R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.

R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  

Fagmiljøet er organisert under Habiliteringsseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og ledergruppen der er styringsgruppe.

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet. I tillegg finnes det en rekke andre kurs og konferanser, både nasjonalt og internasjonalt.

​ARRANGEMENTER​
2022​ ​ ​ ​
​20.10.

​20.10.

​Kunnskapsbasert retnings-linje om Tourettes syndrom
​Video

​Gratis

20.10.


20.10.


Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
​Oslo


​NOK 900


​26.10.26.10.​Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn med høytfungerende autisme i skolen
​Glenne​NOK 600​27.10.

​27.10.

​Bruk av YGTSS-R ved tics og Tourettes syndrom
​Video

Gratis
​27.10.

​28.10.

Funksjonsevne-konvensjonen (CRPD)
​Video/
Oslo
Fra NOK 1990​
​28.10.


​28.10.


Hvordan gi hjelp til personer med Asperger syndrom som ruser seg?
​Video
(45 min)

Gratis

​28.10.​28.10.​Autisme – utfordringer for dem selv og nettverket, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
​Video​NOK 190031.10.

​31.10.

DIVA-5.0 og ADHD​

​Værnes

​NOK 1000

​02.11.

​02.11.

​Fagdag om autismespekter-forstyrrelser
​Sandvika

​Ikke klar

​02.11.

​02.11.

​Funksjonshemmedes menneskerettigheter
​Video/Oslo

​Fra NOK 835

​02.11.

​03.11.

​Introduksjonskurs i ADI-R

​Trondheim 

NOK 1000

​03.11.

​03.11.

Når verden oppleves annerledes
​Ålesund

Ikke klart

​03.11.

​03.11.

Videobasert behandling
av tics
​Video

​Gratis

​03.11.

​04.11.

​International Autisme Konference
​Skive

​DKK 3600

03.11.

​05.11.

Nevropsykologisk årsmøte-konferanse
​Trondheim

​NOK 5650

​08.11.

​08.11.

Asperger fagdag med Vinderen
​Video

​Gratis


​10.11.


​11.11.

Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS
​Frambu

​Gratis

​11.11.

​11.11.

​ADHD og medisinering – tverrfaglige perspektiver
​Oslo

​NOK 3200

​17.11.


​17.11.


​ADHD – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video


​NOK 1900


​17.11.

​17.11.

​ADHD-oppdatering – kurs i biologisk psykiatri
​Gardermoen

​NOK 2500

​23.11.


​23.11.


​Utvikling og autisme: observasjon, intervensjoner og samhandling
​Video


​NOK 585


​23.11.23.11.


​Voksenlivet med høyt-fungerende autisme;  hvordan streve mindre og leve mer?
​Glenne​NOK 60023.11.​23.11.​Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvanglidelse (OCD) og schizofreni
​Oslo​NOK 950​25.11.


25.11.


Nevroutviklingsforstyrrelser, forstyrret spising og spise-forstyrrelser
Video
(30 min)

Gratis


29.11.​
​29.11.
Kort og Godt om ADHD
​Video
​Gratis
29.11.


30.11.​Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis​ (modul 3 av 3)
​Oslo​NOK 600​06.12.

06.12.

​Erfaringskonferansen for nevrofeltet 
​Oslo

​NOK 900

​07.12.

07.12.
​Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes?
​Video

​NOK 1800

​07.12.
07.12.Introduksjon samtale-oppfølging for mennesker med autismespekter-forstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming 
​Glenne
NOK 300
​13.12.

​13.12.

​Foreldrene som utfordrer oss
​Video

​NOK 1800

​14.12.

​14.12.

​Arbeidslivet med autisme – hva og hvordan?
​Glenne

​Gratis

​​2023 ​ ​ ​
​11.01.​11.01.​Små og sårbare; forståelse og kartlegging av nevro-utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser hos barn​
​Ålesund/
video


​Gratis​26.01.


​26.01.


Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?​
​Video


NOK 300


​01.02.
​01.02.
​Rollelek og språk; Kartlegging, opplærings-programmer og opplærings-prosedyrer (Nancy Champlin)
​Video
​NOK 800
​08.02.
​08.02.
​Medfødte rusrelaterte skader og genetiske syndromer/tilstander som forårsaker nevro-utviklingsforstyrrelser
​Oslo
​NOK 900
​14.02.

