R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

R-FAAT skal, i samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten, arbeide for at mennesker med diagnosene autisme, ADHD og Tourettes syndrom får tjenester som er likeverdige, individuelt tilrettelagt og som preges av kontinuitet og kvalitet.


R-FAAT skal bidra til økt kompetanse om autisme, ADHD og Tourettes syndrom blant fagfolk i primær- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Våre viktigste oppgaver er å: 

  • bidra til kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og veiledning
  • tildele midler til prosjekter som skal føre til økt kunnskap og kompetanse
  • tilby veiledning gjennom vårt nevropsykiatriske konsultasjonsteam

Kurs, konferanser og veiledning

Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å bidra til økt kunnskap innen de ulike diagnosegruppene vi har ansvaret for. Disse arrangerer vi selv, eller sammen med våre samarbeidspartnere over hele landet.

Arrangementsoversikt
​Fra
​Til
​Tittel/tema
​Sted
​Avgift
​Lenke
​28.01.2021​28.01.2021​Felleskonferansen 2021;
Tourettes syndrom i et livsløpsperspektiv - forskning, behandling og retningslinjer
​Videokonferanse​GratisLes mer03.02.2021

​03.02.2021

​Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme
​Oslo

NOK 2200

Les mer

​15.02.2021
15.02.2021​​Talking with children
​Videokurs
​NOK 1700
Les mer
17.02.2021

17.02.2021
​Genetikkens rolle i nevroutviklingsforstyrrelser. Ticsforstyrrelser og tvangslidelse (OCD) i nevroperspektiv.

Videokurs

​NOK 950

Les mer

​28.02.202102.03.2021


15th Annual Autism Conference: Synergy of Science and Practice Worldwide

​Videokonferanse​USD 619Les mer


​03.03.2021
03.03.2021​​Å informere om autisme
​Webinar
​NOK 350
​Les mer
​12.03.2021
​12.03.2021
​Autisme i skolen
​Webinar
​NOK 2250
Les mer
​12.03.202112.03.2021


​Psykisk utviklingshemming og ADHD – hvilke konsekvenser innebærer det for arbeidskandidaten?
​Videokurs​NOK 2475Les mer​15.03.2021
17.03.2021​​Asperger syndrom i arbeid
​Videokurs
​NOK 5250
Les mer
​17.03.2021

18.03.2021
3rd European Autism Congress

​Videokonferanse

​USD 489

Les mer

​22.03.2021


22.03.2021


​Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Videokurs


​NOK 1500


​Les mer


12.04.2021


12.04.2021


​​Opplæringsseminar: Psykoterapi for voksne med ADHD (del 1 av 4)
​Videokurs


NOK 500


​Les mer


​15.04.2021

15.04.2021
​Nevroutviklingsforstyrrelser – behandling og tiltak
​Videokurs

​NOK 950

Les mer

​19.04.2021


19.04.2021

Opplæringsseminar: Psykoterapi for voksne med ADHD (del 2 av 4)
​Videokurs


​Se 12.04.


Les mer


​21.04.2021

23.04.2021

​Introduksjonskurs ADOS-2 (modul 1-4)
Ålesund 
​NOK 1300

Les mer
​22.04.2021

​22.04.2021

​ESSTS: Meetings; Lausanne & virtual meetings update
​Videokonferanse

​Gratis

​Les mer

​27.04.2021​27.04.2021​Voldsrisiko, utredning hos personer med psykisk lidelse, utviklingshemming og/eller autisme
​Webinar​GratisLes mer


​29.04.2021


30.04.2021

​​Opplæringsseminar: Psykoterapi for voksne med ADHD (del 3 og 4 av 4)
​Gardermoen


​NOK 1500


​Les mer


​29.04.2021

30.04.2021​

Introduksjonskurs i ADOS - 2, modul 3 og 4
Tromsø​

​NOK 500

​Les mer
​06.05.2021
​09.05.2021
​8th World Congress on ADHD
​Praha
​EUR 550
​Les mer
01.06.202101.06.2021


​Utredning av psykisk lidelse hos minoritetsspråklige personer med utviklingshemming og/eller autisme
​Webinar​Gratis​Les mer08.06.2021

08.06.2021

​​Behandling av psykisk lidelse hos minoritetsspråklige personer med utviklingshemming og/eller autisme

Webinar
Gratis

​Les mer


Tildeling av prosjektmidler

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke prosjektmidler fra R-FAAT. Det oppfordres til prosjekter i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene.

​Gjennom tildeling av prosjektmidler ønsker vi å bidra til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til mennesker med autisme, ADHD og Tourettes syndrom. 

Les mer om prosjektmidler

Søknad kan sendes på e-post til: rfaat@unn.no

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT) har opprettet et nevropsykiatrisk konsultasjonsteam som kan benyttes av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Teamet dekker både barn/ungdom og voksne. 

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte i forhold til R-FAAT sine målgrupper. Det kan også søkes råd og veiledning i forhold til behandling og oppfølging av pasienter. Det må ikke sendes detaljert informasjon om saken til R-FAAT før du har fått tildelt tid.

Saker kan sendes på e-post til rfaat@unn.no

Hvordan be om veiledning fra Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam

Behandling av Tourette/tics med HRT

Hva er HRT?
Habit Reversal Training (HRT) er et behandlingstilbud  for barn og unge med kroniske tics og/eller Tourettes syndrom (HRT har også effekt på voksne). Et element i HRT er å sammenligne situasjoner med mye tics med situasjoner der det er lite tics - hva utløser tics og hva fører til at tics reduseres? Behandlingen er manualbasert.

