningslinje

I 2005 ble "Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD" gitt ut. Utarbeidelsen av veilederen var nært knyttet til et oppdrag fra Helse - og Omsorgsdepartementet om å sørge for en helhetlig utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne, samt forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler.

I løpet av perioden 2005 – 2014 er det publisert mange nye studier om ADHD og relaterte tilstander. Det kom derfor en ny nasjonal, faglig retningslinje fra Helsedirektoratet i 2017.
Last ned den nasjonale, faglige retningslinjen

Regionale retningslinjer

Helse Nord benytter seg av regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom som er utarbeidet av Helse Sør–Øst. 

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med tourettes syndrom i Helse Sør-Øst .pdf​​Fant du det du lette etter?