15.02.
Regional habiliterings-konferanse
Oslo
​NOK 800

​03.04.

​05.04.

​2nd International ESSENCE Conference​
​Video/Cape Town
​R4550/R6550

​03.05.
​06.05.
INSAR 2023
​Stockholm
​Ikke klar
​18.05.

21.05.

9th World Congress on ADHD​
Amsterdam
Ikke klar

​01.06.02.06.Barn med nevroutviklings-forstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrettelegging
​Gardermoen/
video


​NOK 1600​15.07.​16.07.​17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
​Stockholm​EUR 250​23.08.


​24.08.


​International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
​Budapest


​EUR 250


​20.09.


​20.09.


Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner
​Oslo


​NOK 900


​20.09.


​21.09.


​International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities
​Lisboa


​EUR 250


​23.09.

​24.09.

​International Conference on Autism​
​London

​EUR 250

​19.10.


19.10.​


​Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
​Oslo


​Ikke klar


​05.12.

​05.12.

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023​
​Oslo​

​​NOK 1600

​Konsultasjonsteam

bilde videokonferanse 
Har du et pasientkasus du ønsker å drøfte?

Konsultasjonsteamet er et tilbud for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, der de kan få bistand av andre fagpersoner med særlig kompetanse innen helseregionen. Teamet tar imot henvisninger der det tenkes at nevroutviklingsforstyrrelser kan være del av det kliniske bildet.

Konsultasjonsteamet møtes digitalt hver 6. uke og har i enkelte tilfeller mulighet til å bistå behandlere ambulant med utredning av pasienter som tenkes å tilhøre R-FAATs målgrupper.

H
envisning merkes med RFAAT – konsultasjonsteam og sendes til voksenhabiliteringen Tromsø.  EPJ/DIPS adresse: [HAVO henvisning/mottak UNN]

Sjekkliste for henvisning:

 • Problemstilling som du ønsker belyst
 • Kort utviklingsanamnese
 • Aktuelle symptomer
 • Aktuell funksjonsbeskrivelse
 • Aktuelle tester/kartlegginger
 • Hvilken behandling har pasienten fått til nå og effekten av denne?
 • Tidligere psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager/utviklingsforstyrrelser i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisiner
 • Rusmiddelavhengighet
Ved behov for avklaring og/eller annen informasjon, ta gjerne kontakt med
regional rådgiver/psykolog: Tim-Martin.Lockertsen@unn.no

Behandling av tics med HRT

Hva er HRT?​​
Habit Reve​​rsal Training (HRT) er et behandlingstilbud for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom. Behandlingen er manualbasert.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø 
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø
Voksne: Tim-Martin Lockertsen, regional rådgiver/psykolog, Habiliteringsseksjonen Tromsø

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen​

Referansegruppe

Referansegruppen skal være et rådgivende organ for R-FAAT, sammensatt av fagpersoner fra psykiatri og habilitering i spesialisthelsetjenesten, for både barn, ungdom og voksne. Det er i tillegg en representant fra hver av brukerorganisasjonene i helseregion Nord (Autismeforeningen, ADHD Norge og Norsk Tourette Forening).

Gruppen møtes en til to ganger i året, enten fysisk, virtuelt eller en kombinert løsning.

REFERANSEGRUPPEN
​NAVN
​STILLING/TITTEL
​ORGANISASJON
Gunnhild Berglen​

​Fylkesleder

​Autismeforeningen, Finnmark fylkeslag
​Heidi Åsheim
Stordahl
​Overlege

​Nordlandssykehuset, Akuttpsykiatrisk avdeling
Mads Kristian
Eriksen​
​Psykologspesialist

​Finnmarkssykehuset,   Barnehabiliteringen
​Marcus Krogstad


​Seksjonsleder/
psykologspesialist

​Nordlandssykehuset , Habilitering for barn og unge, Bodø
Marianne Berg 
Halvorsen​
​Psykologspesialist PhD

​UNN, Habilitering for barn og unge, Tromsø
​Marianne O.
Nielsen
​Styremedlem

​Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag
Marita U.
Kristiansen
​Avdelingsleder

