R-FAAT: Fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige og individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.


R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Våre viktigste oppgaver er å: 

  • bidra til kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og veiledning
  • tildele midler til prosjekter som skal føre til økt kunnskap og kompetanse
  • tilby veiledning gjennom vårt nevropsykiatriske konsulasjonsteam

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet.

Arrangementsoversikt
​Fra​Til​Tittel/tema​Sted​Avgift​Lenke
05.09.201905.09.2019​Fagdag: ADHD og overgangen fra ungdom til voksen​Tromsø​Ingen    ​Les mer
05.09.201905.09.2019​​Kurs: ADHD - diagnostikk og
behandling hos ungdom og voksne
​Tromsø​NOK 600   Les mer             
12.09.201913.09.2019​​Kurs: Epilepsi, utvklingshemming og autismeSandvikaNOK 2500        ​Les mer
18.09.201918.09.2019​Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitetBergen​​​NOK 2550Les mer

18.10.2019

18.10.2019​Fagkonferanse med tema «Da, nå og fremover»​Oslo​NOK 1800Les mer
23.10.201923.10.2019​​Kurs: Nyere og oppdatert kunnskap om autisme​Bodø​NOK 500Les mer
29.10.201930.10.2019​​Introduksjonskurs ADOS-2, modul 3 og 4​Tromsø​NOK 500Les mer
05.11.201906.11.201​​Sosial ferdighetstrening for barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser​Tromsø​NOK 1200Les mer
06.11.201906.11.2019​Miljøterapi til barn og unge med utviklingshemming/
autisme​
​Oslo​Ikke klar​Les mer
19.11.201920.11.2019​SIGNOKONFERANSEN 2019: Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse​Andebu ​NOK 1100Les mer
20.11.201920.11.2019​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​Tromsø​NOK 500Les mer

21.11.2019

21.11.2019​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser" Trondheim​NOK 600Les mer
27.11.201928.11.2019​​​Autismespekterforstyrrelser – inkludering og livsmestring i skolen ​Oslo​NOK 1200​Les mer
29.11.201929.11.2019​​Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitetTrondheim​NOK 2650Les mer
04.12.201904.12.2019​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​Oslo​NOK 300

Les mer

05.12.201905.12.2019​​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​Bergen​NOK 400Les mer
10.02.202014.02.2020​Kurs for ​barn og unge i alderen 10 – 14 år med Tourettes syndrom/kroniske tics og deres foreldre/pårørende​Frambu​IngenLes mer
28.02.202029.02.2020​2nd European Autism CongressBudapest​​EUR 527Les mer
26.03.202027.03.2020​​ICA 2020: International Conference on Autism​Madrid​EUR 450​Les mer
03.06.202004.06.2020​​Nasjonal autismekonferanse​Tønsberg​Ikke klarLes mer
17.09.202018.09.2020​​ICAIDD 2020 : International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities​Lisboa​EUR 450Les mer
12.11.202012.11.2020​Sjelden diagnose og autisme/ADHD​Frambu​NOK 500Les mer

Tildeling av prosjektmidler

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke prosjektmidler fra R-FAAT. Det oppfordres til prosjekter i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene.

​Gjennom tildeling av prosjektmidler ønsker vi å bidra til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom. 

Les mer om prosjektmidler

Ordningen med tildeling av prosjektmidler er under evaluering i løpet av 2018. Det vil dermed ikke bli behandlet flere søknader i år. Følg med på nettsiden, vi legger ut ny informasjon når den er klar.

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT) har opprettet et nevropsykiatrisk konsultasjonsteam som kan benyttes av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Teamet dekker både barn/ungdom og voksne. 

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte i forhold til R-FAAT sine målgrupper. Det kan også søkes råd og veiledning i forhold til behandling og oppfølging av pasienter. Det må ikke sendes detaljert informasjon om saken til R-FAAT før du har fått tildelt tid.

Møter i 2019:
18.september, frist for å melde inn sak er 11. september.
12.november, frist for å melde inn sak er 6. november.

Saker kan sendes på e-post til rfaat@unn.no

Hvordan be om veiledning fra Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Kari Anne Pedersen
Regional rådgiver og sekretær for konsultasjonsteamet
E-post: Kari.anne.pedersen@unn.no 
Tel: 77 75 41 92, mobil: 901 63 501

Besøksadresse: 

Habiliteringsseksjonen, Hansine Hansens veg 67, Tromsø
(under helikopterbasen, inngang ved siden av Tromsø kommunale legevakt)

Postadresse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

Arbeidsområder:

  • koordinere arbeidet i R-FAAT
  • ha oversikten i helseregionen
  • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
  • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Utdanningsdirektoratet

6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering 29. oktober 2015 (youtube.com)

Presentasjoner fra konferanse i Tromsø (mai 2019)

Klikk på tittel for å åpne presentasjonen

Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser (Jon F. Bjåstad)

De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD (Oddbjørn Løndal)

Autisme – sykdom, tilstand eller personlighet? (Maj-Britt Rocio Posserud)

Autisme og komorbide psykiske symptomer (Maj-Britt Rocio Posserud)

Cognitive Abilities:  A different way of thinking and learning profile og The profile of abilities in girls and women with ASD (Tony Attwood)


Ungdom med ADHDMer informasjon om de ulike diagnosene

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. ​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. ​​​​I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. 

Les mer om ADHD på helsenorge.no

Sånn er jeg og sånn er det (en film om ADHD fra helsedirektoratet)

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (institutt for psykologisk rådgivning)

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.  Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom  er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Regionale retningslinjer

Retningslinjene for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er utarbeidet i Helse Sør-Øst og Helse Midt, og er nå også anbefalt gjeldende i Helse Nord.


Nasjonal faglig retningslinje

I 2005 ble "Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD" gitt ut. Utarbeidelsen av veilederen var nært knyttet til et oppdrag fra Helse - og Omsorgsdepartementet om å sørge for en helhetlig utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne, samt forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler.

I løpet av perioden 2005 – 2014 er det publisert mange nye studier om ADHD og relaterte tilstander. Det kom derfor en ny nasjonal, faglig retningslinje fra Helsedirektoratet i 2017.
Last ned den nasjonale, faglige retningslinjen

Regionale retningslinjer

Helse Nord benytter seg av regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom som er utarbeidet av Helse Sør–Øst. 

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med tourettes syndrom i Helse Sør-Øst .pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.