Forskning  viser at HRT har effekt . Hensikten med behandlingen er at pasienten skal oppnå effektiv  ticskontroll og få redusert funksjonssvikt.  Behandlingen strekker seg over ca  12  ganger. Behandlingen er individuell, men betinger at en har støtte fra en nærperson gjennom behandlingen. 

Sentrale komponenter i HRT
Det trenes på å være oppmerksom på når ticsene skjer, og hva som skjer rett forut for ticsene. Forut for ticsene er det ofte et lite forvarsel eller følelse som kalles "urge".  Dette forvarselet oppfattes som en trang til å måtte ticse, denne trangen blir mindre når en ticser. Imidlertid kan urge fort komme tilbake, og da må en i gang med ticsingen  igjen.

For å bryte denne sirkelen belønner vi ikke urge eller trang med et tics, men med det vi kaller en konkurrerende respons, som skal gjøres rett etter at en kjenner urge. Konkurrerende respons er en øvelse som skal gjøres helt til urge eller trangen til å ticse er borte, eller minst 1 minutt. Den konkurrerende responsen skal gjøre det umulig å ticse.

De fleste over 10 år kan beskrive et forvarsel. Hvis en ikke har forvarsel, er det vanskelig å behandle med konkurrerende respons og HRT. For å kunne bruke metoden HRT, må både barnet og nærperson være motiverte

Best effekt av HRT har vi hvis barnet har evne til å konsentrere seg om ticsene, være oppmerksom på ticset , samt greie å identifisere forvarsel i tillegg til kognitiv modenhet.

Disse behandlerne i Helse Nord kan tilby HRT-behandling:

Finnmarkssykehuset HF
Barn: Aleksandra Somby, klinisk sosionom, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (aleksandra.somby@finnmarkssykehuset.no)
Voksne: Yee Kong Chow, lege i spesialisering, SANKS-DPS, Midt-Finnmark (yee.kong.chow@finnmarkssykehuset.no)

UNN HF
Barn: Berit Dahle, psykologspesialist, BUP Tromsø (berit.dahle@unn.no)
Barn: Judeson R. Joseph, overlege, BUP Tromsø (judeson.joseph@unn.no)
Barn: Aina W. Sundfær, seksjonsoverlege, BUP Tromsø (aina.wikestad.sundfaer@unn.no)
Voksne: kontakt Hans Kristian Høgås ved Habiliteringsseksjonen, som vil videreformidle din henvendelse (hans.kristian.hogas@unn.no

Nordlandssykehuset HF
Barn: Inger Furuholmen, psykologspesialist, BUPA Bodø (inger.furuholmen@nordlandssykehuset.no)
Barn: Sari Aulikki Venäläinen, enhetsleder, BUPA Bodø (sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no)

Helgelandssykehuset HF
Barn: Elisabeth Nystuen, klinisk barnevernspedagog, BUP Mosjøen (elisabeth.nystuen@helgelandssykehuset.no

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: 

Tim-Martin Lockertsen
Regional rådgiver/psykolog
E-post: tim-martin.lockertsen@unn.no
Tel: 77 62 78 75

Besøksadresse: 
Bygg A, Gimlevegen 12, Tromsø

Postadresse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Habiliteringsseksjonen / R-FAAT,
9038 Tromsø


Arbeidsområder:

  • koordinere arbeidet i R-FAAT
  • gi behandlerstøtte
  • ha oversikten i helseregionen
  • samarbeide med andre nasjonale og regionale fagmiljøer
  • være kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med R-FAAT.

Lenker

ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Folkehelseinstituttet

Habiliteringsfeltet i Norge; habilitering.no

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom

Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norsk Tourette Forening

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør - Øst

Stiftelsen SOR

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Utdanningsdirektoratet

6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering 29. oktober 2015 (youtube.com)

Presentasjoner fra konferanse i Tromsø (mai 2019)

Klikk på tittel for å åpne presentasjonen

Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser (Jon F. Bjåstad)

De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD (Oddbjørn Løndal)

Cognitive Abilities:  A different way of thinking and learning profile og The profile of abilities in girls and women with ASD (Tony Attwood)


Ungdom med ADHDMer informasjon om de ulike diagnosene

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. ​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombildet gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. 

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. ​​​​I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse. 

Les mer om ADHD på helsenorge.no

Sånn er jeg og sånn er det (en film om ADHD fra helsedirektoratet)

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (institutt for psykologisk rådgivning)

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.  Den nøyaktige årsaken til Tourettes syndrom  er ikke funnet, men mye peker i retning av forstyrrelser i signalstoffer i hjernen, blant annet dopamin. Genetiske studier viser at tilstanden er arvelig.

Regionale retningslinjer

Retningslinjene for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er utarbeidet i Helse Sør-Øst og Helse Midt, og er nå også anbefalt gjeldende i Helse Nord.


Nasjonal faglig retningslinje

I 2005 ble "Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD" gitt ut. Utarbeidelsen av veilederen var nært knyttet til et oppdrag fra Helse - og Omsorgsdepartementet om å sørge for en helhetlig utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne, samt forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler.

I løpet av perioden 2005 – 2014 er det publisert mange nye studier om ADHD og relaterte tilstander. Det kom derfor en ny nasjonal, faglig retningslinje fra Helsedirektoratet i 2017.
Last ned den nasjonale, faglige retningslinjen

Regionale retningslinjer

Helse Nord benytter seg av regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom som er utarbeidet av Helse Sør–Øst. 

Regional retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med tourettes syndrom i Helse Sør-Øst .pdf


Fant du det du lette etter?