​Helgelandssykehuset, Habiliteringsavdelingen
​Per Håkan
Brøndbo
Instituttleder/
psykologspesialist​
​UiT - Norges arktiske universitet
​Per V.
Wilhelmsen
​Seksjonsleder/
vernepleier
​UNN, Habiliterings-seksjonen
​Tarald Sæstad

​Rådgiver

​Helse Nord RHF, Helsefagavdelingen
​VAKANT
ADHD Norge​
Yngvild Arnesen​


​Avdelingsleder/
psykologspesialist

​UNN, Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sekretariat
​Hans Kr. Høgås
Rådgiver (admin)​​R-FAAT
​Ronny Mathisen
(leder)

Sjefspsykolog/
psykologspesialist

​Nordlandssykehuset, Barne - og ungdoms-psykiatrisk avdeling​
​Tim Lockertsen

​Regional rådgiver/
psykolog
​R-FAAT

​Sentrale dokumenter

Klikk på tittel for å komme videre

ADHD

Autismespekteret

Tourettes syndrom

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Tim-Martin Lockertsen
Regional rådgiver/psykolog
E-post: tim-martin.lockertsen@unn.no
Tel: 926 68 501

Besøksadresse
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø

Arbeidsområder:
 • ​koordinere arbeidet i R-FAAT
 • gi behandlerstøtte
 • ha oversikten i helseregionen
 • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
 • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR​

Ungdom med ADHD

Mer informasjon om de ulike diagnosene

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser (ASD) er en betegnelse på utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. En stor variasjon i symptombildet gjør at man snakker om et” spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 
En diagnose med ASD innebærer at personen tolker og leser sosial kommunikasjon eller interaksjon på en annen måte, har tendenser til å ha snevre interesser og viser repeterende aktiviteter eller handlings - og tankemønstre. Selv om man i Norge formelt fortsatt skiller mellom diagnosene autisme, Asperger og uspesifikk ASD, brukes samlebetegnelsen autismespekterdiagnose eller forstyrrelse i økende grad for disse gruppene. I tillegg foretrekker ofte personer med diagnosen å bli kalt autistiske personer. 
Forekomsten av ASD har økt til i overkant av 1% de senere årene. Endrede diagnosekriterier som nå også inkluderer mildere tilstandsbilder innen autismespekteret og økt oppmerksomhet i hjelpeapparatet bidrar til at mange fler blir diagnostisert. Årsaker til ASD er ikke fullstendig klarlagt, men man vet det er en sterk arvelig komponent. Det finnes i dag ingen medikamentell behandling, men mange viser å ha stor nytte av hjelpetiltak fra helsetjenester og pedagogiske opplegg. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold​

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (på norsk: hyperkinetisk forstyrrelse). Dette er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer at personen opplever økt uro og hyperaktivitet, vansker med oppmerksomhet over tid og impulsivitet. Opptil 5% av barn og unge under 18 har diagnosen og det er et flertall av gutter som får diagnosen. Støttetiltak for personer med diagnosen innebærer medikamentell behandling 
(f.eks. Ritalin) men dette skal kun benyttes i kombinasjon med psykososiale støttetiltak. 

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold

​​Tourettes​ syndrom

Tourettes syndrom (TS) er en nevrologisk tilstand karakterisert ved at personen har både ufrivillig vokale lyder, samt motoriske muskelbevegelser, såkalte tics. For at diagnosen skal stilles må disse ticsene ha forekommet i over ett år. Den nøyaktige årsaken til TS er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Ticsene begynner ofte i tidlig barndom, gjerne rundt 4-6 års alder. Mange opplever en økning av tics mellom 8-12 års alder. Mange vil oppleve en nedgang i tics etter ungdomstiden og flere vil og bli helt kvitt ticsene i voksen alder. Det er svært vanlig for personer med tilstanden å også ha tilleggsvansker som tvangslidelser, ADHD og angst. Både ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak finnes, men det anbefales å starte med ikke-medikamentell behandling.  

Kilde: Anders Nordahl-Hansen, R-FAAT/Høgskolen i Østfold

​R​etningslinjer​

Retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, barn
Retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, voksne

ADHD: nasjonal faglig retningslinje

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom​​​​​​​​​​

Fant du det du lette etter?