R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet. I tillegg finnes det en rekke andre kurs og konferanser, både nasjonalt og internasjonalt.

​ARRANGEMENTER​


​Fra
dato
​​Til
dato
​Tema​

​Sted

​Avgift

25.08.
2022

​25.08.
2022

ESSENCE, Mental Health and Language Development​
Bergen

​Gratis


​30.08.
2022


​30.08.
2022


Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis (modul 2 av 3)
​Oslo​NOK 1200​09.09.
2022

​09.09.
2022

​Nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
​Oslo


​NOK 900


​09.09.
2022
09.09.
2022​
​Pegasus gruppelederkurs

​Oslo

​NOK 1000

​09.09.
2022

​09.09.
2022

Utredning av voksne med ADHD - Praktisk hjelp i klinikken ​
​Webinar


​Gratis


​09.09.

​09.09.

​Workshop: Tilrettelegging av kognitiv utredning
​Oslo

​Gratis

​09.09.
​09.09.
​Innføringskurs i Leiter-3
​Oslo
​NOK 1500
14.09.
2022

14.09.
2022

​Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling
Oslo


​NOK 900


​​19.09.
2022

​19.09.
2022

​Utredning av voksne med ADHD - praktisk hjelp i klinikken
Nettverks-
møte

​Gratis


​24.09.
2022
25.09.
2022
​"Oss to og  ASF" - parkurs

Asker

​NOK 1000

07.10.
2022​
09.10.
2022​
​The 13th International Autism-Europe Congress​
​Krakow

​EUR 440

20.10.
2022

20.10.
2022

Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
​Oslo


​NOK 900


​27.10.

​28.10.

Funksjonsevne-konvensjonen (CRPD)
​Video/
Oslo
Fra NOK 1990​
31.10.
2022​
​31.10.
2022
DIVA-5.0 og ADHD​

​Værnes

​NOK 1000

​02.11.
2022​
​03.11.
2022
​Introduksjonskurs i ADI-R

​Trondheim 

NOK 1000
23.11.
2022


​23.11.
2022


​Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvanglidelse (OCD) og schizofreni
​Oslo​NOK 95029.11.
2022

30.11.
2022


​Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis​ (modul 3 av 3)
​Oslo​NOK 600​​2023 ​ ​ ​
​26.01.
2023
​26.01.
2023
​Konferanse om nevroutviklingsforstyrrelser
​Video

​Ikke klar

​14.02.
2023
15.02.
2023​
Regional habiliterings-konferanse
Oslo
​NOK 800

​03.04.
2023
​05.04.
2023
​2nd International ESSENCE Conference​
​Video/Cape Town
​R4550/R6550

​09.05.
2023​
​11.05.
2023
9th World Congress on ADHD​
Amsterdam
Ikke klar

​15.07.​16.07.​17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
​Stockholm​EUR 250​23.08.


​24.08.


​International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
​Budapest


​EUR 250


​23.09.

​24.09.

​International Conference on Autism​
​London

​EUR 250

​​​​​​Behandling av Tourette/tics med HRT

Hva er HRT?
Habit Reversal Training (HRT) er et behandlingstilbud  for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom (HRT har også effekt på voksne). Et element i HRT er å sammenligne situasjoner med mye tics med situasjoner der det er lite tics - hva utløser tics og hva fører til at tics reduseres? Behandlingen er manualbasert.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (aleksandra.somby@finnmarkssykehuset.no)
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (yee.kong.chow@finnmarkssykehuset.no)

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø (berit.dahle@unn.no)
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø (judeson.joseph@unn.no)
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø (aina.wikestad.sundfaer@unn.no)
Voksne: kontakt Hans Kristian Høgås ved Habiliteringsseksjonen, som vil videreformidle din henvendelse (hans.kristian.hogas@unn.no) 

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø (inger.furuholmen@nordlandssykehuset.no)
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø (sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no)

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen (elisabeth.nystuen@helgelandssykehuset.no) 

​Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Tim-Martin Lockertsen
Regional rådgiver/psykolog
E-post: tim-martin.lockertsen@unn.no
Tel: 77 62 78 75

Besøksadresse: 
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø

Postadresse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

​Arbeidsområder:

  • koordinere arbeidet i R-FAAT
  • gi behandlerstøtte
  • ha oversikten i helseregionen
  • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
  • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Utdanningsdirektoratet

6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering 29. oktober 2015 (youtube.com)

Ungdom med ADHD

Mer informasjon om de ulike diagnosene

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. ​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 

ADH​​D

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. ​​​​I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. 

​​Tourettes​ syndrom

​​​Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.  Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom  er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

​R​etningslinjer​

Retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, barn
Retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, voksne

ADHD: nasjonal faglig retningslinje

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom

Fant du det du lette etter?